FINANTS 2015 oktoober – detsember

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved > E-arvete impordi võimalus on avatud kõigile FINANTS mooduli kasutajatele (varem ainult piiramatu dokumentide arvuga FINANTSile). Enne esmakordset importimist lisage seadistus – vaata Spikrist (avaneb nupu <F1> vajutamisel): peatükk “Töö alustamine”, edasi “Tarkvara üldised seaded” ja “Ostuarvete impordi parameetrid”.
 • Ostuarve > Ostuarve ekraanil >
  • Kinnita: kui firma on käibemaksukohuslane (oma firma kliendikaardil on täidetud väli KMKRnr), siis igal summaga real peab olema artikkel. Kui artikkel puudub, siis teade ja kinnitada ei saa. (Ilma artiklita read võivad käibedeklarist välja jääda ja tekitavad sellega arusaamatusi.)
  • Ostuarve real hiire paremklikiga avanevas rippmenüüs uus võimalus “Lisa rida” – uus rida lisatakse aktiivse rea ette. Vajalik võimalus peale e-arve importi, kui kuluartikleid mitmele objektile laiali jagatakse.
  • Ostuarvele salvestub Makse saaja, selle IBAN ja viitenumber.
   Vajalik võimalus kui aeg-ajalt on vaja hankija arve tasuda kolmandale osapoolele või erinevate viitenumbritega.
   Kui hankija kliendikaardile on sisestatud seotud klient, siis pakutakse see ostuarvel makse saajaks. Kui ostuarve lisatakse aruandvate isikute seeriasse, siis on vaikimisi makse saajaks aruandev isik.
   Makse saajat saab kasutaja nüüd otse ostuarvel muuta. 
 • Ostuarved > E-arvete import >
  • Ostuarve häälestuses saab määrata ‘max ostuhinna muutuse %’-i. Kui imporditud e-arvel uus ostuhind erineb eelmisest ostuhinnast rohkem, kui määratud protsent, on imporditud ostuarvel hinna lahter roosa. Kui müügihinna kujunduse aknast väljutakse salvestamisega, kustutatakse roosa taust.
  • Kui imporditavas E-arves sisalduv IBAN leidub arvelduarvete tabelis, siis makse saajaks salvestatakse IBAN-le vastav klient, kui ei leidu, siis: 1. seotud klient (kui seotud kliendil on vaikimisi IBAN) , 2. kliendi vaikimisi IBAN.
  • Kui ühes imporditavas e-arve xml-failis on mitu ostuarvet koos, siis lammutatakse koond-xml üksikute arvetega xml-deks (faili nimele lisatakse ette ‘O1_’,’O2_’  jne.) ja imporditakse kõik eraldi.
  • Peale importi salvestub ostuarve manuseks impordi asukohas paiknev samanimeline pdf-fail; kui viimane puudub, siis imporditud xml-fail.
 • Müügiarved > Müügiarve ekraanil >
  • Kui reale sisestatud kogus erineb 0-st , aga müügihind 0, siis hindade lahtrid roosa taustaga.
  • Kui reale on sisestatud laoarvestuaega artikkel ja kogus 0, siis koguse lahtri taust roosa.
  • Väljatrükk: IBAN trükitakse arvele ilma tühikuteta (standard selline).
  • Kui arvel palju FIFO-partiidega kaupu, siis nüüd arve kinnitamine ja salvestamine kiirem.
  • Arve realt avaneb partiivaliku aken > kui valitava partii jääk on väiksem arve rea kogusest, siis pannakse antud rea koguseks partii jääk ja ülejäänud kogusega lisatakse arvele uus rida, eelmise rea parameetritega.
