RP FINANTS juuli 2008

RAPID Plus FINANTS uuendused

 • Müügiarved: lisandus uus standardarve väljatrükk, mis vastab Eesti Posti nõuetele aadressi väljatrüki osas.
  Kui häälestuses imporditud oma ettevõtte logo, siis trükitakse see ka blanketile.
 • Administraatori moodul → Seaded → Üldine: võimalus importida firma logo bmp failist.
  Logo max suuruseks 335×80 pikslit.
 • Müügiarve tasumine pangakaardiga.
  kui ostja tasub arve pangakaardiga ja arve seeria juures määratud raha seeria pangakaardiga tasumiste jaoks, siis teeb programm sinna seeriasse arvele sissetuleku dokumendi kogu arve summa peale (juhul, kui eelnevalt arvel tasumised puuduvad).
 • Administraatori moodul → Seaded → Müügiarved → Arvete seeriad: lisatud veerg ‘Pangakaart’ (pangakaardiga makstavate arvete tasumiste seeria jaoks).
 • Raha: maksekorraldusele lisatud e-kirja saatmise nupp; koostatakse e-kiri hankijale teatega tasutud arvetest.
 • Müügiarve → uus nupp, millega lisaks pdf-arvele pannakse e-kirjaga kaasa ka arve ridade exceli-fail. Nupp nähtamatu, kasutada saab -ga.
 • Kui Finantsi moodulis mõnes aknas on avatud müügiarve, ostuarve või tellimuse sisestamine, siis programmi kinni panna ei saa ja Varade moodulisse samuti minna ei saa.
 • Kliendiandmik/Hankijaandmik: kliendi/hankija käivete vormile lisatud nupp ‘Kliendi andmed’/’Hankija andmed’ (avaneb kliendikaardi vorm).
 • Finantsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: väljatrükil komakohtade arv sama, mis ümarduses näidatud ja arvul vahel tühikud tuhandete eraldamiseks.
  Tulba pealkirjas võib kasutada lühendeid või – ‘Kuu nimetus ja aasta’ või ‘aasta ja kuu nimetus’. Sinna trükitakse vastava tulba alguskuupäeva aasta ja kuu.

RP VARAD uuendused

 • Varad → Aruanded → Põhivara inventuur: võimalus eksportida Excelisse.
 • Varade moodulist ei saa lahkuda, kui avatud mõni saatelehe vorm.