FINANTS 2015 jaanuar-märts

Peamoodul FINANTS täiendused

Valmis käibedeklaratsiooni uus vorm, millele on lisatud read sõiduautode käibemaksu ja arvu deklareerimiseks.

 • Ostuarved > dokument ekraanil >
  • sõiduauto soetamisel või sellele kulude tegemisel arvestatud sisendkäibemaksu käibedeklaratsioonile kuvamiseks on lisatud neli uut käibemaksutüüpi: Sõiduauto50% PV KM, Sõiduauto50% kulude KM, Sõiduauto100% PV KM, Sõiduauto100% kulude KM.
  • uue ostuarve lisamisel pannakse tasumisviisiks vaikimisi tasumisviis, kui see on eelnevalt seadistatud. See võimalus lihtsustab raamatupidaja tööd, kui sularaha tsekke on palju ja nende jaoks on kasutusel omaette ostuarvete seeria.
   Seadistamine toimub nii: Seaded > Ostuarved > Seeriad > Lisaseaded > Vaikimisi tasumisviis.
  • uue ostuarve lisamisel täidetakse arve esimene rida vaikimisi artikli andmetega (ainult siis, kui valitud hankija kaardil puudub tüüpartikkel), kui see on eelnevalt nii seadistatud. See võimalus lihtsustab raamatupidamisteenuse osutajate tööd, kui kasutuselolevaid kuluartikleid on vähe.
   Seadistamine: Seaded > Ostuarved > Seeriad > Lisaseaded > ‘Vaikimisi kuluartikkel’ – valige kõige enimkasutatavaim.
  • lisatud võimalus saata otse ostuarve vormil e-kiri hankijale koos ostuarve koopiaga.
 • Ostuarved > E-arve import:
  • Kui seadistatud ümardamise artikkel ja e-arvel olemas ümardamise summa, siis lisatakse Rapidisse ostuarve kehasse ümarduse rida.
   Seadistamine: Seaded > Ost > Impordi parameetrid: lisatud ümardamise artikli valik.
  • Kui ostuarve hankija riik ei ole Eesti, aga riik kuulub EL-i, ost km.-ga=’Ei’, KM kohusl.nr. täidetud, siis pannakse ostuarve päisesse automaatselt pöördkäibemaksu linnuke.
 • Müügiarved > dokument ekraanil >
  • Väljatrüki standardvormidele on lisatud oma firma e-kirja aadress.
  • Pikkade arvete salvestamise protseduur on nüüd kiirem.
  • Kui müüakse põhivarana kasutuselolnud sõiduautot, siis lisab programm arvele automaatselt käibemaksumääraks tavapärase käibemaksu.
  • Võimalus trükkida arvele kauba kogukaal.
   Eelnevalt peaks sisestama artikli kaardile toote ühe ühiku kaalu.
   Lisaks vaja seadistada: Seaded > Müügiarved > Seeriad > Lisaparameetrid > ‘Arve väljatrüki seadistamine’ > Kauba kogukaal = JAH.
  • Võimalus trükkida arve standardvormidele automaatselt väljatrüki kuupäev ja kellaaeg.
   Eelnevalt seadistage: Seaded > Müügiarved > ‘Trükkida arvele väljatrüki kuupäev ja kellaaeg’ =JAH. 
  • Väljatrüki standardvormidele on lisatud uus vorm “Üüriarve” (kasutamiseks on vajalik moodul ÜÜR).
 • Raha > Panga seeria > Sissetulekud > Import:
  • õpetatud Rapidile automaatselt ära tundma uusi tehinguid: kaarditerminali kuutasu SEB (PMNT/MCRD/FEES), Lepingu intress SEB (LDAS/OTHR/OTHR).
  • uus võimalus laekumise automaatseks sidumiseks tasumata arvega: seotakse alates kliendi vanimast tasumata arvest, laekumise selgituse teksti ei vaadata ega arve summat ei võrrelda. Vajalik näiteks korteriühistule, kus on tehtud vastav leping.
   Seadistamine: Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > ‘Laekumiste sidumine arvega’: kolmas meetod siin valikus on uus – “Kõik laekumised seotakse laekumata arvetega alates vanimast arvest (selgituse teksti ja summat ei arvestata).”
