FINANTS juuli – august 2013

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Klahvikombinatsioon <Alt>+<Z> avab abikalkulaatori, millega saab arvutada kõiki lihtsaid tehteid.
 • Müügiarved > arvete nimekiri ekraanil:
  • võimalik järjestada ridu kauba/teenuse saaja ja summa järgi.
  • võimalus kinnitada ühe klahvivajutusega kõik väljaotsitud müügiarved: Otsing=Kinnitamata arved ja vajalik periood > klahvivajutus <CTRL>+<K>. Protseduur kinnitab ja salvestab kõik väljaotsitud müügiarved. Vajalik võimalus just mooduli JAEMÜÜK kasutajatele.
  • ‘E-arved’: täiendatud e-arvete pangaliidu ja TELEMA formaate.
  • võimalus müügiarve vormil olles arve real lisada uut objekti või/ja projekti: Lisa uus arve/ korrigeeri varem sisestatud arvet > arve vorm ekraanil > arve read > tulp ‘Objekt’ või ‘Projekt’: vajutades klahvi <F2> saab lisada uue objekti või projekti.
   Objekti ei saa lisada otse dokumendil juhul, kui kasutatakse lisamoodulit ‘OBJEKTI TEENINDUS’.
 • Ostuarved > Lisa uus arve/ korrigeeri varem sisestatud arvet > arve vorm ekraanil > arve read > hiire paremklikk avab rippmenüü > uus võimalus ‘Viimaste ostude info’: avaneb aken antud artikli varasema 12 kuu ostude infoga: hankija, ostetud kogused ja hinnad, lisakulud, jmt.
 • Raha > Sissetulekud > Laekumata arved: saab otsida dokumendi numbrist sisalduvuse järgi.
 • Päevaraamat > Lausendite import Exceli tabelist: Lisatud võimalus ‘Asendada valitud perioodi dokumendid uutega’.
  Kui vastav linnuke määramata (vaikimisi), siis lisataks uued dokumendid ilma olemasolevaid dokumente kustutamata. Kui linnuke määratud, siis kustutatakse valitud perioodi ja seeriaga varem sisestatud dokumendid ja imporditakse uued.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne > Aruanne ekraanile > lisatud 2 uut alamaruannet: Hankijad/isikud ja hankijad/laod. Aruannete väljundvorm on Exceli tabel.
 • Finantsaruanded >
  • Äriregistri aruanded, kasutaja kirjeldatud aruanded > aruanne ekraanile: aruande lihtsamaks lugemiseks on aruande iga teise rea taust hall.
  • Jaemüük > uus aruanne ‘Jaemüük kuupäevade ja kaupluste (allüksuste) lõikes’
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht ‘Pank,Lepingud’ > alamtabel ‘E-arve’: väljale ‘Otsekorraldus’ lisatud uus valik ‘Itella’.
  Vajalik (üüri) müügiarvete saatmiseks Itella teenusele www.arved.ee. Väljal ‘Kliendi kood’ peab olema Itella poolt omistatud kliendi viitenumber.
  Müügiarved > Otsing: Otsekorraldus=Itella ja vajuta nuppu ‘E-arved’> ‘Maksenõuded/otsekorraldused’, protseduur koostab Itella jaoks sobivas formaadis tekstifaili 3 veeruga: Kood andmevahetuseks, arve summa, selgitus; eraldajaks TAB.
 • Artiklid >
  • Otsing: parandatud viga lisaparameetrite järgi otsimisel.
  • artikli kaart ekraanil: kui artikkel on kuluartikkel (st sellel ei ole laoarvesust), siis näidatakse viimase ostu info juures ka viimast ostuhinda. (Varem kuluartikli puhul ei näidatud viimast ostuhinda, ainult laoartiklil).

Moodul ADMIN täiendused

 • Uue firma lisamine: parandatud viga, mis tekkis uue firma lisamisel.
 • Kataloogid > kasutajagrupid > Õiguste seadistamise vorm avaneb ka tavapäraselt Enteri ja hiire topeltklikiga.

Moodul PAKKUMISED ja TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > Tellimuste nimekirjas ekraani all äärel aktiivse rea dokumendi viidete tekst (sarnaselt pakkumistega).
 • Tellimused, Pakkumised > dokumendi vorm ekraanil > võimalus dokumendi real lisada uut objekti või projekti: Lisa uus tellimus/ korrigeeri varem sisestatud tellimust > dokumendi vorm ekraanil > dokumendi read > tulp ‘Objekt’ või ‘Projekt’: vajutades klahvi <F2> saab lisada uue objekti või projekti.
  Objekti ei saa lisada otse dokumendil juhul, kui kasutatakse lisamoodulit ‘OBJEKTI TEENINDUS’.
 • Ostutellimused > Lisa uus dokument/ korrigeeri varem sisestatud dokumenti > dokumendi vorm ekraanil > dokumendi read > hiire paremklikk avab rippmenüü > uus võimalus ‘Viimaste ostude info’: avaneb aken varasema 12 kuu ostude infoga: hankija, ostetud kogused ja hinnad, lisakulud, jmt.