RP FINANTS august 2008

RAPID Plus FINANTS uuendused

  • Artiklid: artiklikaardil uus lehekülg ‘Pilt/Web’, kuhu saab salvestada toote pildi ja veebiaadressi, kus leida artikli kohta lisainfot.
   Soovitavalt pildi suurus kuni 20 kB; üle 300 kB suuruseid pilte ei saa lisada.
  • Hankijaandmik: hankijale võimalik saata saldoteatis e-kirjaga.
  • Kliendiandmik → Laekumata müügiarved: uus aruanne – laekumata arvete kokkuvõte maksetähtaegade kaupa.
  • Kataloogid → Kontoplaan: nimetuse veerus võimalik … abil vaadata kontosid tasemete järgi.
  • Ostuarved: leheküljel ‘Lattu’ saab sisestada ka lao lisakulusid.
  • Ostuarved: Artikli hinnaks pakutakse viimase sissetuleku dok. realt hinda (varem artiklite kataloogist viimast ostuhinda, mis võis olla koos lisakuludega).
  • Ostuarve: leheküljel ‘Maksud, lisakulud’ saab lisakulu arvega seost tühistada ka hiire paremklikiga (varem ainult F8). Teave selle kohta grid-i all.
   Samas näha ka mitu % moodustavad lisakulud arve summast.
 • Käibeandmik: hiire paremkliki all rippmenüü – lausendid, korrespondeeruvus ja tasemed.
 • Finantsaruanded → Müügi tulem: aruannet võimalik koostada ka grupp I või grupp II lõikes.
 • Hankijaandmik → Tasumata ostuarved/ Kliendiandmik → Laekumata müügiarved: vaikimisi aruanne kroonides. All kokkuvõte EEK-des, v.a. juhul kui otsingus valitud valuuta, siis kokkuvõte selles valuutas. Valuutasummades väljatrüki saab ainult siis, kui otsingus valitud kindel valuuta.
 • Päevaraamat: lausendite kujundatud väljatrükile saab panna kliendi reg. koodi (välja nimi regnr).
 • Müügitellimused ja -pakkumised; Kujundatud müügitellimuste ja pakkumiste väljatrükis saab printida pilti ja linki artiklite kataloogist.
 • Tellimused → Ostutellimused: Ostutellimuse genereerimine – hinnaks pakutakse viimase sissetuleku dok. realt ostuhinda või selle puudumisel tootmishinda.
 • Tellimused → Ostutellimused: Ostutellimuse genereerimine – lisatud hind ja summa. Hinnaks ostuhind artikli kaardil või selle puudumisel tootmishind (arvutatud tellimuse kursi järgi valuuta hinnaks). Hinda saab muuta. Kui kanda read tellimusele, siis tellitud artiklite ridadel hind kantakse artikli kataloogi tootmishinnaks.
 • Kui litsentsivõti lubab ainult müügiarveid (moodul MÜÜGIARVED üksi), siis arve koostamisel kliendi võlgnevust ei kontrollita.

RP ADMIN uuendused

 • Administraatori moodul → Seaded → Koopiad: lisatud igapäevase koopia rada.
  Kui rada täidetud, siis tehakse iga päev programmist väljudes andmebaasi koopia. Alleshoitavate koopiate max. arv 14 (vanemad kustutatakse).
 • Administraatori moodul → Andmete import: vormil pikemad selgitused, andmeid ei saa teise asutuse andmetest importida, kui aktiivsel asutusel juba sisestatud dokumente.