FINANTS 2015 juuli – september

Peamoodul FINANTS täiendused

 • Kontaktisikud > uus e-kirja saatmise nupp “E-kiri kõigile otsinguga eraldatud isikutele”. Võimalus saata ühe hiireklikiga lihtne e-kiri paljudele adressaatidele.
  Näiteks teade “Oleme kolinud! Meie uus aadress on Lossi 20. Ootame külla!”.
  Peale nupule klikkimist avaneb e-kirja loomise aken, sisestage sõnum ja klikkige nuppu “Saada”. Programm saadab kõigile otsinguga eraldatud isikutele kirja. Kirja tekstis saab kasutada muutujaid isiku nimi <NIMI> ja asutuse nimi <ASUTUS>.
  Sisestatud kiri salvestub ja saab saata ka mitu korda, st kasutada järgmist otsingut ning kiri veel kord välja saata.
 • Artiklid >
  • nimetuse järgi otsingus toimib tühik kui suvaline arv suvalisi märke. (Analoogselt Interneti otsingule.) Samamoodi ka dokumendil artiklite akna avamisel – nimetuse väljal otsingus toimib tühik kui suvaline arv suvalisi märke.
  • topeltklikiga artikli kaart ekraanile > tööleht Laojäägid – FIFO või määratud partiiarvestusega artiklil kuvatakse tulbas „Ostetud“ antud partii ostu kuupäev.
  • Hinnalipikud > kasutaja valib väljatrüki vormi – kui minu lipikut ühele A4-le trükitakse > uus nupp “Kujunda väljatrükki” – võimalus kasutajal endal kujundada hinnalipikute väljatrüki vormi. Kui te pole seda ise varem teinud, siis küsige lisaks nõu RAPIDi klienditoelt.
 • Kliendid > nimetuse järgi otsingus toimib tühik kui suvaline arv suvalisi märke. (Analoogselt Interneti otsingule.) Samamoodi ka dokumendil klientide akna avamisel – nimetuse väljal otsingus toimib tühik kui suvaline arv suvalisi märke.
 • Raha > Pank >
  • Sissetulekud > Pangatehingute sissetoomine panga väljavõtte XML-failist > Impordi protseduuri lõpus võrreldakse pangakonto lõppsaldot Rapidis impordi faili lõppsaldoga ja näidatakse tulemust ekraanil.
  • Maksekorraldused > Nüüd on võimalik teha otse RAPIDis välismakse muus valuutas.
   Lisa uus > märgi linnuke ‘Välismakse’ > vali vajalik ostuarve muus valuutas, välismakse töölehel saab määrata ‘Makse tüübi’ ja ‘Ülekandekulud katab’.
 • Müügiarved > müügiarve sisestuse vorm ekraanil >
  • artiklite valimise-otsimise töö kiirendamiseks on lisatud F3-ga artiklikoodi valikule uued lisavõimalused:
   • <F5>-nupp avab artikliotsingu akna nii, et aktiivne on kiirotsing artiklikoodi tulbal.
   • <F6>-nupp avab artikliotsingu akna nii, et aktiivne on kiirotsing margi tulbal.
  • Prindi > Kui müügiarve lõppu trükitakse ka saldoteatis (seadistuses on märgitud linnuke “Saldo teatis” Seaded > Müügiarved > Seeriad), siis nüüd võimalik väljastada ostja võlgnevuse/ettemaksu summa teatisele n kuupäeva seisuga. (Varem ainult kuu lõpu kuupäeva seisuga.)
   Nt on see võimalus vajalik kommunaalteenuste arvete väljastajatele, kes koostavad arveid kuu algul eelmise kuu eest. Kui arve väljastatakse korteriomanikule 10. kuupäeval, siis nüüd võimalik automaatselt trükkida arvele 9. kuupäeva võlgnevuse/ettemaksu saldo.
 • Ostuarved >
  • Import e-arvest (xml-failist) > Ostuarveid saab importida ka Telema-formaadis e-arvest (xml-failist). Telema-formaadis e-arveid kasutavad toidu- ja tarbekaupade hulgimüüjad ja ostjad.
  • Lisa uus > Automaatne hankija arve numbrite korduvuse kontroll ka eelmise aasta arvete hulgast. Kui eelmises aastas leitakse sellise numbriga arve, siis hoiatus, aga saab arve sisestamist jätkata.
  • Lisa uus > tööleht “Lattu” > võimalus sisestada toote säilivuskuupäev (Parim enne/Kõlblik kuni) otse ostuarve real (varem Lisaparameetrite all).
  • Võimalus seadistada ostuarve seeria juurde rahadokumentide automaatne koostamine ka panga seeriasse (varem ainult kassa seeriasse). Vajalik kui kasutatakse palju firma pangakaarti ostuarvete tasumiseks.
  • Lisa uus > artiklite valimise-otsimise töö kiirendamiseks on lisatud F3-ga artiklikoodi valikule uued lisavõimalused:
   • <F5>-nupp avab artikliotsingu akna nii, et aktiivne on kiirotsing artiklikoodi tulbal.
   • <F6>-nupp avab artikliotsingu akna nii, et aktiivne on kiirotsing margi tulbal.
 • Peamenüüs uus nupp “Pearaamat” (varem nimetusega “Käibeandmik”), uus nimetus kajastab täpsemalt antud grupi aruannete sisu.
  • Pearaamatu kontode käibeandmik ekraanile > nüüd võimalus väljatrükitavaid aruandeid otse meilile saata.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite ostuaruanne > aruanne ekraanile >
  • uus väljatrüki vorm ‘Artiklite koond’; 
  • aruandesse kuvatav artikli müügil rakenduv käibemaksumäär võetakse ostuarve realt (varem võeti artiklite kataloogist).
 • Müügiaruanded > Spetsiaalaruanded > uus aruanne “Metsa ost/müük” > Saab koostada metsamaterjali ning raieõiguse ostu ja müügi deklaratsiooni. Deklaratsioon salvestatakse käibedeklaratsiooni asukohta. Ekraanil summad, kogused komakohtadega, aruandes ümardatud täisarvuni.
 • Finantsaruanded >
  • Käibedeklaratsioon > aruanne ekraanile > tööleht “Ost” > kui käibemaksukohuslase registrinumber ei alga „EE“-ga, siis programm ei pane sellele hankijale automaatset linnukest “Deklarisse”. Vajalik lihtsustus neile, kes arvestavad RAPIDis ka mõne teise ELi riigi käibemaksu, nt kui firma on käibemaksukohuslane ka Soomes.
  • Allüksuste andmik > kui avalehel märkida linnuke ‘Perioodide võrdlus’, siis kuvatakse aruandes valitud perioodi ja aasta varasema perioodi tulude-kulude võrdlust.

