Haigushüvitist võib nüüd maksta kuni 100% isiku keskmisest töötasust

Tööandja peab maksma töötajale hüvitist haigestumise 4. kuni 8. haiguspäeva eest 70% töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust, alus Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse §122.  Alates haigestumise 9. päevast maksab hüvitist haigekassa, üldjuhul 70% isiku eelmise kalendriaasta kalendripäeva keskmisest tasust, alus: Ravikindlustuse seadus §54 .

Tööandja makstud haigushüvitis maksustatakse tulumaksuga (Tulumaksuseaduse §13 lg1) ja on sotsiaalmaksuvaba teatud piirini. Sotsiaalmaksuvaba piirmäära muutus jõustus 01.01.17, alus: Sotsiaalmaksuseaduse §3 p3 Nüüd ei maksustata sotsiaalmaksuga haigushüvitist, mida makstakse töötaja haigestumise teise kuni kaheksanda päeva eest ja mis ei ületa töötaja keskmist töötasu. Samuti ei maksustata lubatud piirsummas haigushüvitist töötuskindlustus- ja kogumispensioni maksetega (TKindlS §40 lg2 p4, KoPS §7 lg2). Üle piirmäära makstud haigushüvitis maskustatakse nagu töötasu, st kõigi palgamaksudega.

Kuigi seadus kohustab tööandjat maksma töötajale 4.-8. haiguspäeva eest hüvitist 70% töötaja keskmisest töötasust, on tööandjal nüüd soovi korral õigus maksta töötajale 2. kuni 8. haiguspäeva eest ainult tulumaksuga maksustatavat haigushüvitist ja kuni 100% töötaja keskmisest töötasust.

 

Alates 01.01.2017 võib maksta töötajale sotsiaalmaksuvaba haigushüvitist
2.-8. päeva eest ja kuni
100% töötaja keskmisest töötasust.

Põhjalikumalt saab lugeda maksuameti veebis siin.


Rapidi püsiklient:

  1. Käivitage RAPID ADMIN ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  2. Käivitage RAPID PALK, edasi Seaded, Uus versioon ja tehke tavapärane versiooni uuendus.
  3. Nüüd on uus haigushüvitise arvestusliik “Haigushüvitis 100% haiguslehe alusel” Teie tarkvaras RAPID PALK olemas! Soovi korral võite uue arvestusliigi koodi või nimetust muuta.

Kui sisestate töökäsule isiku haiguslehte, siis valige vajalik hüvitise arvestusliik.