FINANTS 2021 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha >
  • Sisse/ Välja/ Maksekorraldused dokumentide nimekiri – nimekirja avanedes on nüüd ridade järjestus kuupäeva järgi.
   Kasutajal võimalik hiire topeltklikiga tulba pealkirjal Dok.nr.  järjestada ridu dokumentide numbrite kasvavasse järjekorda.
  • Sisse dokumentide nimekiri > Laekumata arved > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit ostuarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta.
  • Välja/ Maksekorraldused nimekiri > Tasumata kohustused > võimalus nimekirjast välja jätta kreedit müügiarved, kui nimekirja all vastav linnuke maha võtta.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil >
  • kui kasutaja on arve reale lisanud artikli (ilma laoarvestuseta) ja müüdud kogus on null ja müügihind erineb nullist, siis kuvatakse koguse taust roosana. Vajalik, et juhtida kasutaja tähelepanu ebatavalisele olukorrale arve koostamisel.
  • Makse tähtaeg – juhul kui soovite, et arve kuupäeva muutmisel automaatselt muudetaks ka maksetähtaeg, siis kasutage vastavat seadistust:
   Seaded > Müük > uus linnuke “Väljastamise kuupäeva muutmisel muutub ka arve tähtaeg”- varem sisestatud arvel väljastamise kuupäeva muutmisel arvutatakse uus maksetähtaeg = arve uus kuupäev + maksetähtaja päevade arv.
  • Arve trükk paberile >
   1. kui teil on ostja, kes vajab alati müügiarvest või -saatelehest mitut eksemplari (erandolukord võrreldes teiste ostjatega), siis saate selle ühekordselt paika seadistada ja edaspidi trükitakse selle ostja müügidokumente lisaks nii mitu eksemplari.
    Ühekordne seadistus: Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Müügilepingud > “Arve trükkimisel n lisaeksemplari”.
   2. Tavapäraselt trükitakse arvele read nende sisestamise järjekorras. Nüüd on võimalus trükkida müügiarvele või -saatelehele ridu asukoht+artiklikood või grupi tähis+artiklikood järjestuses.
    Seaded > Müük > Müügiarve seeriad, saatelehe seeriad > Ridade järjestus trükivormil.
 • Ostuarved > E-arvete sissetoomine operaatorilt Finbite/ Omniva – kui e-arve sisaldab soetatud kauba partii tähist, siis salvestatakse see Rapidisse ostuarve reale tulpa “Kauba tähis”. (E-arvete impordil Telemast toimis juba varem.)
 • Artiklid > üks artikli kaart ekraanile > tööleht “Pilt/Web”
  • saab lisada rohkem kui ühe manuse;
  • manuse juurde saab märkida linnukesi “Poodi”, “Ostutellimusele” või “Tootmisse”;
  • manuseid saab lisada varem salvestatud artiklikaardile.
 • Kataloogid >
  • lisatud nupp Tüüpmenetlusringid (varem oli ainult moodulis ADMIN). Võimalus luua nimekiri isikutest, menetlusring, kindlalt hankijalt laekunud e-arve jaoks. Kui saabub e-arve sellelt hankijalt, siis lisatakse kirjeldatud isikud automaatselt menetlejateks.
  • Lepingulised hinnad > lisatud kiirotsing artikli koodi ja/või nimetuse järgi.
 • Võimalus saata Rapidist ühe hiireklikiga paljudele klientidele või tarnijatele, lihtsamaid lühikesi teateid e-kirjaga.
  1. Kontaktisikud >
  2. Otsing- otsige vajalikud adressaadid >
  3. nupp Valikule (e-kirja saatmine) >
  4. Sisestage vajalik teema ja tekst – kirja tekst võib nüüd olla kuni 2000 sümbolit. (Varem ainult 1000.)
  5. Klikkige nuppu Saada e-kiri.
  6. NB! Enne kirja mass-saatmist saatke testkiri ühele-kahele oma ettevõtte töötajale! Peale testkirja õnnestunud saatmist, edastage see teistele adressaatidele.

Lisamoodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused > Müügitellimused >
  • kui tellimus trükkimata, siis kuvatakse kirje nimekirjas rasvase fondiga.
  • üks müügitellimus ekraanile > Prindi > tavapäraselt trükitakse paberile read sisestamise järjekorras.
   Nüüd on võimalus seadistada väljatrükitavate ridade järjestuseks Asukoht+Artiklikood.
   Seaded > Tellimused > ridade järjestus tellimuse trükil -lisatud 3. järjestus Asukoht+kood.
   Vajalik võimalus, et ostja tellimust oleks lihtne laos asukohtade järjestuses komplekteerida.