Moodul Varad täiendused

 • Nüüd on võimalik pidada laoarvestust ka tasuta saadud kaubale.
 • Lao kartoteek >
  • Topeltklikiga lao kaart ekraanile > FIFO või määratud partiiga laoarvestus > laokaardi ridadel uus vaade “Jäägiga partiid” – kuvatakse ainult jäägiga partiide liikumised.
  • Ümberarvestus/Müügid kuluks > Keskmise hinnaga artiklite laoarvestus > Kui artiklil on kuu lõpul koguseline saldo negatiivne, siis selle koguse hinna väärtuseks arvestatakse esimene ostuhind tulevikus (sest see saab olema tulevikus miinusjäägi ostuhinnaks) või kui ostmine veel toimumata, siis viimane ostuhind minevikus.
 • Lao sissetulek >
  • Kui saatelehe päises on hankijaks valitud oma firma, siis saatelehe salvestamisel neil artiklikaartidel viimase ostu andmeid ei muudeta.
  • Määratud partiiarvestusega laoarvestus > Kui saatelehe reale valida Projekt, siis see salvestub automaatselt kauba partii tähiseks.
   Vajalik eelnev seadistus: Seaded > Varad > “Sissetuleku saatelehel – projekti tähis kirjutatakse alati kauba tähiseks”=JAH.
 • Lao väljaminek > Uus võimalus – partiiarvestusega laokaupade sissetoomine saatelehele csv-failist. Vajalik kui tehakse suuremale hulgale partiiarvestusega laoartiklitele mahakandmine.
  Lisa uus > Töölehel ‘Muud’ on uus nupp “Partiijääkide ridade sissetoomine”. Impordi fail tuleb teha Varad>Aruanded>Partiide jäägid>Excelisse. (Exceli fail tuleb salvestada CSV-ks TAB-separated formaati.)
 • Põhivara käibeandmik > Vaikimisi aruandeperioodiks eelmise kuu algusest kuu lõpuni.
 • Aruanded > Partiide jäägid > võimalus salvestada Excelisse.

Moodul E-arved täiendused

 • Lisatud võimalus importida müügi- ning ostuarveid Ectaco kassamüügi ja laoarvestustuse tarkvarast (andmevahetuse formaat Aktiva-tüüpi xml-fail). Vajalik kui jaekaupluses kasutusel Ectaco-tarkvara.

Moodul Kassamüük täiendused

 • Võimalus kasutusele võtta isiku ID-kaart kliendikaardina, mis kogub ostusummalt boonusraha. Kui ostja tuvastatakse kassas ID-kaardi, täpsemalt isikukoodi alusel, siis ostusumma kogub boonusraha. Nt kui seadistate, et boonusraha protsent on 5%, siis arvestatakse 5% ostusummast ostja personaalseks boonusrahaks. Kogutud boonusraha saab kasutada järgmiste ostude eest tasumisel.
  • Ühekordne seadistamine – teatage RAPIDi klienditoele, et soovite kasutada boonuskaarti. Teeme vastava algseadistuse.
  • Boonusraha protsendi jooksev seadistamine:
   ADMIN > Kataloogid > Boonuste häälestus > sisestage kuupäev ja boonusraha protsent.
  • Isikute liitmine boonusprogrammiga:
   KASSAMÜÜK > müügi sisestamine > müüja sisestab kliendikaardiks ostja isikukoodi. Kui sellist isikukoodi pole liidetud boonusprogrammiga, siis saab müüja sisestada ostja nime, isikukoodi ja boonusgrupi.
   või FINANTS > Kontaktisikud > Lisa uus, kus asutuseks valige Boonusklient.
   või FINANTS > Kliendid > Boonusklient > Kontaktisikud.
  • Jaemüügil boonusraha kasutamine:
   Kui ostja tuvastab end ID-kaardiga (või muu dokumendiga, millel on isikukood), sisestab müüja selle kliendikaardi väljale, programm kuvab ekraanile kasutamata boonusraha jäägi.
   Kui ostja teatab, et ta soovib kasutada varasematest ostudest kogutud boonusraha, siis vajutab müüja müügi lõpus klahvi <F4> (või sisestab Boonusraha artikli). Programm lisab rea summaks kontaktisiku boonuse jäägi summa miinusmärgiga.
 • Võimalus müüa artiklit nullhinnaga.