FINANTS mai 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Müügiarved > müügiarve ekraanil >
  • tööleht ‘Tekstid,muud’ > lisatud alamtabel arve väljastamise infoga: millal ja kes müügiarve trükkis või saatis e-kirjaga.
  • veerg ‘Obj’: saab valida lisamooduli ‘Objekti teenindus’ kaudu kliendiga seotud objekte ja neid objekte, mis pole seotud ühegi kliendiga.
  • Prindi: võimalus arve standardvormi väljatrükilt ära jätta arve summa sõnadega trükk.
   Vastav seadistamine toimub moodilis ADMIN > Seaded > Müügiarved: lisatud uus märkekast ‘Trükkida arvel summa sõnadega’ (vaikimisi märgitud), häälestus mõjub standardsetele trükivormidele.
 • Päevaraamat > dokument ekraanil:
  • nupp ‘Alusta uut dokumenti olemasoleva dok. andmetega’ on nähtav ainult memoriaal-tüüpi dokumendi korral;
  • kohustuse-tüüpi dokumendile arvutatakse tähtaeg kliendikaardi ostulepingu tähtaega arvestades.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite ostuaruanne: järjestamise võimalus veergude ‘Kogus’ ja ‘Summa’ järgi (hiire topeltklikk vastava veeru pealkirjal).
 • Finantsaruanded >
  • Müügi tulem > Kuude lõikes: kui valitud perioodi algus või lõpp ei langenud kokku kuu alguse või lõpuga, siis alamaruannetes näidati ikkagi kogu kuu infot. Viga parandatud.
  • Äriregistri aruanded:
   • ühe aruande perioodi kuupäevad kantakse vaikekuupäevadeks ka teistele aruannetele (k.a. bilansile).
   • Kui muuta bilansis bilansipäeva, siis kõikide aruannete ‘Periood I’ algkuupäevaks pannakse majandusaasta algkuupäev. Sama ka kuupäeva ‘Võrdlev seis’ muutmisel bilansis ja ‘Periood II’ algkuupäevaga kõikides aruannetes.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused > dokument ekraanil > lisatud nupp ‘Genereeri tellimusest arve’.
  Varem sai tellimust kanda müügiarvele ainult müügiarve vormil.
 • Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused > dokument ekraanil: päisesse lisatud nupp ‘Kliendi toimingud’.
 • kõik 6 töölehte > Otsing: väljade ‘Dok.kuupäev’ ja ‘Tähtaeg’ kõrval tekstid ‘Täna’ ja ‘Eelmine kuu’. Klikkides neil tekstidel täidetakse vastava välja kuupäevad tänase kuupäevaga või eelmise kuu alg- ja lõppkuupäevadega arvestades arvuti kuupäeva.

Moodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > laokaart ekraanil (topeltklikk real) > Prindi: kui artiklikaardile on lisatud pilt, siis on ka see lao liikumiste väljatrükil näha.

Moodul TOIMINGUD KLIENDIGA täiendused

 • Kliendi toimingud: lisatud uus nupp ‘Statistika‘. Avaneval vormil on näha kokkuvõttev info ekraanil olevate toimingute kohta liikide kaupa.