FINANTS 2021 aprill-mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > üks müügiarve/ müügi saateleht ekraanil
  • tööleht “Arve read” > uued tulbad “Kauba tähis” ja “Säilivus” – partiiarvestusega kaubal kuvatakse uutesse tulpadesse vastav väärtus.

   1. Kui kinnitamata dokumendil on kauba säilivuse tähtaeg täna või möödunud, siis kuvatakse seda punase fondiga.
   2. Uute tulpade nägemiseks, seadistage: moodul ADMIN > Ekraanivormid – otsige vajalikud read ja sisestage tulpadele sobivad laiused.
  • Kui dokumendi real on kauba, laoarvestusega artikli, kogus null (kogus=0), siis nüüd saab selle dokumendi salvestada. Varem ei saanud laoarvestusega müügiartikliga null-kogusega müügiarvet salvestada. Enne salvestamist kuvatakse kasutajale null-kogustega read ekraanile ja küsitakse kasutaja nõusolekut sellisel kujul arve salvestamiseks. Müügiarve kinnitamiseks peavad kauba kogused erinema nullist.
  • tööleht “Arve read” > hiire paremklikk suvalisel tulbal avab tegevuste rippmenüü > uus toiming “Partiide jäägid [F7]” – kuvatakse aken artikli partiide jääkidest; kasutaja saab topeltklikiga valida vajaliku.
  • tööleht “Arve read” > kui müük toimub alati ühest ja samast laost, mis on seadistud vaikimisi laoks müügiarve seeria juures > tulbal “Artikkel” vajutab kasutaja nuppu F7 – kui artiklit veel valitud pole, avaneb aken „Partiide jäägid“, kus kuvatakse kõikide partiiarvestusega kaupade laojäägid; kasutaja saab topeltklikiga valida vajaliku.
  • tööleht “Omahind, EUR” > uued veerud “Kauba tähis” ja “Säilivus” – partiiarvestusega kaubal kuvatakse uutesse tulpadesse vastav väärtus.
  • Prindi – võimalus seadistada enda ettevõttele müügiarve numbri ja seeria väljatrüki vorming.
   Tavapärane on dokumendi number või dokumendi number/seeria. Nüüd võimalik seadistada muid variante.
   Seadistus: Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad / Saatelehtede seeriad > Lisa > Uus väli “Arve numbri vorming”.
  • Edasta ostjale e-müügiarve > uuendatud operaatori FinBite edastamise teenust.
   Kui kuvatakse küsimus “Kas paigaldame arvutisse Windowsi lisakomponendi e-arvete liikluse toimimiseks?”, siis vastake JAH. Protseduur paigaldab teie arvutisse uuema vajaliku tehnilise vidina.
 • Müügiarved > arvete nimekiri ekraanil > “Arvete väljasaatmine/ sissetoomine” – lisatud uus võimalus “Sissetoomine Exceli failist”. Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse pakkujale, kellele klient saadab koostatud müügiarvete info exceli-failiga.
  • Excelist imporditud müügiarved salvestatakse ühe reaga, ühe seadistatud artikliga.
  • Kui Exceli tabelis arve summa erineb tasumata summast, siis koostatakse ka raha dokument, seadistatud seeriasse.
  • Imporditud müügiarved peab kasutaja ise kinnitama. Võib kasutada ka nuppu “Kinnita kõik”.
 • Ostuarved

  • Nupp “E-arvete sissetoomine” > avaneb uus valikuvõimalus “Arvete sissetoomine Exceli-failist”. Vajalik võimalus raamatupidamisteenuse pakkujale, kellele klient saadab kulude info exceli-failiga.
   1. Excelist imporditud kuludokumendid salvestatakse ühe reaga, ühe seadistatud artikliga. Peale importi saab kasutaja ise vajadusel kuluartiklit muuta.
   2. Käibemaks salvestub Rapidisse ostuarvele.
   3. Kui tabelis arve summa erineb tasumata summast, siis koostatakse ka raha dokument, seadistatud seeriasse.
   4. Imporditud kuludokumendid peab kasutaja ise kinnitama.
  • üks ostuarve ekraanil > päisesse saab sisestada Lepingu numbri ja Hanke numbri. Kohustuslik parameeter riigi raamatupidamise kohuslastele.
