FINANTS juuni 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved > müügiarve ekraanil >
  • arve päises saaja valimisel lisatakse arvele automaatselt ka saajaga seotud kontaktisik. Kui saajal mitu kontaktisikut, siis pannakse arvele nendest esimene. Operaator saab isikut vajadusel muuta.
  • prindi võõrkeelne arve: maksetähtaeg väljastatakse kujul ’05 may 2013′.
  • tööleht ‘Komplekteerimine’ > uus nupp ‘Impordi komponendid’– sama protseduur, mis parema hiirekliki all rippmenüüs.
  • paremklikk arve real > Tellimused: lisatud valik ‘Tähtaja kuu=arve kuu’; vajalik juhul kui teete ostjale koondarvet uue kuu algul kõigist eelmise kuu tellimustest ja jooksval kuul juba lisatud hulk tellimusi.
 • Ostuarve > Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega > kas ka viitenumber kopeeritakse uuele arvele või mitte, seda saab määrata ostuarve seeria häälestuses.
  Vaikimisi ei kopeerita, sest enamikel juhtudel on uuel arvel ka uus viitenumber.
  Kui Te soovite, et ka viitenumber lisatakse uuele ostuarvele, siis märkige vastav seadistus moodulis ADMIN: Seaded > Ostuarved > Seeriad > Lisa: ‘Ostuarve kopeerimisel viitenumbri kopeerimine’.
 • Kliendiandmik > ühe kliendi käibed ekraanile: kui perioodi tasumiste hulgas on selliseid, mis on seotud arvega, mille kuupäev hilisem kliendiandmiku perioodi lõpust, siis tuleb hoiatus (selliste tasumiste summat ei näidata kliendi käivetes).
 • Kliendiandmik, Hankijaandmik > ühe kliendi andmed ekraanile > uus väljatrükk ‘Tasumised’, mida saab aruannete valikust valida ja eksportida Excelisse.
 • ‘Finantsaruanded > uus nupp Käibemaksu aruanded:
  • ühe nupu alla on koondatud käibemaksu aruanded: ‘Müük maksumäärade lõikes’ ja ‘Ühendusesisene käive’ ning lisatud uued aruanded.
  • uued aruanded ‘Sisendkäibemaks detailselt’ ja ‘Arvestatud käibemaks detailselt’. Mõlemat aruannet võimalik väljastada ka exceli-faili vormis, mida maksuamet küsib käibemaksu kontrolli puhul.
  • Lähiajal on lisandumas siia valikusse ka uuel kujul aruanne ‘Käibedeklaratsioon’.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused > dokument ekraanil >
  • kiirsisestuse võimalus: ridadel peab sisestama ainult artiklikoodi ja koguse. Vajalik juhul kui sisestatakse telefoni teel vastuvõetud kliendi tellimust.
   Kui koguse väljal vajutada ‘Tab’, siis saab muuta ka hinda. Teised väljad tellimuse real täidetakse programmi poolt automaatselt.
   Kiirsisestuse võimaluse seadistus toimub moodulis ADMIN: Seaded > Tellimused > Seeriad: linnuke ‘Kiirsisestus’.
  • Prindi > Võõrkeelse tellimuse väljatrükil kuupäev ja maksetähtaeg väljastatakse kujul ’05 may 2013′.
  • päises välja ‘Tähtaeg’ järel uus nupp ‘Lisa tähtaeg ridadele
  • päises välja ‘Meie isik’ järel uus nupp ‘Lisa isik ridadele’. Nupu klikkimisel päises valitud väärtus kirjutatakse kõikidele ridadele.
  • uued väljad – saatelehe kuupäev,tarnekinnituse kuupäev ja tarnekinnituse nr..
   Kasutatakse juhul kui toimub Telema serverist müügitellimuste sissetoomine:
   Telema müügiarve eksport lisab faili nende väljade väärtused. (Varem võeti saatelehe kuupäevaks tellimuse kuupäev ja tellimuse kuupäevaks tellimuse tähtaeg, kui tellimuse tähtaeg<=tellimuse kuupäev). Tellimuse saab eksportida telema-xml faili saatelehena. Tellimusel või tellimuste nimekirjal tellimuse rida aktiivseks  (CTRL+’T’). Saatelehele lähevad ainult lahendamata kogused, summad arvutatakse vastavalt ümber. Kui saatelehe kuupäev puudub, siis salvestatakse kuupäevaks jooksev kuupäev, saatelehe numbriks läheb tellimuse number.

Moodul VARAD täiendused

 • Aruanded > Inventuur: korrastatud inventuuriandmiku ja inventuuri nimestiku iga lehe all ja aruande lõpus väljastatavaid tekste.
  Tekstide seadistamine toimub moodulis ADMIN > Seaded > Varad > Inventuuriandmiku tekstid:  inventuuriandmiku ja inventuuri nimestiku tekst kuni 500 sümbolit, iga lehe lõputekst kuni 400 sümbolit. Varem puudusid maks. pikkused.