 • Müügiarved > Otsing: kui kasutaja määrab kliendigrupi, siis  saajate valikus  ainult selle grupi saajad.
 • Raha > Maksekorraldused või Väljaminekud > Tasumata arved:
  • Kui ostuarvele on valitud makse saaja, kes erineb hankijast, siis tulbas Hankija kuvatakse Makse saaja nimi ostuarvelt ja selle järel Hankija nimi.
  • Kui maksekorraldus (või raha väljamineku dokument) koostatakse ostuarve alusel, siis makse saaja võetakse ostuarvelt.
  • Võimalik otsida hankija dokumendi numbri osa järgi.
 • Raha > Maksekorraldused > Otsing > Panga maksekorralduste eksport > Kui maksekorraldusel makse saaja pank ei asu Eestis ja maksekorraldusele on sisestatud viitenumber, siis xml-faili ei lisata selgituse teksti. (Nii nõuab vastav EU standard.)
 • Raha > Sissetulekud > Panga tehingute import > Lisatud uued tehingud: Swedbanga valuuta ost SPOT (DBIT –  FORX/SPOT/NTAV) ja Swedbanga VMK teenustasu (DBIT – PMNT/RCDT/CHRG).
 • Hankijaandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk kliendil > käibed >
  • lisatud uus veerg “Makse saaja”;
  • topeltklikk tasumisel – lisatud uus veerg “Makse saaja”.
 • Artiklid > Artiklikaart topeltklikiga ekraanile>
  • Tehingud > vorm avaneb nüüd ilma perioodi küsimata viimase 12 kuu tehingutega. Vormi päises nupp “Vaata vanemaid tehinguid” > avaneb perioodi küsimise aken ja saab vaadata veel vanemaid tehinguid.
  • Viimase ostu infosse kuvatakse ka kogus.
  • Hinnalipikud – lisatud väljtrüki parameetreid: artikliga seotud taara hind ja kogus, tegevusala/bränd (1.parameeter).
 • Kontaktisikud >
  • Nimekiri avaneb perenimede järjestuses.
  • Lisa uus või ava olemasolevat isik: kui perenimi puudub, siis võimalik tegevus „Lõika eesnime väljalt“. Sellele klikkimisel lõigatakse eesnime lõpust kuni esimese tühikuni tekst maha ja kopeeritakse see perenimeks.
  • Otsing – uus võimalus otsida isikuid, keda on sisestatud mitu korda.
 • Nupule “Käibeandmik” lisatud ka tekst „Pearaamat“, sest see sõna kajastab täpsemini avaneva aruande sisu.
 • Finantsaruanded > Käibemaksuaruanded >
  • Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > tööleht “Müük” ja “INF A” > lisaks käibemaksuga arvetele lisatakse siia ka arved, millel on käibemaks tüübiga “Siseriiklik pöördkäibemaks (vanametall, väärismetall …) -12”.
  • Arvestatud käibemaks detailselt > aruanne ekraanile > otsing:  Käibemaksumäär 9% või käibemaksumäär 20 % >   kui vastava määraga käive puudub, siis otsingus seda valikut teha ei saa (varem tekkis viga “Variable ‘KM9’ is not found”).
 • Finantsaruanded->
  • INF 3 Koolituskulud > aruanne ekraanile >
   • päises valik *Detailne *Koond. Varem oli ainult detailvaade.
   • Koondvaates saab ekraanil näha aruandefaili salvestuvaid kirjeid.
   • INF3 csv-faili koostamine > Koolituslubade numbrid pole enam vajalikud. Loe pikemalt siin.
  • Objektid > Objekti tulud-kulud > Kui ostuarve summa oli 0, siis tekkis aruande arvutamisel 0-ga jagamise viga.
 • Müügiaruanded > Jaemüügid > Võimalus otsida artikligrupi järgi.

