FINANTS 2021 jaanuar-veebruar-märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved
  • dokumentide nimekirja tabeli päises on kiirotsing seeria ja dokumendi numbri leidmiseks. Kiirotsing dokumendi numbri järgi otsib müügiarveid ka ajaloost, mitte ainult ekraanil kuvatavast nimekirjast.
  • üks müügiarve ekraanil > kui trükite ingliskeelset arvet, siis nüüd lisatakse sellele ka saldoteatis (eeldusel, et seeria juures määratud). Varem lisati saldoteatis ainult eestikeelse arve väljatrükile.
  • üks müügiarve ekraanil > arve real hiire paremklikk > Tellimused > Kanna arvele – kui müügiarvele kantakse tellimuselt partiiarvestusega artikkel, siis automaatselt lisatakse kogused vanima kehtiva säilivuskuupäevaga partiist (eeldusel, et nii seadistatud). Vajadusel saab kasutaja partiid ise muuta.
   Seadistamine: Seaded > Tellimused > Müügitellimuse ridade kandmisel müügiarvele seo automaatselt partiiarvestusega artiklid = JA.
  • Kui müüdud kaup saadetakse ostjale kolmanda osapoole transpordiga, siis on vaja trükkida ka transpordi saateleht: tehingu osapoolte aadressid, kaupade kogused ilma hindadeta ja bruto/neto kaalud. Kui teil on vaja transpordi saatelehte trükkida tihti, siis nüüd saate selle väljatrüki seadistada müügiarve päises oleva rohelise täpikesega printeri klikkimise külge. Eelnevaalt vajalik transpordi saatelehe väljatrüki kujundamine. Pikem info Rapidi klienditoelt.
   Seadistamine: Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad / Saatelehtede seeriad > Lisa – saab määrata Alternatiivsed trükivormid (transpordi saateleht kolmanda osapoole jaoks) emakeelsele ja võõrkeelsele arvele. Kui vorm määratud, siis trükitakse transpordi saateleht rohelise täpikesega printeri klikkimisel vaikimisi printerile, sõltumata müügiarve trükivormist.
  • üks müügiarve/ müügi saateleht ekraanil > võimalus seadistada dokumendi ridade tabelisse uus tulp “Alternatiivne kogus”, kus kuvatakse kauba kogus alternatiivses ühikus. Tavaliselt on alternatiivseks koguseks kast või muu hulgipakend, puidu puhul jooksev meeter või tükid.
   Seadistamine: moodul ADMIN > Ekraanivormid.
  • üks müügiarve ekraanil > Saada e-arve operaatori Telema kaudu > partiiarvestusega kaupadele lisatakse e-arvesse partii tähis, parim enne kuupäev ja päritolumaa.
 • Ostuarved > dokumentide nimekirjas on uus veerg “Viitenumber”.
 • Finantsaruanded
  • Kasutaja kirjeldatud aruanded > üks aruanne ekraanile > päises uus nupp “Salvesta Excelisse kuude lõikes” – arvutatakse I tulba perioodi summad kalendrikuude lõikes ja salvestatakse excelisse.
  • Aasta eelarve täitmine > võimalus koostada aruanne lühema perioodi kohta (varem alati aasta algusest alates).
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile
  • tööleht “Üldandmed” > kui klient on Isik (st oma ettevõttes töötav inimene), siis kuvatakse linnukest “Dokumendile valitav”. Kasutaja saab vajadusel seda muuta.
  • võimalus seadistada müügiarve/ müügisaatelehe seeria, kuhu luuakse tellimuse alusel antud kliendile uus müügitehingu dokument. Vajalik omadus olukorras kus mõni ostja nõuab erilisi dokumente (alati eelnevat müügi saatelehte või erilist väljatrükki vmt).
   Tööleht “Pank,Lepingud” > Müügileping – lisatud väli “Tellimuselt arveks vaikeseeria”- kui täidetud, siis müügitellimuselt arve koostamisel luuakse müügiarve määratud seeriasse.
  • tööleht “Üldandmed” > KMKRnr. – uuendatud Otsi aadressi maksuameti kodulehel.
 • Artiklid > ühe artikli kaart > Erihinnad > lisatud algus- ja lõpu kuupäevad.
 • Finantsaruanded
  • Äriregistrile > üks aruanne ekraanile > kui kasutaja valib aruande väljatrüki Võõrkeeles = JA ja „detailsete ridadega“ = JA , siis aruandesse trükitakse kontode võõrkeelsed nimetused (juhul kui need on sisestatud).
  • lisatud uus aruannete plokk “Konsultandi kirjeldatud aruanded” – need on spetsiaalselt teie ettevõtte jaoks loodud spetsiifilised aruanded.
 • Kataloogid 
  • Projektid > lisatud otsingu võimalus: saab otsida projektijuhi, tellija ja info tekstiosa järgi.