 • Finantsaruanded > Käibemaks > Käibedeklartasioon:
  • omatarbe read ja summad on eemaldatud käibedeklartsiooni blanketilt;
  • lisatud käibedeklaratsioonile sõiduautode sisendkäibemaksu 4 uut rida;
  • lisatud reale 8 alamrida “sh maksuvaba käive väljaspool müügiarveid- aktsiate müük,intressid jne”, millele kasutaja saab seadistada vajaliku konto käibe. Vajalik kui ettevõttele laekub ilma müügiarvet koostamata tihti käibemaksuvaba tulu, kas aktsiate müügist või muudest tehingutest.
  • täindatud võimalusega deklareerida kauba müüki rahvusvahelistes vetes sõitvatele laevadele: KMD reale 3.2 ‘Eksport’ ei lähe sellised müügiarved, mille saaja või kliendi riigi kood=’XX’.
   Riikide tabelisse lisatud uus riik ‘Laevad’, koodiga ‘XX’.
  • Pisitäiendused aruande koostamisel (tagastatav käibemaksu summa punase fondiga, jmt).
  • Toimingud > pisitäiendused aruande faili koostamisel ja saatmisel e-maksuametisse (aruandefail salvestatakse nimega AAAA_KK_KMD_regnr.xml, jmt).
  • Toimingud > ‘Koosta raamatupidamiskanne päevaraamatusse’: võimalus dokumendi summat korrigeerida, et ümardusvahest tekkinud sendid elimineerida.
 • Finantsaruanded > Käibemaks >
  • Sisendkäibemaks detailselt > aruandesse lisatud uued veerud sõiduauto sisendkäibemaksu summadega.
   Kui klikkida nuppu ‘Salvesta Exceli faili’, siis salvestatakse sinna ka uued veerud.
  • Ühendusesisene käive VD > aruanne ekraanile > koosta aruande xml-fail: aruanne salvestub samasse kausta, kuhu KMD aruannegi, faili nimeks AAAA_KK_VD_regnr.xml.
 • Finantsaruanded > Eelarve täitmine (kontodel põhinev eelarve) > lisatud võimalus koostada aruanne ainult konto ja allüksuse täpsusega. Kui eelarve kirjelduses on ka objektid, siis sama allüksuse ja kontoga read summeeritakse.
 • Kliendiandmik > aruanne ekraanile >
  • laekumata arved: lisatud veerg saaja nimega ja otsinguvõimalus saaja järgi.
  • topeltklikk ühe kliendi real > täiendatud aruannet “Arveldused”.
  • Ettemaksud: võimalik koostada aruannet ka varasemate kuupäevade seisuga (st kliendiandmiku kuni kuupäeva on minevikus). Varasemas versioonis sai aruannet vaadata ainult tänase päeva seisuga.
 • Käibeandmik > aruanne ekraanile > topeltklikk real käibe summal > konto käive moodustanud aummad: uus võimalus – topeltklikk konto numbril kuvab dokumendi terve lausendi.
 • Artiklid >
  • Müügihinnad > lisatud võimalus täiendada artikli kolme hinda korraga ühes tabelis. Lihtsustab tööd ettevõttes, kus on paralleelselt kasutusel kolm hinnakirja.
  • Otsing: lisatud võimalus otsida artikleid, mille viimane ostukuupäev langeb soovitud kuupäevade vahemikku. Lihtsustab viimaste ostude müügihindade kontrollimist.
  • Artikli kaart ekraanile >
   • kaardi avamine on kiirem, sest laoseisude päring tehakse alles siis, kui klikkida töölehte ‘Laoseis’.
   • tööleht ‘Pilt/Web’: võimalus ekslikult lisatud pilt kustutada.
   • tööleht Kaup: uus parameeter Kaal.
    Kui antud seeria müügiarve väljatrükile on seadistatud ‘Trüki kauba kogukaal’=JAH, siis väljatrükile lisatakse kogukaal.
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > Tehingud > Müügid > uus tulp „Lisatekst”.
 • Kataloogid > Riigid: uus rida ‘Laevad’, koodiga ‘XX’.

