FINANTS 2019 detsember

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > topeltklikiga üksmüügiarve või müügi saateleht ekraanile – nüüd on võimalik paljude ridadega dokumendil otsida vajalikku rida artikli koodi või nimetuse järgi:
  • Rea rippmenüüs on uus toiming “Otsi rida [Ctrl+F]”.
  • Arve real saab otsingu toimingu käivitada ka klahvidega Ctrl + “F”.
  • Otsinguvormil saab otsida dokumendilt ridu koodi või nimetuse osa järgi.
  • Topeltklikk või <Enter> otsingu tulemusel viib kursori otsitud reale dokumendil.
 • Müügiarved > Müügisaateleht ekraanile > tööleht “Tekstid,Muud” > Väljatrüki vorm – siin uus “Saateleht hindadeta (tihe)”.
  • Selle vormi saab valida ka vaikimisi väljatrüki vormiks saatelehele: Seaded > Müügiarved > Saatelehtede seeriad > topeltklikk seerial > Arve vorm.
 • Ostuarved
  • E-ostuarvete import – kui e-arve kuupäev on RAPIDi lukustatud perioodis, siis arve imporditakse, aga raamatupidamise kuupäevaks pannakse tänane kuupäev. Varem kuvati veateade ja arve jäi importimata.
  • Tavapäraselt on kinnitamata ostuarved nimekirjas kõige ülemised, st esimesed.
   • Kui kasutaja eelistab ostuarvete nimekirjas dokumentide järjestust sõltumata kinnitamisest, siis saab seda seadistada: Seaded > Ostuarved > uus linnuke „Kinnitamata ostuarved on nimekirjas esimesed“ võtke maha.
  • Otsing > Plokis “Menetlemine” saab otsida isiku poolt juba menetletud ja/või tema menetlemist ootavaid arveid.
  • topeltklikiga ostuarve ekraanile > tööleht “Menetlusring” > seni oli võimalus igal kasutajal muuta menetlejaid, nüüd saab piirata kasutaja õigust Menetlejate muutmiseks.
   • Admin > Kataloogid > Isikud > tööleht “Menetlemine”: uus linnuke “Menetleja muutmise ja tagasilükkamise lahendamise õigus”. Kui linnuke ära võtta, siis isik ei saa tagasilükkamist lahendada ja ostuarve menetlusringi lehel on nupp “Muuda menetlejaid” keelatud.
 • Artiklid >
  • otsingu nupu kõrval uus nupp “Tühista filter” – võimalus kiiresti rakendatud otsingufilter maha võtta. Toimib samuti kui Otsing > Tühista filter > OK.
  • võimalik nimekirjas kuvada ka ostuhinda Müügihinna tulba järel.
   Seaded > Üldine > Artiklite nimekirjas teise hinna näitamine: võimalus valida “Viimane ostuhind”.
 • Kliendid > otsingu nupu kõrval uus nupp “Tühista filter” – võimalus kiiresti rakendatud otsingufilter maha võtta. Toimib samuti kui Otsing > Tühista filter >OK.
 • Päevaraamat > Alusta uut dokumenti olemasoleva andmetega > luuakse uus dokument ekraanile ja päises kuvatakse punast abiteksti „LOODI UUS DOKUMENT!“.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne > aruanne ekraanile > võimalik järjestada aruande ridu kasvavalt ja kahanevalt tulpadel Kogus, Summa, Tulem ja T %.
 • Kataloogid > Kuluarvete mallid > üks mall ekraanile > kui mall on tüüpi „Otsi tekstiosa“, siis veeru “Tekstiosa“ taust helesinine, et oleks arusaadavam kuhu peaks kasutaja sisestama otsitava tekstiosa.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao käibeandmik > eksport Excelisse- lisatud veerg “Kommentaar”, kuhu salvestatakse 50 esimest sümbolit artikli kaardi kommentaari väljalt.
 • Põhivara käibeandmik > aruannete eksport Excelisse-
  • lisatud uus 3. aruanne “Detailne nimekiri”;
  • uude aruandesse lisatakse tulbad PV Liik, Inv.nr., Nimetus ja Mark, Asukoht (kood), Kulumi %, Soetusmaksumuse lõppsaldo (käibeandmiku lõppkuupäeva seisuga) ja Jääkmaksumuse lõppsaldo (käibeandmiku lõppkuupäeva seisuga).

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused > üks tellimus ekraanile >
  • Ekraani paremas servas dokumendi päises kuvatakse Krediidilimiiti kui sellele kliendile on limiit seadistatud.
  • Tellimusest müügiarve genereerimine – arve viidetesse teksti “Kliendi tellimus nr. ” ja arve reale teksti “Tellimuse nr.” salvestamine kontrollib eelnevalt kliendi kaardile valitud dokumentide keelt. Kui kliendi dokumentide keel erineb oma ettevõtte keelest, siis salvestatakse võõrkeelne tekst seeria seadistusest (Seaded > Tellimused > Tellimuste seeriad > Pealkiri II).

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Objektid > ühe objekti kaart topeltklikiga ekraanile >
  • lisa uus Sündmus > Kommentaari väljale saab sisestada teksti pikkusega kuni 3000 sümbolit.
  • tööleht Sündmused > topeltklikk real avab teenindusjuhtumiga seotud sündmuse akna vaatamiseks.
 • Juhtumid > topeltklikiga üks juhtum ekraanile >
  • Rea kommentaari lahtris topeltklikk avab kommentaari välja omaette aknasse.
  • Kommentaari aknasse saab sisestada teksti kuni 3000 sümbolit.
  • Kommentaari aknast väljumiseks salvestamisega vajutage klahvile <Tab>. Kommentaari väli suletakse salvestamisega ka siis, kui hiirega mõnel teisel väljal klikkida.
  • Kommentaari aknast väljumiseks ilma teksti salvestamata, vajutage klahvile <Esc>.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Üldine > Artiklite nimekirjas teise hinna näitamine: võimalik valida ka Viimast ostuhinda.
 • Seaded > Ostuarved > uus linnuke „Kinnitamata ostuarved on nimekirjas esimesed“. Kui linnuke ära võtta, siis ostuarved järjestatud nimekirjas sõltumata kinnitamiset: kahanevalt Aasta+seeria+jrk.
 • Admin > Kataloogid > Isikud > tööleht “Menetlemine”: uus linnuke “Menetleja muutmise ja tagasilükkamise lahendamise õigus”. Kui linnuke ära võtta, siis isikule on ostuarve menetlusringi lehel nupp “Muuda menetlejaid” keelatud ja ta ei saa tagasilükkamist lahendada.