  • E-arvete automaatne sissetoomine > kui e-ostuarve sisaldab Lepingu numbrit, siis nüüd salvestub see vastavale väljale ostuarve päises.
  • E-arvete sissetoomine (automaatne või käsitsi käivitatav) > uuendatud operaatori FinBite liiklusteenust.
   Kui kuvatakse küsimus “Kas paigaldame arvutisse Windowsi lisakomponendi e-arvete liikluse toimimiseks?”, siis vastake JAH. Protseduur paigaldab teie arvutisse uuema vajaliku tehnilise vidina.
  • Ostuarvete import e-arvest (pangaliit ja Telema): kui e-arves on olemas artikli kood <SellerProductID> ja vöötkood <EAN või GTIN>, siis otsitakse esmalt vastavust Rapidis vöötkoodi järgi:
   1. kui leitakse 1 vaste, siis tuvastatud (juba varem toimis);
   2. kui mitu vastet, siis järgmisena võrreldakse SellerProductID vastet artikli koodiga (või margiga – vastavalt e-arve seadistusele);
   3. kui vöötkoodi järgi vastet ei leita, siis otsitakse vastet SellerProductID alusel (varem toimis).
 • Raha > Panga seeria > Import 
  • Laekumise dokumendi raamatupidamiskandesse lisatakse automaatselt ka Objekt, juhul kui programm tuvastas selle selgituse teksti alusel.
   Eelnevalt vajalik seadistus: Seaded > Raha > topeltklikiga üks seeria ekraanile > „Laekumiste konteering selgituse teksti abil“- lisage ka Objekt.
 • Artiklid > Partii otsing > aruanne ekraanile
  • info lihtsamaks lugemiseks on kogused jaotatud tulpadesse Sisse, Välja ja Jääk;
  • päises uus nupp “Detailne eksport Excelisse” – salvestatakse partiiga seotud dokumentide read.
 • Artiklid > ühe artikli kaart ekraanile > tööleht “Lisaandmed” > Mark – võimalus seadistada margi tähis unikaalseks, mille korduvus ei ole lubatud.
  Seadistamine: Seaded > Üldine > uus linnuke „Margi tähis on unikaalne. Korduvus ei ole lubatud“. Kui linnuke valitud, siis artiklikaardil margi väljalt lahkudes korduvuse kontroll: kui on selline mark juba olemas, siis teade kasutajale ja sisestatud margi tähis kustutatakse.
 • Kliendiandmik > Meeldetuletused > Saada meeldetuletused – nüüd saab välja saata tasumata arve meeldetuletust ka ilma isiku andmeteta. (Varem lisati alati väljastaja isiku andmed.)
  Seadistamine: Seaded > Müügiarved > Meeldetuletus tasumata arvetest: uus linnuke „Lihttekstile lisatakse väljastaja andmed“.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne > aruanne ekraanile – uus tulp „Arve koostaja“ – siia kuvatakse isiku lühinimi, kes on müügiarve sisestanud. Lisaks on nüüd võimalus otsida Arve koostaja isiku järgi.
 • Finantsaruanded > Aasta eelarve täitmine – võimalus aruandesse valida ka Projekte (Objektide asemel).

Lisamoodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimuste read – lisatud Kiirotsingu võimalused Kliendi tellimuse numbri, Artiklikoodi, Selgituse teksti ja Partiitähise järgi.
 • Müügitellimused/ Pakkumised > üks dokument ekraanil > Salvesta > kontroll, et laoartikliga real oleks ka kogus. Kui kogus on null, siis küsitakse kasutajalt kinnitust “Lao-arvestusega artiklil on dokumendi real kogus 0. Kas soovite salvestada?”.
 • Müügitellimused > üks dokument ekraanil
  • dokumendi ridade tabelisse lisatud uued tulbad Partiitähis, Säilivus ja  Alternatiivne kogus.
   Tulpade nägemiseks: moodul Admin > Ekraanivormid > Seadistage vajalikud laiused neile tulpadele.
  • dokumendi real hiire paremklikk > avaneb tegevuste rippmenüü > uus toiming “Partiide jäägid [F7]” – kuvatakse antud kauba müümata partiide nimekiri. (Ei arvestata tellimuste ridadele valitud partiidega.)