Moodul ‘Aastaaruande saatmine e-äriregistrile’ täiendused

 • Finantsaruanded > Äriregistrile > Äriregistrile saatmiseks:
  • täiendatud perioodi valikuid võimalusega saata e-äriregistrile ainult ühe kalendriaasta summad.
  • faili nimeks AAAA_aasta_aruanne_regnr.zip

Moodul Kassamüük täiendused

 • Võimalus koostada ühe hiireklikiga jaemüügi päevamüügi summa kohta raha sissetuleku dokument:
  Raha > Sissetulekud > Nupp “Lisa jaemüük“.
  Eelnevalt vaja ühekordselt seadistada: Seaded > Jaemüük > seerial topeltklikk > ‘Rahadokumentide automaatne koostamine’: lisage klient ning sularaha ja pangakaartide seeriad.

Moodul Põhivara täiendused

 • Kui müüakse põhivara ja pole kasutusel moodulit VARAD-Müügiladu, siis nüüd saab koostada programmis müüdud põhivara mahakandmise lausend.
  Kui kasutati lisaks Põhivara moodulile ka moodulit Varad-Müügiladu, siis koostati see lausend ka varem. 

Moodul E-arved täiendused

 • Müügiarved > E-arvete väljastamine > Juhul kui kliendikaardil on määratud E-arve xml-faili koostamine, siis on võimalik lisada automaatselt arve väljatrükile ühesugune teavituse tekst (trükitakse arvele lisateksti ette). Näiteks “Arve edastati tasumiseks panka e-arvena.”
  Seadistamine: Seaded > Müügiarved > E-arve-> E-arve teavitus.
 • Müügiarved > Sissetoomine pangaliidu e-arvest:
  • täiendatud käibemaksu määramist.
  • kontrollitakse imporditava e-arve numbri unikaalsust;
   kui imporditaval e-arvel on sama number kui juba RAPIDis oleval arvel, siis arvet ei impordita ja teade ekraanile.
  • kui imporditavas e-arves on olemas ümardamise rida <Rounding> ja vastav summa, siis lisatakse selle artikli ja summaga rida RAPIDisse arve kehasse.
   Eelnev seadistamine (ühine ostuarvetega): Seaded > Ostuarved > Impordi parameetrid: Ümardusvahe artikkel.

Moodul Tellimused täiendused

 • Müügitellimused, Pakkumised >
  • dokument ekraanil > Väljatrüki standardvormidele on lisatud oma ettevõtte e-kirja aadress.
  • nimekirja väljatrükk: kui saaja olemas, siis tellija nimeks trükitakse: saaja nimi + tellija nimi.
  • võimalus trükkida standardvormidele väljatrüki kuupäev ja kellaaeg.
   Eelnevalt seadistage: Seaded > Üldine > ‘Kuupäeva trükkimine aruannetele’ =JAH.
 • Müügitellimuste, pakkumiste read >
  • lisatud saaja nime veerg;
  • otsing saaja järgi;
 • Kui moodul Tellimused avaneb liiga aeglaselt, siis on nüüd võimalus seadistada päevade arv, mis perioodi dokumendid kuvatakse ekraanile.
  Seadistamine: Seaded > Tellimused > Päevade arv, mille dokumendid tulevad päringusse. Kui päevade arv täidetud, siis tellimuste vormi kõikidel lehekülgedel ainult nende päevade kõik dokumendid. Kui päevade arv seadistamata, siis töötab vorm vanaviisi.

Moodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Ostuarve > Seeriad > Lisaseaded > uued parameetrid ‘Vaikimisi kuluartikkel’ ja ‘Vaikimisi tasumisviis’. Kui sisestatud vaikimisi kuluartikkel, siis uue ostuarve lisamisel täidetakse arve esimene rida selle artikli andmetega (ainult siis, kui valitud hankija kaardil puudub tüüpartikkel) ja tasumisviisiks pannakse vaikimisi tasumisviis.
 • Kujunda aruannet > Võimalus mittevajalikke aruande kujundusi käibelt maha võtta. Käibelt mahavõetud kujundusi ei saa kasutada dokumendi väljatrükkimiseks.