FINANTS veebruar 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kliendid → ühe kliendi kaart ekraanil: lisatud nupud kliendi andmete päringuks e-äriregistrist, Kreedix inforegistrist ja otsingumootorist Google.
 • Päevaraamat →
  • dokument ekraanil: tehes hiire topeltkliki väljal ‘Jrk.nr.‘, on võimalik dokumendi järjekorranumbrit muuta;
  • Lisa uus: dokumendi kuupäevaks pakutakse eelmise kuu viimast kuupäeva v.a. juhul, kui kuupäev ongi kuu viimane arvestades RAPIDi kuupäeva mitte arvuti kuupäeva.
 • Dokument (müügiarve, ostuarve, lao saatelehed) ekraanil → F3 dokumendi real artikli väljal:
  • paremklikk real artiklikaardi vaatamiseks: lisatud lehekülg ‘Laojäägid‘.
   Kui on ostetud lisamoodul ‘Isikute õigused’ ja teema ‘Lao kartoteek’ õiguseks on valitud ‘K – keelamine’, siis pole sellel leheküljel näha veerge ‘Laohind’, ‘Summa’ ja ‘Kasumi%’.
  • kui artikliotsing avada müügiarvelt, müügitellimuselt või pakkumiselt, siis nimekirjas näha ka kuus artiklikaardi lisaparameetrit. Artikliotsingu otsinguvormil on võimalik neid parameetreid võimalik kasutada sõltumata dokumendist, millel F3 vajutati.
 • Müügiaruanded → Hankevajadus, aruannet täiendatud:
  • aktiivse rea liikumised järjestatud kuupäeva järgi kahanevas järjestuses;
  • vormil näha hankijate ja ostjate arv;
  • otsinguvormile lisatud märkekast ‘Ainult punased read’;
  • artiklite nimekirja all näha artiklikaardile valitud Parameeter1 kood ja nimetus.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused, Pakkumised → dokument ekraanil: read, kus artikliks on tellimuste häälestuses olev ‘Vahesumma artikkel’, on värvilise taustaga;
 • Müügitellimused, Pakkumised, Ostutellimused: nimekirja päises võimalus kiirotsinguks dokumendi numbri järgi;
 • Müügitellimuste read → Eksport: xls-faili lisatud veerud ‘omahind’, ‘lah_ta_omahinnas’ (omahind*lahendamata kogus), ‘jh_prots’ ja ‘tulem’.

Moodul VARAD täiendused

 • Administraatori moodul → Seaded → Varad: lisatud märkekast ‘Igal kalendriaastal dok.numeratsioon algab 1-st’ – märkige, kui soovite, et RAPID selliselt toimiks.

Moodul JAEMÜÜK täiendused

 • Administraatori moodul → Seaded → Jaemüük: lisatud erinevad variandid jaemüügi tšekil kliendile soodustuse tegemiseks.
  Kui valitud üks kolmest esimesest variandist, siis saabki jaemüügis rakendada ainult seda tšeki soodustust.
  Kui valitud viimane, siis saab jaemüügi moodulis valida 3 variandi vahel. Soodustust saab tšekile määrata, kui vajutate jaemüügi ekraanivormil väljal ‘Sularaha’ või ‘Makseviis’ klaviatuurilt F9.