FINANTS 2016 jaanuar

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved – lisatud võimalus kiiresti ja lihtsalt sisestada kuludokumente, kus kõik read on ühesugune tüüpkulu. Programm täidab automaatselt dokumendi real artikli ja koguse, kasutaja sisestab ülevalt alla ainult rea summa.
  Ostuarve > tööleht ‘Kuludesse’ > kasutaja sisestab dokumendi real, kus artikliks on hankija tüüpartikkel või ostuarve seeria juurest tüüp kuluartikkel, käibemaksuga hinna tulpa rea summa ja vajutab klahvi “↓”, programm täidab automaatselt järgmisel real artikli ja koguse, kasjutaja sisestab järgmise rea summa jne
  .
 • Raha > Kassa seeria > Raha lugemine: 
  • nüüd salvestuvad automaatselt ka varasemad raha inventuurid; varem ainult üks varasem inventuur);
  • rahalugemise vormil on uus nupp ‘Vaata vanemaid’, mille alt saab vaadata eelmiste lugemiste andmeid ja vajadusel kustutada vanemaid kui 10 päeva vanuseid inventuure.
 • Kliendiandmik ja Hankijaandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk kliendil > Saldoteatis – võimalik väljastada aruanne ka võõrkeelsena.
  Kui kliendi või hankija kliendikaardil dokumendi keel ei ole emakeel,
  trükitakse saldoteatis automaatselt võõrkeelsena.
  Võõrkeelse saldoteatise seadistamine:

  • Seaded > Müügiarved/ Ostuarved > Saldoteatise tekst > päises valik kas emakeeles või võõrkeeles.
  • Kui võõrkeelset saldoteatist ei  ole seadistatud, trükitakse alati emakeelne.
 • Finantsaruanded > Müügi tulem – lisatud aruanne nädalapäevade lõikes. Rippmenüüst saab valida ühe nädalapäeva aruande grupp1 ja grupp2-lõikes.
 • Kliendid:
  • Lisa uus > kasutaja sisestab lühinime, nime ja reg.koodi. Kui selline registrikood juba varem sisestatud Rapidisse mõnele kliendile, siis küsitakse kasutajalt: “Kas kasutame seda varem loodud kliendikaarti?”. Kui ‘JAH’, siis avatakse varem salvestatud kliendikaart ekraanile.
  • kui klient käibelt maha võtta, siis koos kliendiga võetakse käibelt maha ka kliendi kontaktisikud. Kui klient käibele pannakse, pannakse käibele tagasi ka kontaktisikud.
 • Raha > Maksekorraldused > Eksport: kui maksekorraldusele on sisestatud viitenumber ja raha saaja pank ei ole Eestis (IBAN-i 2 esimest kohta erinevad oma firma iBAN-i algusest), siis selgituse teksti ei lisata xml-faili.
 • Raha > Väljaminekud/maksekorraldused > kui makse saaja erineb hankijast, siis kuvatakse mõlemad nimed dokumentide nimekirjas.
 • Müügiarved > Lisa uus > Kui kasutaja sisestab arve reale laoarvestusega artikli, siis kontrollitakse seadistatud minimaalset tulemit ka müügihinna null puhul: kontroll läheb käima, kui arve real 1)soodustus ei ole -100%, 2)artikkel ei ole tühi , 3)kogus erineb nullist ja 4)laoarvestusega artiklil laohind ei ole null.
  • Minimaalse tulemi seadistus: Seaded > Müügiarved > Minimaalne tulem.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne > võimalus filtreerida müüke ka nädalapäevade järgi.
 • Palgakalkulaatorisse lisatud 2016. aasta maksumäärad.

Lisamoodul KASSAMÜÜK täiendused

 • Moodul KASSAMÜÜK > Raha lugemine:
  • nüüd salvestuvad automaatselt ka varasemad raha inventuurid;
  • rahalugemise vormil on uus nupp ‘Vaata vanemaid’, mille alt saab vaadata eelmiste inventuuride andmeid.
 • Moodul KASSAMÜÜK > Kassaraamat > aruandesse lisatud veerud Loetud summa, Vahe ja Isik.
  Loetud summa = antud kuupäeva kõige hilisema lugemise summa;
  Vahe = loetud rahasumma – kassaraamatu summa
  Isik = antud kuupäeva kõige hilisema lugemise teostanud isik;
 • Moodul FINANTS > Finantsaruanded > Jaemüük:
  • uus aruanne – Jaemüük nädalapäevade lõikes;
  • uus aruanne – Jaemüük kuude ja allüksuste lõikes;
  • uus aruanne – Jaemüük töötundide lõikes.
  • aruandesse Sularaha kauplustes > lisatud uued veerud: Loetud summa, Vahe, Isik.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarved > Topeltklikiga mõni nimekiri ekraanile:
  • kui rea summa on null, siis on lahtri taust roosa, et nullsummad oleks silmatorkavad;
  • ridade import > lisatud kaks tekstivälja –  arve ridade lisatekstid ja viidete tekstid;
  • ridade import > lisatud import TAB-separated txt failist (kümnendkoha eraldajaks punkt).
 • ADMIN > Kataloogid > Massarvete tüübid > uus linnuke “Ülekirjutamine importimisel”-
  • kui linnuke märgitud, siis ridade impordil kirjutatakse vanad read üle,
  • kui linnuke märkimata, lisatakse importimisel uued read lõppu juurde.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara käibeandmik > aruanne ekraanile:
  • võimalus perioodi lõppsaldod salvestada Excelisse, lisatud uus veerg “Kulumi %” põhivara kaardilt.
 • Aruanded > Väljamineku aruanne – lisatud veerud jääk ja kauba (partii) tähis. Jääk=partiiarvestusega kaubal partii jääk, muudel kartoteegi jääk jooksva kuupäeva seisuga.
 • Põhivahendi kulumi arvestus: lisatud eksport Excelisse- kõik valitud perioodi dokumentide kulumikirjed.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Ekraanivormid > dokumentide ekraanivormidel saab seadistadaa projekti veeru laiust.