FINANTS 2020 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Võimalus seadistada oma ettevõtete pangakontode vahelisele raha ülekannetele automaatne konteering.
  • Ühekordne seadistus: Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > uus väli “Laekumine enda ettevõttelt (pangast panka või kassast panka) – kreeditkonto”
  • Raha > Panga väljavõtte import. Kui raha laekub oma ettevõtte teiselt pangakontolt või sularaha sissemaks oma ettevõttelt, siis automaatselt lisatakse korrespondeeruv konto seadistusest.
 • Müügiarved > Lisa uus > kui ühes ettevõttes koostavad erinevad isikud müügiarveid üldjuhul “oma” kindlasse seeriasse, siis nüüd võimalus kinnitada isikule üks kindel müügiarve seeria uue arve lisamisel. Isik saab vajadusel uue arve lisamisel ka seeriat muuta. Seni pakuti isikule alati uue müügiarve lisamisel seeriaks eelnevalt kasutatud müügiarve seeriat.
  • Vaikimisi müügiarve seeria ühekordne seadistus: moodul ADMIN > Kataloogid > Isikud > ühe isiku kaart ekraanile > uus parameeter “Vaikimisi müügiarvete seeria”.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanile >
  • dokumendi real saab nüüd otsida nupuga F3 tulpadel “Objekt” ja “Projekt”;
  • kui ostja kliendikaardil on eesti keelest erinev keel ja artiklikaardil puudub võõrkeelne nimetus, siis salvestatakse eestikeelne nimetus; (varem jäigi võõrkeelsel müügiarve real nimetus tühjaks).
  • kasutaja lisab saatelehe read müügiarvele (hiire paremklikiga avanevas tegevuste menüüs valis “Lisa saatelehtede read”) > kui ostja kliendikaardil on eesti keelest erinev keel, siis lisatakse arvele selgituseks saatelehe võõrkeelne nimetus.
 • Müügiarved > Massarve > üks nimekiri ekraanile > nüüd on lubatud maksetähtaeg kuni 150 päeva (varem oli 90).
 • Ostuarved >

  • varem sisestatud ostuarve ekraanile > nüüd arvutatakse dokumendi käibemaks uuesti ainult siis, kui ridu kustutatakse või lisatakse või muutub rea summa. (Varem alati kui real lisaparameetrite rippmenüüst midagi valiti.)
  • E-arve import – enne viitenumbri dokumendile kirjutamist kontrollitakse viitenumbri kontrollkohta. Kui see vale, siis viitenumbrit ei salvestata ostuarvele viitenumbri väljale ja kirjutatakse teade viidetesse.
 • Artiklid >
  • Lisa uus artikkel olemasoleva artikli andmetega > uue kaardi päises teade “LISATUD UUS ARTIKKEL VARASEMA ANDMETEGA”.
  • Mitte laoarvestusega artikli kaardil, töölehel “Lisaandmed”, on nüüd kasutatavad ka parameetrid param1, param3, param6 ja kaal. Ja param2, kui seda pole kuvatud töölehel “Tulu/kulu” (tulu/kulu lehel on, kui litsentsi võtmes on eelarve linnuke ja häälestuses määratud ‘Eelarveklassifikaatori järgi’.)
 • Kliendid > Oma firma kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” – linnukesega “Kassa” märgitud kirjet ei saa enam märkida linnukesega “Arvele” (tulenevatelt e-arve nõuetest).
 • Kataloogid > Grupp I > GruppI kaart ekraanile > võimalus määrata vaikimisi väärtus parameetrile Grupp3 uue artikli lisamisel – uus väli Gr3.
 • Finantsaruanded >
  • Äriregistrile > Äriregistrile saatmiseks > Koosta aruandefail – uuendatud aruande taksonoomiat.
  • Äriregistrile > Bilanss – võimalus seadistada veeru pealkirjaks lõppkuupäev (mitte periood nagu teistel aruannetel).
   Eelnev ühekordne seadistus: moodul ADMIN > Kujunda aruannet > Bilanss äriregistrile > summaveeru pealkiri sisesta <PKA>.
  • Objektid > Kontode käive objektide lõikes > aruanne ekraanile > Otsing > Lisatud linnuke „Jäta objekti tähiseta read välja“.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Lao väljaminek > üks saateleht ekraanil > dokumendi real saab nüüd otsida nupuga F3 tulpadel “Objekt” ja “Projekt”.
 • Lihtsustatud uue põhivara kaardi loomist põhivahendi soetamisel.
  Ostuarved > üks ostuarve ekraanil > kasutaja vajutab veerus Artikkel nupule F3 > avaneb artiklite valiku aken > Lisa uus Põhivara > avaneb uue põhivara tühi kaart:

