FINANTS 2021 august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Täiendasime kreeditarve alusel ostjale raha tagastamise tehingu lisamist.
  • Raha > Väljaminek/ Maksekorraldused > Tasumata arved >
   1. nimekirjas kuvatakse ka müügi kreeditarved;
   2. negatiivne müügiarve kuvatakse siin positiivse summaga ja taustavärv on punane;
   3. kasutajal on võimalus lihtsalt koostada raha tagastamise dokument.
  • Kliendiandmik > ühe kliendi (ostja) käibed ekraanile > kui kreeditarve alusel maksti ostjale raha tagasi, siis siin kuvatakse tasumist negatiivse summana (arve summa ka negatiivne).
 • Täiendasime ostu kreeditarve alusel hankijalt tagasimakstud raha sidumist negatiivse arvega.
  • Raha > Sissetulek > Laekumata arved >
   1. nimekirjas kuvatakse ka ostu kreeditarved;
   2. negatiivne ostuarve kuvatakse siin positiivse summaga ja taustavärv on punane;
   3. kasutajal on lihtne võimalus siduda hankijalt tagasisaadud raha kreeditarvega.
  • Hankija andmik > ühe hankija käibed ekraanile > kui hankija maksis kreeditarve alusel raha tagasi (tekkis positiivne raha laekumise dokument), siis siin kuvatakse tasumist negatiivse summana (arve summa ka negatiivne).
 • Müügiarved
  • Otsing > dokumenti saab otsida arve alternatiivse numbri järgi.
  • üks kinnitatud müügiarve ekraanil > allajoonitud sõnal Kontaktisik klikkides kuvatakse kontaktisiku andmeid, ka kinnitatud dokumendil.
  • üks müügiarve ekraanil > Kui müügiarve read on imporditud saatelehelt, siis rea lisade aknas kuvatakse saatelehe infot.
  • üks dokument ekraanil > kasutaja klikib sõnal Kurss – Rapid teed valuutakursi päringu uuelt aadressilt Euroopa Keskpanga veebist.
 • Ostuarved
  • üks dokument ekraanil > kasutaja klikib sõnal Kurss – Rapid teed valuutakursi päringu uuelt aadressilt Euroopa Keskpanga veebist.
  • üks kinnitatud ostuarve ekraanil > allajoonitud sõnal Kontaktisik klikkides kuvatakse isiku andmeid, ka kinnitatud dokumendil.
 • Raha
  • Panga väljavõtte import > Kui makse (maksekorralduse) numbrid kattuvad Rapidis ja panga väljavõttel, aga raha saaja IBAN ja RAPIDi dokumendil raha saaja IBAN on erinevad, siis lisatakse uus väljamineku dokument. Tavaliselt on need kasutaja poolt käsitsi internetipanka sisestatud maksekorraldused, mille dokumendi numbrid õnnetul juhul on ühesugused Rapidisse sisestatud maksekorraldustega.
  • Maksekorraldused > dokumentide nimekirjas on vaikimisi järjestus kuupäeva järgi (varem dokumentide numbrite järjestuses).
  • Sisse > Laekumata arved > Kui arvele on lisatud alternatiivne number, siis seda kuvatakse arve tavanumbri ees, eraldajaks kaks kaldkriipsu “//”. Saab ka otsida  altern.arve numbri järgi. (Kliendi nime järel enam Altern. arve numbrit ei näidata.)
  • raha dokument ekraanil > Valuuta kalkulaator > Rapid teed valuutakursi päringu uuelt aadressilt Euroopa Keskpanga veebist.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > nupp “e-äriregister” > päring toimub äriregistri uuelt veebiaadressilt.
 • Finantsaruanded >
  • Äriregistri aruanded > üks aruanne ekraanile > Trüki võõrkeeles > nüüd trükitakse aruandele ka kuude nimetused inglise keeles.
  • Allüksuste-objektide andmik > aruanne ekraanile > Otsing: Objekti kombo taga binokli nupp: saab objekti otsida objekti nimetuse osa järgi; lisaks konto otsing nimetuse osa järgi.
  • Objektid > Kontode käive objektide lõikes > aruanne ekraanile > Otsing: Objekti kombo taga binokli nupp: saab objekti otsida objekti nimetuse osa järgi; lisaks konto otsing nimetuse osa järgi.
  • Projektid > Kontode käive projektide lõikes > aruanne ekraanile > Otsing: Objekti kombo taga binokli nupp: saab objekti otsida objekti nimetuse osa järgi; lisaks konto otsing nimetuse osa järgi.
  • Projektid > Tulud-kulud detailselt > aruande koostamise aknasse lisatud Projekti juurde binokkel – võimalus otsida nimetuse osa järgi.
  • kasutajale kuvatakse ainult talle lubatud Objektide või Projektide andmete aruandeid: kõik objektide aruanded, kõik projektide aruanded, Allüksuste objektide andmik, Allüksuste-objektide analüütika.
   • Eelnevalt vajalik seadistus: ADMIN > Kataloogid > Kasutajagrupid > üks grupp ekraanile > Isik näeb ainult endaga seotud objektide ja projektide andmeid =JAH.

Lisamoodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused >
  • Lisa uus > Dok.nr. järel pliitsiga nupp “Muuda dok.numbrit”- võimalus vajadusel tellimuse numbrit muuta.
  • üks kinnitatud müügitellimus ekraanil > allajoonitud sõnal Kontaktisik klikkides kuvatakse kontaktisiku andmeid, ka kinnitatud dokumendil.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korterid > ühe korteri kaart ekraanile > nüüd saab sisestada kuni 4-kohalist korteri numbrit (varem kuni 3-kohalist).
 • Arved > Uus nupp “PDF”-
  • sellele klikkimisel salvestatakse arvestuskuu kõigi arvete pdf-failid aruannete ekspordi kausta alamkataloogi “T”+AAAAKKPP ja avatakse kataloog ekraanile.
  • Avatud kataloogis saab kasutaja kõik pdf-failid teha aktiivseks (Ctrl+A) ja saata printerile ja/või e-kirjaga KÜ juhatusele.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Kasutajagrupid > Õigused > uus linnuke “Isik näeb ainult endaga seotud objektide ja projektide andmeid”, st aruandeid ainult neist objektidest ja projektidest, kus isik on märgitud juhiks.
  • Linnuke mõjub Kataloogid > Objektid, Projektid; Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne, Kõigi parameetrite ostuaruanne; Finantsaruanded > kõik objektide aruanded, kõik projektide aruanded, Allüksuste objektide andmik, Allüksuste-objektide analüütika.