FINANTS 2015 aprill-juuni

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Artiklid > nimekirja päises uus nupp Soodus:
  • võimalus lisada ühe hiireklikiga väljavalitud artiklitele hinnasoodustus või kustutada see;
  • võimalus automaatselt kontrollida kas soodustusega artiklite hulgas on selliseid, millel müügi soodushind on väiksem laohinnast (eeldab kasutaja RAPIDis moodulit MÜÜGILADU). Potensiaalse kahjumiga müügi soodushinnaga artikite nimekiri kuvatakse ekraanile. Kontroll tehakse kogu artiklite tabeli kohta.
  • võimalus sisestada tulevikus algavaid soodustusi: lisatud uus väli “Soodustus alates kuupäevast”.
   Artikli lisamisel müügiarvele või kassamüüki arvestab programm ka
   soodustuse alguskuupäeva. (Varem ainult lõppkuupäeva.)
 • Käibedeklaratsioon > aruande ekraanivormi on täiendatud:
  • Maksuametile deklareeritavad aruanderead on helesinise tausta ja rasvase kirjaga.
  • Read, millel on kontohäälestus, on märgitud *-ga.
  • Aruande xml-faili koostamise nupu juures on linnuke ‘Kustuta eelmise kuu fail’. Kui linnuke märgitud, siis peale uue faili koostamist kustutatakse samast kaustast aruande eelmise kuu xml-fail.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil:
  • Kinnitatud arve real saab avada hiire paremklikiga rippmenüü, kus võimalus vaadata artikli infot (varem oli see võimalus ainult kinnitamata arvel).
  • Kui avada arve real artikli kaart, siis akna päises nüüd ka artikli tehingute nupp (sama, mis peamenüüst artiklikaardi avamisel).
  • Suure arvu ridadega arve sisestamine ja kuvamine on nüüd kiirem.
  • Prindi > Standard müügiarvetele ei trükita eraisikust kliendi isikukoodi (st kui registri numbri pikkus on 11 sümbolit).
  • Prindi kasutaja kujundatud väljatrüki vorm > võimalus trükile lisada müügiartikli “Parim enne/Kõlblik kuni” kuupäev.
  • Täiendus, mis vajalik raamatupidamisteenuse osutajale, kelle kliendid koostavad müügiarveid muu tarkvaraga nii, et arve number on pikem kui 10 numbrit.
   Raamatupidaja saab sisestada RAPIDi müügiarvele arve originaalnumbri, mis deklareeritakse KMD INF-aruandel maksuametile. RAPIDis müügiarve päises uus väli, mis on nähtav peale vastavat seadistust.
   Seadistamine: Seaded > Müügiarved > uus linnuke ‘Alternatiivse arvenumbri sisestamine müügiarvele’.
  • Määratud partiiarvestusega artikli müük >
   • Kui müügiarve real partii käsitsi valimata, siis koguse lahtrist lahkumisel valitakse partii automaatselt, juhul kui laojäägis ainult üks partiijääk, partii jääk on suurem või võrdne müüdud kogusega ja partii kuupäev “Parim enne/kõlblik kuni” pole ületatud.
   • Kui artiklile pole partiid veel valitud, siis on koguse lahtri taustavärv kergelt roosakas.
   • Uus nupp “Seo partiid” – automaatselt seotakse üksikud kauba partiid, mille “Parim enne/ kõlblik kuni” pole ületatud ja partii jääk pole väiksem müügi kogusest. Vajalik võimalus kui klient koostab arved tellimuste alusel.
 • Kontaktisikud > Otsing: võimalus otsida kliendi-boonuskaardi numbri osa järgi.
 • Artiklid >
  • Otsing artiklikoodi järgi- varasema numbrivahemiku järgi otsingu asemel tavapärane otsing sisalduvuse järgi.
  • Tehingud > aruanne ekraanile > lisatud veerg “Projekt”.
 • Raha > Tasumata arved/Laekumata arved > Nupu “Koosta maksedokument” kohal kuvatakse antud raha seeria pangakonto number, IBAN, millelt makse tehakse või millele laekumine tuleb.
 • Kliendiandmik > aruanne ekraanile > topeltklikiga avatud ekraanile aruanne “Käibed klientidega” >
  • Prindi “Arveldused viivistega” – parandatud viga viivisearvutuses, mis tekkis kui ühel arvel oli mitu tasumist.
  • Topeltklikiga avatud arve tasumised > akna alläärel kokkuvõte: n tasumist summas xxx.xx .
 • Müügiaruanded > Jaemüügid > võimalus järjestada aruande ridu artiklikoodi järgi.
 • Käibeandmik > aruanne ekraanile >
  • mõnel real konto käibe summal topeltklikk > avaneb uus aruanne “Käive kontol x” > topeltklikk real konto numbril avab akna algdokumendi lausendiga; lehe allserva lisatud abitekstid.
  • Käibeandmiku päises uus valik “Korrespondeeruvad lausendid salvesta Excelisse”- ühekorraga salvestatakse  Excelisse kõigi kontode korrespondeeruvad lausendid.
 • Kataloogid > Grupid1 > nimekirjas kuvatakse 3.-s veerus käibemaksu määr.