  • väljale Maksumus lisatud selgitav tekst “ei pea sisestama”. Põhivara kaardile lisatakse soetusmaksumus automaatselt ostuarve salvestamisel (see on toiminud kogu aeg).
  • saab valida ka “Ladu/vastutaja”, mis kantakse kaardi salvestamisel dokumendi reale.
 • Varad > Põhivara kartoteek – nimekirja all kuvatakse nupp “Ümberarvestus” (nähtaval ainult juhul kui antud Rapidis ei toimu laoarvestust). Vajalik protseduur avariiliste olukordade lahendamiseks.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks tellimus ekraanil:
  • päises uus nupp “Lisa uus tellimus olemasoleva tellimuse andmetega”.
  • dokumendi reale artikli nimetuse salvestamine: kui tellija kliendikaardil on eesti keelest erinev keel ja artiklikaardil puudub võõrkeelne nimetus (lahter „Nimetus võõrkeeles“), siis salvestatakse eestikeelne nimetus; (varem jäigi võõrkeelsel müügiarve real nimetus tühjaks).
  • Prindi > kasutaja kirjeldatud väljatrükile saab lisada parameetrid kliendi mobiil (w_wkli.mobiil), kliendi telefon (w_wkli.telef), ja kliendi e-mail (w_telli.mail).
 • Pakkumised > üks dokument ekraanil >
  • päises uus nupp “Lisa uus pakkumine olemasoleva andmetega”.
  • pakkumisest tellimuseks või pakkumine arveks – nüüd võetakse uue dokumendi viidetesse kirjutatud tekstis dokumendi nimetus seeria juurest, et võõrkeelsetel arvetel saaks võõrkeelset teksti väljastada.
 • Uus tööleht “Ostutarve” – kuvatakse sama aruanne, mis avanes varem ostutellimuse sisestamisel nupuga “Genereeri tellimus”.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Juhul kui korteri omanik ei ole teatanud veemõõtja (või muu mõõteseadme) näitu, siis võimalik prognoosida eelmiste kuude keskmise kulu alusel uus oletatav näit.
  • Seaded > Üüri häälestus > uus väli „Oletusliku näidu genereerimisel lisatakse keskmisele kulule: 1%”; kasutaja saab % määra muuta. Kui siin protsendiks panna 0, siis uut näitu ei prognoosita.
  • Näidud > ühe korteri kaart ekraanil > kui kasutaja märgib linnukese „Oletuslik“ ja uut näitu ei ole sisestatud, siis RAPID täidab uue näidu lahtri prognoositava numbriga: Uus näit = Vana näit + Keskmine + (Keskmine x “protsent häälestusest“/100)).

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Admin > Kataloogid > Isikud > uus väli “Vaikimisi müügiarvete seeria” – saab määrata müügiarvete seeria, kuhu antud isik tavapäraselt müügiarveid koostab. Kui see määratud, siis alati müügiarvete avamisel päises vaikimisi uue arve seeria isikukaardilt.
  Kui isik koostab arve Tellimuselt või Teenindusjuhtumilt või Objekti kaardilt ja kui teeninduse häälestuses pole määratud arve seeriat, siis samuti isikukaardi vaike seeria.
 • Admin > Ekraanivormid:
  • lisatud tootmise mooduli tootmistellimuse vormi tabeli veerud (artikkel, tellija, värvi kood, värv liitrites, tellitud,saabus);
  • objektide laiuse saab ka nullida (varem oli kontroll, et oleks 0-st suurem).
 • Müügiarve kujundatud väljatrükk- võimalus lisada arvele parameetrid kauba kaal kokku “Kogukaal” ja kauba kaal kokku ilma taarata “Netokaal”.