RP FINANTS juuni 2008

RAPID Plus FINANTS

  • Ostuarved: uus sisestusvorm – erinevad töölehed erinevat liiki ostuarvete jaoks:
   • töölehel ‘Lattu’ saab sisestada ainult lao käibega artikleid;
   • töölehel  ‘Kuludesse’ laokäibeta artikleid;
   • töölehel  ‘Maksud, lisakulud’ saab sisestada kauba soetusmaksumusele lisakulusid teistelt ostuarvetelt –
    lisamiseks nupp, seose tühistamiseks vastaval real <F8>.
   • Kui lisakulu arve rida seotud kaubaarvega, siis seda rida kuluarvel muuta ei saa (rida arvel hall).
   • töölehel ‘EEK/summad lattu’ lisakulude summa arvutatud kaubaridadele peale, kuluread ise 0-summadega samuti näha.
  • Ostuarved: kui RP litsentsi võtmes ei ole linnukest ‘Varade ladu’ ega ‘Müügiladu’, siis ostuarve avamisel on aktiivne alati lehekülg ‘Kuludesse’.
   Avades varem sisestatud ostuarvet, kus kõik read ilma laota, siis aktiivne lehekülg ‘Kuludesse’.
  • Kliendid: kliendikaardil uus väli ‘Küla ja vald’ (et müügiarvel saaks selle eraldi reale trükkida).
  • Müügiaruanded: uus aruanne ‘Müügid grupp II lõikes’.
  • Müügiarved: sisestusvormi täiendatud – kliendi aadress kolmel väljal.
  • Finantsaruanded → kasutaja koostatud aruanded: lisatud veerg ‘Trüki jrk.nr’ (ära võetud trüki tunnus).
   Kui trüki jrk.nr. on 0, siis rida ei trükita. Jrk nr.-t saab ka reale trükkida (päises valik ‘Jrk.nr.’) teksti järele enne summasid (esialgu ainult 1- ja 2-veerulistes aruannetes). Trükitakse ainult siis, kui real on kas tekst või summa täidetud.
 • Finatsaruanded → kasutaja kirjeldatud aruanded: valemis konto valimisel täidetakse ka kontoplaani järgi ära saldo tähis D, K või S.
  Kui kontoplaanis puudub või on mõni muu täht, siis alati S. Kui konto kustutatakse, siis ka veerud ‘AKL’ ja ‘DKS’ kustutatakse. Kui konto taga puudub AKL tähis, siis programm arvutab lõppsaldo (L). Aruandest rea kustutamisel, kui rida kasutatud teiste ridade arvutamisvalemis, hoiatus, et kustutatakse ka valemiread, kus rida on kasutatud. Summade väljatrükil arvestatakse vormil valitud komakohtade arvu (0-2).
 • Tellimused: pakkumiste dokumentidel ladu rea peal ei ole. Kui pakkumisest tehakse tellimus, siis peab kasutaja kõik read lao lahtris läbi käima. Programm paneb vaikimisi lao kas artikli kaardilt või seeria häälestusest, kui kursor läheb lao lahtrisse.