Moodul Tellimused täiendused

 • Pakkumised > dokument ekraanil > uus standard väljatrükk “Pakkumus”: kui Pakkumise seeria juures pole trükivormi valitud, siis trükitakse selle vormiga.
 • Tellimuste vorm avaneb kiiremini.
 • Suure arvu ridadega dokumendi sisestamine ja kuvamine on nüüd kiirem.

Moodul Varad täiendused

 • Lao saatelehed (sissetulek, väljaminek ja laost-lattu) > dokumendi reale ei saa enam sisestada negatiivset kogust ega summat. (Varem keskmise hinnaarvestusega laoarvestuse puhul oli lubatud.) Vajalik täiendus ekslike kannete vältimiseks.
 • Lao sissetulek > dokumendi sisestamine > kontrollitakse, et sisestatud hind või summa ei oleks null. Kui kasutaja on nii sisestanud ja ladu pole bilansiväline, siis tuleb hoiatus.
 • Lao kartoteek  > otsing artiklikoodi järgi- vahemiku järgi otsingu asemel tavapärane otsing sisalduvuse järgi.
 • Seaded > Varad > lao ümberarvestus muudab kinnitamata väljamineku saatelehtede hindu. Kui see linnuke märgitud, siis arvutatakse ka kinnitamata saatelehtede väljaminekute hinnad uuesti.
 • Lao kartoteek > Ümberarvestus >
  • FIFO ja määratud partiiga laoarvestusega artiklite partiide automaatne ümberjagamine dokumentidele tehtud ~10 korda kiiremaks; oluline ajavahe suurtes ladudes.
  • Võimalus lubada automaatselt arvutada uued hinnad kinnitamata väljamineku saatelehtedele. Vajalik võimalus lahendamaks olukordi kui tihti peale kaupade väljamineku saatelehtede sisestamist muudetakse sissetulekuid (kogust või hinda). Varem sai hinna ümberarvestust saatelehel teha ainult ükshaaval dokumendi igal real.
   Seadistamine: Seaded > Varad > Uus linnuke “Lao ümberarvestus muudab kinnitamata väljamineku saatelehtede  hindu”.

Moodul E-arved täiendused

 • Müügi saatelehtede (st müügiarvete) nimekirjas saab saab ka saatelehti pangaliidu e-arveks (xml-fail) eksportida.

Moodul Massarved täiendused

 • Müügiarved > Massarve > vali vajalik massarvete tüüp > Saada kõigile klientidele nimekirjas arved e-postiga: kui kliendil puudub meiliaadress, kuhu e-kiri saata, siis hoitatakse kasutajat.

Moodul Kassamüük täiendused

 • Võimalus kasutada eraisikust kliendi ID-kaarti kliendi boonuskaardina.
  Seadistamine: ADMIN > Seaded > Jaemüük > uus linnuke ‘Hoiatus! Sisestatud boonuskaardi number puudub andmebaasist.’
  =JAH.
 • Müügi sisestamine >
  • Kasutaja vajutab artikli veerus nupule F3 > avaneb artiklite nimekiri: päisesse lisatud kiirotsingu valik  *Laojäägiga artiklid ja teenused,  oKõik,  oMiinused.
   Tavapäraselt kuvatakse müüjale artiklite valikusse kõik teenused ja laojääkidega kaubad.
   Mingi erandliku müügi tegemiseks võib vaja olla ka valikut Kõik artiklid, sellisel juhul kuvatakse nimekirja ka sellised artiklid, millel puudub kaupluses laojääk.
   Valik Miinused– st miinusesse müüdud artiklid, seda valikut saab kasutada kui otsitakse mingeid valesti sisestatud müüke.
  • Artikli hinnasoodustuse rakendamisel arvestatakse ka soodustuse alguskuupäeva.
  • Kui jaemüügi tšeki väljatrükk toimub pangaterminali printeriga, siis tšekile ei trükita kliendikaardi numbrit.
 • Kassamüügi häälestuses olnud artikli ja lao valiku ning otsingu parameetrite seadistus on üle viidud moodulisse ADMIN.

Moodul Üür täiendused

 • Lisatud uus aruanne Aasta koond majale.

Täiendatud 01.07.15