  • uus võimalus “Seo partiid” 
   1. Nupule klikkimisel lisatakse tellimuse ridadele, kuhu on sisestatud partiiarvestusega artikkel ja partiid ei ole kasutaja poolt valitud, lähima säilivustähtajaga partii, millel on piisavalt jääki. Kui kaubal säilivustähtaeg puudub, siis vanima ostukuupäevaga partii.
   2. Laos komplekteeritakse ostjale kaup tellimuse väljatrüki alusel. Esimeses järjekorras valib lao töötaja just varem sisseostetud partii, mille tähis on paberile trükitud.
   3. Nupp “Seo partiid” on nähtav ainult siis, kui on kasutusel moodul RAPID LADU PARTIIARVESTUSEGA ja müügitellimuse ridadel partiitähise või säilivuskuupäeva veeru laius on suurem kui 0.
  • Genereeri arve > arvele kantakse ka partii tähised, juhul kui tellitud kogus ei ületa partii jääki. Kui partii jääk väiksem, siis jääb partii arve reale lisamata ja kasutaja lisab selle ise.
 • tööleht “Müügitellimuste read” >
  • lisatud uued tulbad Partiitähis, Säilivus ja Alternatiivne kogus ning järjestamine nendes veergudes;
  • tabeli real hiire paremklikk > avaneb tegevuste rippmenüü > uus toiming “Partiide jäägid [F7]” – kuvatakse antud kauba müümata partiide nimekiri ja kasutaja saab valida vajaliku dokumendile. (Ei arvestata tellimuste ridadele valitud partiidega.)
 • uus võimalus “Tarnekinnitus”
  • uus nupp “Tarnekinnitus” on peamenüüs nähtaval juhul kui e-arvete väljasaatmine toimub operaatori Telema kaudu ja kasutusel on moodul RAPID Tellimused/Pakkumised.
  • Tarnekinnitus – see on võimalus automaatselt siduda Telemast imporditud tarnekinnitused müügitellimustega ja koostada tarnitud kaupade kohta arved. Küsige lisainfot Rapidi klienditoelt!

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Artiklid > Partii otsing
  • avaaknas võimalus otsida artikli koodi või nimetuse osa järgi;
  • ekraanile kuvatakse nimekiri vastavatest artiklitest > täiendatud aruannet ja detailset aruannet, mis avaneb topeltkliga mõnel real;
  • ekraanile kuvatakse nimekiri vastavatest artiklitest > kui müügiarve või müügisaateleht on kinnitamata, siis võimalik siinsamas määrata dokumendile vajalik partii: topeltklikk parameetril “Välja kogus” avab partii valiku akna.
 • Kui inventuuri käigus loendatakse partiiarvestusega kaupa rohkem või vähem kui Rapidis laoarvestuses on partii jääk, siis nüüd on täiendatud inventuuri vahede automaatset arvelevõtmist: nüüd kasvab olemasoleva partii jääk. (Varem loodi uus partii.)
  • Inventuuri tulemus > üks dokument ekraanile > Kanded lattu > programm koostab partii jääkide erinevuste kohta lao väljamineku saatelehe spetsiaalsesse seeriasse, kogused kas positiivsed (partii koguste mahakandmine) või negatiivsed (partii koguste arvelevõtmine).
   Eelnevalt vajalik ühekordne seadistus: Seaded > Varad > Lao seeriad > Lisa uus seeria, millel Lisaseadete all “Partiijääkide korrektuurid” = JA.
  • Lao väljaminek > dokumentide nimekiri – siin kuvatakse ka automaatselt loodud saatelehed, mille tüüp on “Partiijääkide korrektuurid”: dokumendi number on halli taustaga, kasutaja saab dokumente vaadata, muuta ei saa.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Tehingu sisestamisel arvestatakse automaatselt ka kliendipõhiseid allahindlusi artikligrupile. Kui kliendile sisestatud kehtivaid allahindlusi on mitu, siis rakendatakse allahindlustest suurim.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > E-post, SMS > Masspostituse intervall sekundites: nüüd saab sisestada ka väiksema intervalli, kui 13 (so 5 kirja minutis).
 • Kataloogid > uus nupp “Lepingulised allahindlused” – kliendi allahindlused ja soodustuse liigi põhised allahindlused artikligruppidele.
 • Seaded > Üldine > uus linnuke „Margi tähis on unikaalne. Korduvus ei ole lubatud“ ja link “Kontrolli”.
  • Kontrolli tulemusena kuvatakse ekraanile artiklite read, millel korduv margi tähis.