FINANTS 2016 mai

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved > Arve vorm ekraanil >
  • nupp “Tasumised ja ettemaksed” > avaneb tasumiste tabel > topeltklikk raha dokumendi numbril avab dokumendi vaate.
  • päise taust on kreeditarvel rohelist värvi, müügisaatelehel kollane.
  • tööleht Lausend > ettemaksu konto seadistus tõstetud lausendi leheküljele.
 • Ostuarved > E-arvete import >
  • Võimalus importida e-arveid internetiserverist arved.ee B2B (Fitek AS). (Varem toimis import operaatoritelt Telema ja Omniva arvekeskus.ee)
  • Kui e-arves sisaldub hankija registrikood ja RAPIDis sellise koodiga klienti ei leitud, siis lisatakse enne e-arve salvestamist uus klient (nimetus, aadress ja pangakonto andmed võetakse e-arvest). E-arves sisalduva registrikoodi pikkus peab olema 8 sümbolit või rohkem.
  • E-arve ridade import toimub rida-realt, võimalusel tuvastatakse artikkel koodi või margi järgi. Artikli tuvastamiseks võrreldakse e-arves sisalduvat:
   1. müüdava artikli vöötkoodi (EAN/GTIN) Rapidis olevate artikli koodide või markidega;
   2. müüja artikli koodi Rapidis olevate artikli koodide või markidega;
   Kui leitakse sobiv, siis salvestatakse see imporditud ostuarvele. Kui sobivat ei leitud, siis lisatakse artikliks tüüpartikkel hankija kliendikaardilt või selle puudumisel artikkel impordi häälestusest.
   Rohkem erinevaid ridade importimisviise pakub moodul E-ARVED.
  • Kui firma ei ole käibemaksukohuslane ega riigiasutus, siis salvestatakse ostuarve reale e-arvelt käibemaksuga summa. Firma pole käibemaksukohuslane juhul kui Seaded > Üldine > Käibemaks on “Käibemaksuvaba” või “Ei ole käive”.
  • Kui firma on riigiasutus ja ei ole käibemaksukohuslane, siis käibemaks kirjutatakse arve reale käibemaksukulu artikliga. Kui käibemaksukulu artikkel puudub seadetest, siis arve rea summa = summa käibemaksuga. Firma pole käibemaksukohuslane juhul kui Seaded > Üldine > Käibemaks on “Käibemaksuvaba” või “Ei ole käive”.
  • Kui e-arve (xml-fail) sisaldab pdf-faili, siis programm salvestab pdf-faili Rapidisse ostuarve esimeseks manuseks, teiseks manuseks xml-fail.
 • Ostuarved > arve vorm ekraanil >
  • nupp “Tasumised ja ettemaksed” > avaneb tasumiste tabel > topeltklikk raha dokumendi numbril avab dokumendi vaate.
  • nupp “Lisa originaaldokument” või tööleht Manused,kursivahe: Ostuarvele manuse lisamisel ei hoiatata enam üle 200kb failide puhul. (Alles jäi täielik keeld lisada faile, mis suuremad kui Seaded > Kontaktisikud, Kliendi toimingud > “Lisatava originaalfaili maksimaalne maht”.)
  • Ostuarve real ei ole võimalik partiikaubal artiklit muuta, kui müük või väljaminek on juba tehtud.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon >aruanne ekraanile:

  • kui tekib käibemaksu ettemaks (st rea „/13/ Enammakstud käibemaks“ summa on suurem nullist), siis nüüd on võimalik töölehel Toimingud seadistada ettemaksu raamatupidamiskanne (varem sai seadistada kannet ainult tasumisele kuuluva käibemaksu korral).
  • Kui vanametalli kuu müügi summa on üle 1000 euro, siis lisal INF_A ei olnud summad õigesti, nüüd viga parandatud. Aruandes INF A erisuse koodi “02” puhul tulbas “Vormi KMD käive” summa puudub.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > Valitud massarve nimekiri avatakse ekraanile > lisatekstis ja viidete tekstis saab kasutada muutujaid:
  <KUU>  arve kuupäeva kuu nimetus,
  <3KUUD>  3 järjestikust kuu nimetust alates arve kuupäeva kuust,
  <AAAA>  arve kuupäeva aasta.
  Massarvest müügiarvete genereerimisel asendatakse muutujad arve kuupäeva vastava väärtusega.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarve saab automaatselt edastada ostjale e-arvena internetiserverite Omniva arvekeskus.ee ja arved.ee B2B teenuste kaudu.
  Müügiarved > Arve vorm ekraanil > nupp “E-arve” –  kui valitakse edastamisviisiks “E-arve operaatori kaudu” ja operaatoriks on seadistatud Omniva või arved.ee B2B , siis saadetakse e-arve (xml-fail) kohe vastavasse internetiserverisse. (Edastamisviis “E-arve operaatori kaudu” on võimalik ainult siis, kui häälestatud 1 operaator.)
