FINANTS 2021 juuni-juuli

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha >
  • Maksekorraldused/ Välja > “Tasumata arved” > lisatud veerg “Menetlemine” – kuvatakse isiku nime, kelle “laual” dokument seisab ja ootab menetlemist.
  • Sissetoomine/ Import – lisatud uued tehingu tüübid, mida Swedbank kasutab korteriühistu laenumaksete teenindamisel: Laenu põhiosa tagasimakse (D,LDAS,MDOP,NTAV) ja Laenu intress (D,LDAS,MDOP,INTR).
 • Ostuarved > täiendused ostuarvete menetlemise juurde:
  • Otsing > Menetlemine – võimalus otsida veel menetlemata ostuarveid, millele on märgitud menetlejaks üks kindel isik. Vajalik juhul kui üks menetleja tuleb asendada teisega. Näiteks olukorras kui üks isik jääb töölt eemale, haigeks või puhkusele.
   Otsingu aknas on uus linnuke “Lahendamata”, mida saab kasutada koos parameetriga “Isiku … arved”. Päringu tulemusena kuvatakse nimekiri arvetest, kus isik on märgitud menetlusringi, aga otsus veel tegemata.
  • üks ostuarve ekraanil > tööleht “Menetlusring” > lihtsustatud tagasilükkamise lahendamist.
 • Päevaraamat > lisa uus/ avan olemasoleva dokumendi ekraanile > päises on nupp „Valuuta kalkulaator“.
 • Artiklid > ühe artikli kaart ekraanile > Tehingud > päises valikud “Ost-müük” või “Koos lao liikumistega” ning võimalus filtreerida ridu Kliendi nime, Saaja nime ja partiitähise järgi.
 • Müügiaruanded >
  • Tasumata ostuarved > lisatud veerg “Menetlemine”, kus kuvatakse isiku nime, kelle “laual” dokument seisab ja ootab menetlemist.
  • Müüdud kogused > aruande uued vormid: “Perioodi müügid artiklite lõikes” ja “Kõikide artiklite müüdud kogused laoühikutes”
 • Finantsaruanded >
  • Müügitulu koond > aruande uus vorm “Riikide lõikes, ilma „ei-ole-käive“-artikliteta” – müügitulusse ei summeerita käibemaksumääraga “Ei ole käive” artiklite müügi summasid.
  • Kuude eelarve täitmine > Kui ettevõtte eelarve ei põhine raamatupidamiskontodel, vaid eelarve klassifikaatoritel, siis arvutatakse nüüd ka see aruanne nende alusel.
   Seaded > Pearaamat > Tekkepõhine eelarve = “Eelarve klassifikaatori järgi”.

Lisamoodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks dokument ekraanil >
  • nüüd on võimalus tellimuse rea manusesse faile lisada.
   1. Dokumendi real hiire paremklikk > avaneb rippmenüü > uus tegevus „Lisa failid [F6]“.
   2. Rea manusesse saab salvestada faile, hiljem neid vaadata, kustutada ja arvutisse salvestada.
   3. Faile saab lisada reale, mis on juba andmebaasi salvestatud; uuele, äsja sisestatud reale ei saa lisada enne tellimuse salvestamist.
   4. Lisa faili akna päises on nupp „Lisa fail“ (klambri pildike)- sinna lohistades saab faili salvestada aktiivsele reale. Real saab muuta jrk.numbrit ja selgitust.
  • kasutaja klikib nuppu “Genereeri arve” – protseduur lisab müügiarvel partiiarvestusega kaubale automaatselt ka laos oleva partii tähise, eeldusel et nii on seadistatud: Seaded > Tellimused > uus linnuke “Müügitellimuse ridade kandmisel arvele seo automaatselt partiiarvestusega artiklid” = JA.
  • dokumendi real hiire paremklikk > avaneb rippmenüü > uus tegevus „Kopeeri parameetrid järgnevatele ridadele“ – kui järgnevatel ridadel parameetrid (allüksus, objekt,projekt või isik) puuduvad, siis pannakse sinna jooksva rea parameeter.
 • Pakkumised > üks dokument ekraanil >
  • dokumendi reale pakutakse väärtuseks Allüksus ja Objekt ülemiselt realt, juhul kui antud reale sisestatud artikli kaardil vaikeparameetrid puuduvad.
  • dokumendi real hiire paremklikk > avaneb rippmenüü > uus tegevus „Kopeeri parameetrid järgnevatele ridadele“ – kui järgnevatel ridadel parameetrid (allüksus, objekt,projekt või isik) puuduvad, siis pannakse sinna jooksva rea parameeter.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Korrastatud boonuskaartide kasutamist jaemüügi tehingu sisestamise juures >
  Kui kasutaja poolt sisestatud boonuskaardi number puudub RAPID-s, siis vastavalt seadistusele:

  • “Boonuskaardi omanikud salvestatakse Rapidisse kontaktisikuteks” = JAH (ADMIN>Seaded>Jaemüük)
   1. kui seadetes on määratud boonuskaardi klient, siis tuleb uus aken küsimustega „Lisa uus boonuskaart/kontaktisik“ või „Otsi“.
   2. kui seadetes on määratud boonuskaardi kliendigrupp, siis tuleb uus aken, kus kasutaja saab valida klienti (seadistatud kliendigrupist) ja küsimused „Lisa uus boonuskaart/kontaktisik“ või „Otsi“.
    Kui kasutaja valib „Lisa uus“, saab päises valida vastavast kliendigrupist vajaliku boonuskliendi. Vajalik, kui kauplus pakub erinevaid boonuseid sõltuvalt kliendikaardist- näiteks esimesel grupil -5%, teisel -10% ja kolmandal -15%.
  • “Boonuskaardi omanikud salvestatakse Rapidisse kontaktisikuteks” = EI (ADMIN>Seaded>Jaemüük)
   1. Kui boonusklient on seadistatud, siis pannakse jaemüügi kliendiks boonusklient ja rakendatakse vastavat soodustust.
   2. Kui boonusklienti pole seadistatud, siis jääb kursor boonuskliendi väljale ja teatab “Puudub selline boonuskaart!”