PALK 2017 jaanuar – märts

Peamoodul PALK täiendused

 • Isikute andmed > topeltklikiga isikukaart ekraanile:
  • Leping > lisatud puhkusetasu arvutamise uus kolmas meetodKuupalga säilitamine (ei kontrollita lisatasusid; lahtri “Kuupalk” põhjal)” – vajalik juhatuse liikmete puhul, aeg-ajalt ka teistel isikutel. Tavaliselt jätkatakse juhatuse liikmetel puhkuse ajal kehtiva kuutasu arvestamist, ega kontrollita eelnevatel kuudel makstud ühekordseid lisatasusid ega kuupalga muutumist.
  • Maksud > uus väli “Mitteresidendi registrikood Eestis”. Vajalik kui mitteresidendist isik on Eestis tööl alla 5 päeva, siis väljastatakse talle ajutine ebareeglipärane isikukood, mis algab tähega “A” ja jätkub numbrijadaga. Mitteresidendile makstud tasud deklareeritakse TSD-aruandel ajutise isikukoodiga.
 • Töökasud >
  • Nüüd võimalus lisada uus töökäsk varemsisestatud töökäsu koopiana. Vajalik võimalus kui lisatakse sageli ühesuguste ridadega töökäske.
   Ava varemsisestatud töökäsk ekraanile > päises uus nupp “Lisa uus töökäsk olemasoleva andmetega”
   . Nupu klikkimisel lisatakse arvestuskuusse uus töökäsk eelneva töökäsu ridadega.
  • Lisatud puhkusetasu arvestamine uuel kolmandal meetodil Kuupalga säilitamine (ei kontrollita lisatasusid; lahtri “Kuupalk” põhjal)”.
   • Lisa uus töökäsk > Kui kasutaja sisestab puhkuse arvestusliigi isikule, kellel isiku andmetes on seadistatud puhkusetasu arvutamise kolmas meetod, siis programm asendab arvestusliigi Kuupalgalise puhkuse arvestusliigiga ja töökäsu reale hinnaks määratakse kuupalk ning mahuks kas töötunnid või tööpäevad vastavalt arvutusvalemile.
   • Uute töökäskude loomine ja automaatne täitmine > Puhkusetasud: kui töötajal isiku andmetes on seadistatud puhkusetasu kolmas meetod, siis töökäsu reale määratakse hinnaks kuupalk ja mahuks kas töötunnid või tööpäevad (vastavalt Kuupalgalise puhkuse arvestusliigi arvutusvalemile).
  • Täiendatud intuitiivsemaks ja lihtsamaks puhkusetasu arvestamist vanal meetodil “Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga”: võrreldakse kahel erineval viisil arvutatud puhkusetasu – esimene arvutatakse kehtiva kuupalga alusel (varem arvutusliku kuupalga alusel), teine kuue kuu keskmise päevatasu alusel. Protseduur soovitab valida suurema summaga puhkusetasu, alus VV määrus nr 91 “Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord” §4 p6. Palgaarvestaja saab valida teise summa, kui nii on ettevõttes kehtestatud.
   • Lisa uus töökäsk > töökäsu sisestamisvorm ekraanil > Kui lisatakse töökäsule puhkus isikule, kellel puhkusetasu arvutamise meetodiks on “Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga”, siis puhkuse alguse kuupäeva väljalt lahkudes avaneb uue kujundusega aken puhkusetasu arvutusaluse valimiseks. Protseduur soovitab valida suurema summaga puhkusetasu. Akna sulgemisel lisatakse samamoodi kui varem vastava meetodi hind ja maht töökäsule ning kui puhkuseperiood läheb mitmesse kuusse, siis jagatakse puhkus erinevatele ridadele.
   • Uute töökäskude loomine ja automaatne täitmine > Puhkusetasud: kui isiku andmetes on seadistatud puhkusetasu arvutamise meetodiks “Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga”, siis lisatakse töökäsule puhkusetasu, mille arvutusalus andis suurema summa.
 • Kui Eesti ettevõte võtab tööle Eestis välismaalase (kellel pole Eesti isikukoodi), kuni 5 päevaks, siis maksuamet väljastab tööandja taotluse alusel isikule ajutise registrikoodi, millega saab deklareerida väljamaksed TSD Lisa 2-l “Mitteresidendile tehtud väljamaksete ja maksukohustuste deklareerimine”.
  Väljamakse maksustatakse tavaliselt kõigi palgamaksudega, tulumaksuvaba miinimumi kasutada ei saa. Veel välismaalaste maksustamisest ja TSD koostamisest maksuameti veebis.
  Palgaaruanded > Aruanded riigile > TSD koostamine > kui väljamakse on tehtud isikule, kelle kodakondsus ega residentsus pole Eesti, isikukoodi asemel on 7 numbrit SAAKKPP, väli „Mitteresidendi registrikood Eestis“ on täidetud ja TSD väljamakse liik viitab välismaalsele, siis lisatakse mitteresidendi registrikood Lisa2 aruandes väljale Isikukood.
 • Kataloogid > Algoritmid > Lisatud uus algoritm “Haigusraha 100%”.
 • Arvestuste liigid >
  • uus arvestusliik “Haigushüvitis 100% haiguslehe alusel”. Lisainfo siin …
  • varasemale haigusraha arvestusliigile lisati nimetusse “70%”.
  • Kuna täiendati puhkusetasu arvestamist meetodil “Kokkulepitud töötasu säilitamine lisatasude kontrolliga”, siis versiooniuuenduse protseduur lisab uue arvestusliigi “Põhipuhkus II”, kus Hinna asukoht=Kuupalk ja seob selle liigiga “Põhipuhkuse tasu I” arvestusliigiga. Vana tasuliik “Põhipuhkus II” võetakse käibelt maha.

Lisamoodul Personal täiendused

 • Personaliarunded > uus aruanne “Koormuste muutus” – isikute töölepingu koormuse muutus ühe aasta jooksul, kui tööleping on kehtinud terve aruande aasta.

Lisamoodul Puhkused täiendused

 • Puhkused > “Puhkuste ajakava” – avaaknas saab nüüd valida alguskuu, millest alates puhkused aruandesse tulevad.

Lisamoodul Statistika aruanded

 • Palgaaruanded > Statistika aruanded > PALK > aruandesse ei lisata enam infot töövõtulepingutega isikute kohta (read 22 kuni 27).