Moodul E-arved täiendused

 • Müügiarved > Topeltklikiga arve ekraanile > Kasutaja klikib nuppu „Arve e-postiga“ ja kui litsentsi võtmes on linnuke „E-arved“, siis  e-kirja manusesse pannakse alati ka e-arve (xml-fail).
 • Tellimused > Müügitellimused > Import XML-failist: imporditakse ainult failidest, kus <DocumentType>=’order’.

Moodul Massarved täiendused

 • Müügiarved > Massarve > Topeltklikk real > avatakse ekraanile massarve list >
  • Lisa kõikidele ridadele > Võimalus lisada viited ühe nupuga kõigile ridadele. Viidete tekst lisatakse massarve kõikidele ridadele, aga müügiarve genereerimisel lisatakse viidetesse ainult erinevad tekstid ühe kliendi ridadelt. Nt võib viidetesse lisada kuu nimetuse, kui koostatakse kuupõhiseid arveid.
  • Lisa kõikidele ridadele > Võimalus lisada kogus ühe nupuga kõigile ridadele. Nt vajalik päevapõhise teenuste arvestuse puhul.
  • Massarvete tabelis viimases veerus kuvatakse artikli nimetus.

Moodul Varad täiendused

 • Lao sissetulek, väljaminek ja laost-lattu liikumine > Dokument ekraanil > dokumendi real tulbas „Artikkel“ on võimalus kiiresti otsida nuppudega <F5> koodi järgi ja <F6> margi järgi.
 • Lao sissetulek > Lisa uus > tööleht “Muud” nupp “Saatelehe ridade sissetoomine (import)”: kui importfailis olevat artikli koodi ei leita Rapidis artiklite kataloogist, siis nüüd antakse sellised read veateadete aknasse, kus võimalik need salvestada Excelisse.
 • Lao väljaminek > Dokument ekraanil > Saatelehe kinnitamine-salvestamine nüüd kiirem määratud partii ja FIFO-arvestusega artiklite korral.
 • Võimalus kiiresti ja lihtsalt kanda maha partiiarvestusega artiklite müümata jäänud imepisikesed või säilivustähtaja ületanud partiide jäägid.
  Inventuuri tulemus > Lisa uus inventuuri akt > Akti koostamistingimustes võimalus  määrata partiiarvestusega artiklitele filter:
  Väljastada akti ainult need partiid, millel
  1) koguseline jääk väiksem kui xx.xx     või
  2) säilivuskuupäev väiksem kui PP.KK.AA
 • Lao kartoteek >
  • Otsing nimetuse järgi: ka siin saab kasutada tühikut tähenduses suvaline arv märke.
  • Partii- ja FIFO-arvestuse artikli laokaart avaneb kiiremini.
  • Lao ümberarvestus on nüüd kiirem, kui on palju partii- ja FIFO-arvestusega kaupu.
  • Lao ümberarvestus: teadetesse salvestatakse ka arvestusperioodi alguse kuupäev, st millise kuupäevani on dokumendid lukustatud.
 • Aruanded >
  • Inventuur > Kui valitud andmik enne inventuuri ja kogused rmp.andmetel, siis partiiarvestusega artikli rea järel trükitakse üksikute partiide jäägid.
   Kui valitud perioodis leidub partiiga sidumata väljaminekuid, siis sellekohane teade enne andmiku koostamist ekraanile.
  • Väljaminekud > Aruanne ekraanile > Lisatud uus eksport “Sissetuleku saatelehe impordiga sobiv struktuur”.
   Nt on see vajalik kahe firma vahel lihtsaks andmevahetuseks: esimesest kantakse kaup välja, teises firmas võetakse sama kaup samade koodidega sisse.

Moodul Komplekteerimine täiendused

 • Kui esmalt koostada kliendile müügiarve komplektiga ja alles hiljem valida komponente, siis nüüd ei arvutata komplekti müügihinda ümber, juhul kui vastav linnuke seadistustes paika pandud.
  Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > topeltklikiga seeria seadistus ekraanile >  Lisatud linnuke “Komplekteerimine: Komplekti müügisumma ei muutu komponentide muutmisel” – kui see märgitud, siis komponentide järgi komplekti summat ei arvutata.
 • FINANTS > Müügiarved > Jaemüügi arve kinnitamisel lisatakse automaatselt komponentide ridadele tüüpkomplektide komponendid. Komponentide ridadel:
  1) komponendil peetakse laoarvestust keskmise hinna või FIFO-meetodil (has<9),
  2) ladu = jaemüügi seeria juurest vaikimisi ladu,
  3) müügihind = esimene müügihind artikli kaardilt.
  Jaemüügiarvel komplekteerimise lehekülg mitteaktiivne, st kasutaja ise ei saa käsitsi komponente muuta. Kinnituse tühistamisel komponendid kustutatakse. Arve üldsummat ei muudeta (kui vastav seadistus).

