FINANTS märts 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Raha → Swedbanki seeria → Sissetoomine/Import: kui teie firmal on kaardimakseterminalid ja nende kaudu toimunud tasumised laekuvad Swedbanki arvele, siis küsige enne järgmist importi nõu RAPIDi klienditoelt telefonil 433 0077.
  Kuna Swedbank on viimastel nädalatel muutnud osal klientidest kaardimakselaekumiste selgituse teksti, siis võib olla vajalik teha mingi perioodi import tavalisest erinevalt.
 • Müügiarved →
  • Lisa uus: kui müügiarvet või tellimust tehti kliendile, kellele üldiselt ei arvutata käibemaksu, aga saaja vastab tingimustele, et käibemaksu peab arvutama, siis kliendi valimise järel täideti märkekast ’Müük 0% km-ga’, aga pärast saaja valimist selle väärtust ei muudetud. Viga parandatud.
  • dokument ekraanil → nupp ‘E-arve’ → valik ‘Saada e-kiri pdf- ja Excel-failiga’: kirjaga kaasasminevasse Exceli faili lisatud veerg ‘kood’, kus on näha artiklikood.
 • Ostuarved → ‘Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega’: väli ‘Viitenr.’ täidetakse hankija kliendikaardil oleva infoga, mitte ei võeta seda algselt arvelt.
 • Müügiaruanded →
  • Müügid artiklite lõikes:
   • lisatud veerg ‘Hinna suhte %’ ((veerg ‘Keskmine hind’/veerg ‘Müügihind km.-ta’)*100) ja järjestamine selle järgi.
   • Alumisse tabelisse (ülemise tabeli aktiivse rea liikumised) lisatud veerud ‘Ladu’, ‘Müüja’, ‘Hinna suhe’ ((veerg ‘Hind’/ülemise tabeli veerg ‘Müügihind km.-ta’)*100). Veerus ‘Müügihind km.-ta’ on artiklikaardi 1. käibemaksuta hind.
  • Kõigi parameetrite müügiaruanne: hiire topeltklikk aruande real veerus ‘Laohind‘ avab selle reaga seotud ostuarvele lisatud originaalfaili;
   kui originaaldokumendi faili pole, siis vastava ostuarve trüki eelvaate.
   Keskmise hinnaga artikli korral on ostuarveks viimane arve, mille kuupäev on sama või varasem kui müügi kuupäev; partiiarvestusega artikli korral vastava partii ostuarve.
 • Finantsaruanded → INF3 Koolituskulud: märkekast ‘Ainult eraisikud’ toodud aruande avaaknasse.
 • Artiklid → Otsing: lisatud märkekast ‘Käibelt kõrvaldatud’ – võimalus otsida artikleid, mis pole käibel.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused → Lisa uus: kui müügiarvet või tellimust tehti kliendile, kellele üldiselt ei arvutata käibemaksu, aga saaja vastab tingimustele, et käibemaksu peab arvutama, siis kliendi valimise järel täideti märkekast ’Müük 0% km-ga’, aga pärast saaja valimist selle väärtust ei muudetud. Viga parandatud.
 • Pakkumised:
  • nimekirja allservas näeb aktiivse rea pakkumise viidete teksti;
  • nupp ‘Prindi’: kui pakkumine osaliselt lõpetatud (mõnel real on lõpetamise põhjus), siis enne trükki küsimus ‘Kas trükime ainult lõpetamata read?’. Jaatava vastuse korral trükitakse ainult need read, millel pole lõpetamise põhjust.
 • Müügitellimuste read: lisatud nupp ‘Prindi’. Võimalus trükkida kasutaja valitud tähtaja perioodi kõik müügitellimuste read sõltumata arvele kandmisest (järjestus: grupp I + artikli kood). Aruande ridade vähendamiseks on võimalik määrata ka ‘Grupp III’ (sobilik eelkõige lisamooduli ‘Tootmine’ kasutajatele).
 • Tellimuste read, Pakkumiste read: ridade allservas näha ka tulemi % (omahinnaga ridadelt tulem/lahendamata_summa).

Moodul VARAD täiendused

 • Administraatori moodul → Seaded → Varad → Lao seeriad:
  • häälestus eraldi vormil (vorm avaneb, kui teha hiire topeltklikk vastava seeria real veerus ‘Lisa’);
  • lisatud uus parameeter ‘Objekt’. See salvestatakse parandussaatelehtede lausendisse, kui kontoplaanis vastava konto häälestuses objekt soovituslik või kohustuslik.