 • Müügiarved:
  • Kui e-arve edastatakse operaatori kaudu, siis  müügiarve töölehele „Tekstid,muud“ tabelisse „Müügiarve väljastatud“ salvestatakse toiminguks „e-arve operaatori kaudu“.
  • Müügiarvete nimekirja päises nupp “E-arved” >
   • Väljasaatmine e-arve operaatori kaudu: protseduuri lõpuks kuvatakse ekraanile nimekiri arvetest, mille väljasaatmine ebaõnnestus.
   • Sissetoomine e-arvetest (xml-failist) – kui e-arves sisaldub kliendi registrikood ja sellise registrikoodiga klienti Rapidis ei leitud, siis automaatselt lisatakse see klient. E-arves sisalduva registrikoodi pikkus peab olema 8 sümbolit või rohkem.
 • Tellimused > Müügitellimused > Import (Telema xml): kui e-tellimuses sisaldub kliendi registrikood ja Rapidis sellise reg.koodiga klienti ei ole, siis lisatakse automaatselt see klient. E-tellimuses sisalduva registrikoodi pikkus peab olema 8 sümbolit või rohkem.
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,lepingud” >
  • alamtabel OSTMINE > lisatud uus valik “E-arve ridade import”, mis annab võimaluse seadistada viis kuidas e-arvelt ostuarve read imporditakse Rapidisse. Vaikimisi variant on “Kaup või kulud, e-arve import rida-realt, võimalusel tuvastatakse artikkel”.
  • alamtabel ARVE EDASTAMINE > kui edastamisviisiks on “E-arve operaatori kaudu”, siis saab valida ka lõppkanalit. Näiteks vajalik eraisikutele arve saatmiseks internetipanka. Vahel harva kasutavad ka ettevõtted e-arvete vastuvõtmiseks internetipanka.
 • Ostuarved > e-arve ridade importi Rapidisse saab toimetada neljal erineval viisil. Milline variant sobib paremini antud hankijale saab seadistada hankija kliendikaardil töölehel “Pank,Lepingud” alamtabelis OSTMINE. Need variandid on:
  • ostuarvele e-arve kogusumma ühe reaga. Sobiv viis kuluarvete importimiseks, kui pole vajadust kulusid jagada kulukontode, allüksuste või muude kulukohtade vahel. Artikliks salvestub tüüpartikkel kliendikaardilt või üldisest häälestusest.
  • e-arve kõikide ridade nimetused ja summad, artikliks tüüpartikkel kliendikaardilt või üldisest häälestusest. Sobib kuluarvete importimiseks, kui soovitakse ostuarve read jagada kulukontode, allüksuste või muude kulukohtade vahel.
  • e-arve import rida-realt, võimalusel tuvastatakse artikkel koodi või margi järgi. Sobib pigem kaubaarvete importimiseks, harvadel juhtudel ka kuluarvetele. Artikli tuvastamiseks võrreldakse e-arves sisalduvat:
   1. müüdava artikli vöötkoodi (EAN/GTIN) Rapidis olevate artikli koodide ja markidega;
   2. müüja artikli koodi Rapidis olevate artikli koodide ja markidega;
   Kui leitakse sobiv artikkel, siis salvestatakse see imporditud ostuarvele. Kui sobivat ei leitud, siis lisatakse artikliks tüüpartikkel hankija kliendikaardilt või selle puudumisel artikkel impordi häälestusest.
  • e-arve import rida-realt, artikkel tuvastatakse, vajadusel lisatakse uus artikkel. Sobib kaubaarvete importimiseks tavapäraselt hankijalt. Artikkel tuvastatakse samamoodi kui eelneval juhul. Kui Rapidis sobivat artiklit ei leitud, siis lisatakse see automaatselt.
  • Lähiajal lisandub viies importimise võimalus – ostuarve mallide alusel. Sobib keerulistele kuluarvetele.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Juhtumid >
  • Lisa uus või ava olemasolev > Juhtumi vorm ekraanil > kasutaja klikib nuppu “Koosta arve”: programm koostab kliendile müügiarve ja salvestab arve manuseks juhtumi aruande “Tegevused”. 
  • uus aruanne “Teostaja koond”.
  • Lisa uus või ava olemasolev > Juhtumi vorm ekraanil > Teenindusjuhtumi avamisel salvestatakse isiku nimi juhtumi juurde; Kui keegi teine isik avab samal ajal juhtumi, siis teatatakse punase kirjaga, et esimene isik juba redigeerib seda juhtumit.
 • Sündmused > lisatud uus veerg Klient, et oleks lihtsam jälgida teostatud töid.