  • Projektid > ühe projekti kaart ekraanile > päises uus nupp “Tehingud” > kuvatakse antud projektiga seotud kõigi tehingute nimekiri: Müük, Ost, Varade saateleht, Raha dokumendi raamatupidamiskanne ja Päevaraamatu dokumendi raamatupidamiskanne. Kui kasutajal ei ole õigust mõnd liiki dokumente näha, siis neid tehinguid talle ei kuvata.
  • Kontoplaan > uus veerg “Nimetus võõrkeeles”.
  • Lepingulised hinnad – võimalus lisada lepingulistele hindadele algus- ja lõpp kuupäevad.
   1. uued tulbad “Alates” ja “Kuni”;
   2. tabeli päises kiirotsing algus- või/ja lõppkuupäeva järgi;
   3. kui lisatakse uut lepingulist hinda ja tabeli päises on kuupäev täidetud, siis lisatakse see algus ja/või lõppkuupäev ka sisestatava lepingulise hinna juurde.
   4. Varem sisestatud hinna real kuupäeva muutmiseks tee hiire paremklikk hinna lahtris > avaneb kuupäevade muutmise aken.
    Võimalus muuta kehtivuse kuupäev ainult ühel real või kõigil ridadel.
   5. Lepinguliste hindade salvestamine artikli kaartidele toimub pärast lepinguliste hindade tabelist salvestamisega väljumisel.

Lisamoodul TELLIMUSED ja PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks tellimus ekraanil >
  • Genereeri arve > kui müügiarvele kantakse partiiarvestusega artikkel, siis automaatselt lisatakse kogused vanima kehtiva säilivuskuupäevaga partiist (eeldusel, et nii seadistatud). Vajadusel saab kasutaja partiid ise müügiarvel muuta.
   Seadistamine: Seaded > Tellimused > Müügitellimuse ridade kandmisel müügiarvele seo automaatselt partiiarvestusega artiklid = JA.
  • Salvesta – nüüd salvestub ka 0-summaga tellimus, juhul kui mõnel real kogus või summa erineb nullist või on sisestatud rea selgitus. Tellimus kustub automaatselt, kui ühelgi real ei ole 0-st erinevat kogust, summat ega selgituse pikkust.
  • Genereeri arve > kui ostja (arve saaja) kliendikaardil on määratud müügiarve või müügi saatelehe seeria, siis koostatakse dokument määratud seeriasse. Kui müügi vaikeseeria on määratud ka programmi sisseloginud kasutajal, siis esimeses järjekorras võetakse dokumendi seeria ostja kliendikaardilt, kui seal pole, siis kasutaja andmetest.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Aruanded > Väljamineku aruanne
  • aruande koostamise aknas uus võimalus “Lisa [aruandesse] projekti ostja/maksja andmed”. Kui lao väljamineku saatelehe reale on valitud projekt ja mõnele müügiarvele on valitud sama projekt, siis kuvatakse aruandes ostja lühinimi müügiarvelt. Kui mitu müügiarvet erinevate ostjatega müügiarveid, siis kõigi ostjate lühinimed komaga eraldatult. Vajalik info kui projekti tellija on üks jur.isik ja müügiarve tehtud töö eest koostatakse teisele jur. isikule.
  • aruanne ekraanile > uus veerg “Projekti tellija”.
  • aruanne ekraanile > Eksport Excelisse – lisatud projekti tellija lühinimi ja täisnimi ning projekti ostja/ maksja andmed.
 • Kartoteek > ühe artikli laokaart ekraanil > Bilansikonto järel nupp “Muuda bilansikontot” – võimalus muuta ekslikku bilansikontot.
 • Automaatne öine varade ümberarvestus – automaatselt koostatakse muude tegevuste hulgas ka müüdud kaupade kuluks kandmise dokumendid (eeldusel, et kõik parameetrid on seadistatud). Kui mõni parameeter on puudu, siis kuvatakse kasutajale vastav teade kui ta Rapidi käivitab.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Jaemüük > Tehingu sisestamine 
  • uus veerg “Ale %” – võimalus lihtsalt ja kiiresti teha ostjale soodustust. Varem toimus allahindluse sisestamine ainult läbi funktsioonklahvi F6.
  • Kui kasutaja sisestab Ale% numbri ilma miinus-märgita, siis programm lisab selle ise.
  • Lubatud maksimaalne Ale% määr – seadistage moodulis ADMIN.
  • Jaemüügil müügihinna määramisel arvestatakse lepinguliste hindade tabelissse lisatud algus- ja lõpp-kuupäevi. Kui on mitu kehtivat hinda, siis võetakse nendest väikseim, ostjale kasulikum.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Uus versioon – täiendatud uuendamise protseduuri: kiirem ja töökindlam.
 • Kataloogid >
  • Riigid: Suurbritannia ei ole enam EL-i liige, linnuke EL eemaldatud.
  • Kasutajagrupid > üks grupp ekraanil > uus linnuke “Max lubatud allahindluse % [Jaemüügil]” .
  • Tehingupartnerid – riigi raamatupidamise kohustuslastel vajalik uuendada.
 • Ekraanivormid > nüüd on võimalik seadistada kasutajale sobivaks ka müügi saatelehe ridade veergude laiused.