Moodul Kassamüük täiendused

 • Jaemüük > Lisa uusi ridu >
  • programm kontrollib automaatselt alkoholi müügi lubatud kellaaega. Väljaspool lubatud kellaaega alkoholi müüa pole võimalik.
   Eelnev seadistus toimub moodulis ADMIN:
   1) Seaded > Jaemüük > Alkoholi müük on lubatud 10:00 kuni 22:00 (vaikimisi kellaajad).
   2) Kataloogid > Grupid I > Alkoholi grupil topeltklikk > märgi linnuke “Jaemüük lubatud ainult kell 10:00 kuni 22:00′.
  • Võimalus seadistada jaemüügi tšekile müüja nime trüki asemele müüja ID-numbri trükk.
   Eelnev seadistus toimub moodulis ADMIN: Seaded > Jaemüük > uus raadiovalik “Jaemüügi tšekile trükitakse:
   a) müüja kirje ID-number (vaikimisi, uute firmade jaoks)
   b) müüja täisnimi (kõigis olemasolevates firmades).
 • Kas müüja saab vaadata (või mitte) eelmiste päevade-kuude müüke on nüüd seadistatav (moodul ADMIN > Jaemüük > Müüjad saavad vaadata jaemüüke kaugemal minevikus):
  • Müükide vaatamine.
  • Päeva müük.
  • Raha liikumise dokumendid.
  • Kassaraamat.
 • FINANTS > Raha > Sissetulekud > Lisa uus Jaemüük – jaemüügist laekunud sularaha või kaardimaksete summa registreerimine raha sissetuleku dokumendiks raamatupidamises > Kasutaja saab nüüd kuupäeva muuta. (Varem oli ainult jooksev kuupäev.)
 • FINANTS > Finatsaruanded > Jaemüük > Uus aruanne “Sularaha kauplustes” –  erinevates kauplustes ja kassades sularaha jääk ning liikumine – sama aruandevorm, mis jaemüügi moodulis ‘Kassaraamat’ ühele kassale.

Moodul Üür täiendused

 • Müügiarved > Üüriarve topeltklikiga ekraanile > Väljatrüki vorm “Üüri arve” > Prindi: üüri standardarvele trükitakse ka vastutaja I ja vastutaja II.
  Seadistus: Seaded > Müügiarved > Vastutaja I ja Vastutaja II.

Moodul ADMIN täiendused

 • Võimalus erakorralisel vajadusel asendada lukustatud perioodi dokumendi manust.
  Uus nupp ‘Dokumentide manused’ – ekraanile kuvatakse kõik dokumendid, millele on salvestatud manus (Ostuarved, müügiarved, päevaraamat,tellimused).

  • Veerus ‘Manus’ hiire paremklikk – võimalik manuses olev fail üle kirjutada.
  • Veerus ‘Manus’ topeltklikk avab vaatamiseks dokumendi manuse.
 • Seaded > Jaemüük:
  • uus linnuke “Müüjad saavad vaadata jaemüüke kaugemal minevikus, kui müügiarvete häälestusest määratud päevade arv”- vaikimisi väärtuseks Jah. Kui linnukest pole, siis jaemüügi moodulis ei saa vanemaid müüke vaadata.
  • uus raadiovalik “Jaemüügi tšekile trükitakse:”
   a) müüja kirje ID-number,
   b) müüja täisnimi.
  • Jaemüügi häälestuses alkoholi müügi lubatud kellaajaline vahemik, vaikimisi 10:00-22:00.
 • Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > topeltklikiga seeria seadistus ekraanile >  Lisatud linnuke “Komplekteerimine: Komplekti müügisumma ei muutu komponentide muutmisel” – kui see märgitud, siis komponentide järgi komplekti summat ei arvutata.