FINANTS aprill 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Ostuarved > dokument ekraanil:
  • kui varem salvestatud real vahetatakse artiklit, siis hinda üle ei kirjutata. Käibemaksuta summa jäetakse samaks, muutuda võib käibemaksuga summa, kui muutub käibemaksu määr;
  • kui varem salvestatud arvel muudeti hankijat, siis ei toiminud arve numbri korduvuse kontroll.
 • Finantsaruanded > äriregistri aruanne ‘Lisad’ > rida ‘Töötajate keskmine arv– juhul kui ettevõtte palgaarvestus toimub moodulis RAPID PALK ja kasutatakse lisamoodulit PALK STATISTIKA, siis aruande koostamisel arvutab programm sellele reale töötajate keskmise arvu ühes kuus taandatuna täistööajale.
 • Müügiarved > Otsing: müügiarveid saab otsida nii raamatupidamiskuupäeva (‘Kuupäev’) kui ka väljastamise kuupäeva (‘Arve kp.’) järgi.
 • Finantsaruanded >
  • Allüksuste andmik, Objektide andmik, Allüksuste-objektide andmik, Projektide andmik, Kõigi parameetrite andmik > topeltklikk real: lausendite trükkimisel trükivormi valiku võimalus, viimane valik jäetakse meelde; veeru ‘Objekt’ järele lisatud veerud ‘Projekt’ ja ‘Isik’.
  • Äriregistrile saatmiseks: failide koostamisel arvestatakse 2012. aasta majandusaasta aruande xbrl-faili struktuuri muudatustega.
 • Käibeandmik >
  • topeltklikk real (lausendid): lausendite trükkimisel trükivormi valiku võimalus, viimane valik jäetakse meelde; veeru ‘Objekt’ järele lisatud veerud ‘Projekt’ ja ‘Isik’, otsing nende järgi.
  • klahvi F2 vajutus real (korrespondeeruvad lausendid): lisatud veerud ‘Allüksus’, ‘Objekt’, ‘Projekt’, ‘Isik’.
  • ühe konto käibed (topeltklikk kontol) või korrespondeeruvad lausendid (klahvi F2 vajutus kontol) > Eksport Excelisse: muudetud veergude järjestust.
 • Kataloogid > Grupid I > grupi kaart ekraanil: lisatud väli ‘Kommentaar’ ja märkekast ‘Hoiatus’. Kui need olemas, siis artikli valimisel müügiarvele, müügitellimusele, pakkumisele või ostutellimusele, väljastatakse kommentaar teate aknasse koos artiklikaardi hoiatusega (kui see olemas).
 • Artiklid > artiklikaart ekraanil > lehekülg ‘Pilt/Web’: lehe alläärel on näha grupi veebiaadress ja kommentaar vastava Grupp I kaardilt.
 • Müügiarved, Ostuarved > dokument ekraanil: kui klient/hankija valida F3-ga, siis arvele tagasipöördumisel jäi kursor otsingunupule. Nüüd pannakse kursor kliendi/hankija lühinimele, et saaks TAB-klahviga kiiremini edasi liikuda.

Moodul ADMIN täiendused

 • Kujunda aruannet > aruanne tüübiga ‘Äriregister’:
  • aruanne ‘Lisad’: võimalus lisada rida tüübiga ‘Palga statistika aruanne’. Kui litsentsis on palga statistika aruanded olemas, siis aruande koostamisel arvutatakse sellele reale töötajate keskmine arv ühes kuus taandatuna täistööajale mooduli RAPID PALK andmete põhjal.
  • kõik äriregistri aruanded: kirja tüübiks võimalik validaEi trüki‘ – selline rida on aruande ekraanivormil näha halli fondiga ning seda ei trükita aruande printimisel.
   Vajalik kontrollsummadega ridade ellimineerimiseks väljatrükkidelt.