FINANTS 2016 veebruar

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Täiendatud välisvaluutas koostatud dokumentidel valuuta  ja kursivahe kuvamist:
  • Müügiarved – dokumentide nimekirjas summad eurodes ja originaalvaluutas. Kokku summa eurodes ja välisvaluutas. Kui arve koostatud välisvaluutas, siis ühe müügiarve ekraanivormil kuvatakse ka summat eurodes.
  • Ostuarved – nimekirjas lehe all kokku summa eurodes ja välisvaluutas.
   Kui arve sisestatud välisvaluutas, siis ühe ostuarve ekraanivormil kuvatakse ka summat eurodes.
  • Raha – dokumentide seeria valikus kuvatakse välisvaluuta tähist.
  • Raha – välisvaluutas koostatud dokumentide nimekirja all kokku summa ka eurodes; dokumendi ekraanivormil summa järel valuuta tähis ja kursivahe.
  • Kliendiandmik/ Hankijaandmik– täiendatud valuuta kuvamist ja tasumiste vormil kursivahe näitamist.
 • Müügiaruanded > Laekumine müügist – aruande koostamisvormi täiendatud, aruandesse lisatud protsendi, allüksuse,objekti ja projekti veerud. Aruande rippmenüüs artikli-, kliendi-,objekti- ja projektiinfo. Päises kiirvalikud “Detailne” või “Projektide koond”.

Lisamoodul E-Arved täiendused

 • Müügiarved > E-arved > Väljasaatmine > kui eelnevalt pole tehtud otsingut, siis ei saa e-arveid väljastada; kui otsingu filtris arveid üle 20, siis hoiatus.

Lisamoodul KASSAMÜÜK

 • Jaemüügi sisestamine > nupp <F6> “Rea lisaparameetrid” > programm kontrollib, et kasutaja poolt sisestatav rea summa oleks kogusega samamärgiline: kas positiivne või negatiivne.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Võimalus seadistada Nordea panga väljavõtte import tekstifailist:
  Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded: > valiku “Nordea TH” järel on sõna Seaded, sellel klikkides avaneb väljavõtte tekstifailist importimise seadete aken.