FINANTS 2020 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved
  • Prindi > Uus nimekirja väljatrüki vorm “Arved ja menetlejad”. Väljatrükile lisatakse ka info menetlemisest.
  • üks ostuarve ekraanil > Prindi – väljatrükile lisatakse ka menetlemise info: menetleja nimi, aeg ja kommentaar.
  • Toiming “Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega” – kui olemasoleva arve real oli ettemaksu artikkel, siis kuvatakse kasutajale teade „Ettemaksu artiklit <artikkel> ei saa uuele arvele kopeerida! OK“ ja uus arve luuakse ilma ettemaksu reata.
  • Salvesta ostuarvete nimekiri excelisse – lisatud veerg ‘Viimane menetleja’.
 • Müügiarved >
  • Toiming “Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega” – kui olemasoleva arve real oli ettemaksu artikkel, siis kuvatakse kasutajale teade „Ettemaksu artiklit <artikkel> ei saa uuele arvele kopeerida! OK“ ja uus arve luuakse ilma ettemaksu reata.
  • üks müügiarve ekraanile > kui kasutaja vajutab klahve Alt+N (otseklahvid nupule “Lisa uus arve olemasoleva arve andmetega”), siis lisataks kohe uus arve (ilma valiku küsimusteta).
  • üks müügiarve ekraanile > arve ridadel tulbal Artikkel F3 – avaneb aken Artikliotsing > võimalus ka tulba Param1 järgi teha kiirotsingut ja kirjete järjestamist. Tulba Param1 nimetus on kasutaja poolt seadistatav, seega võib see pealkiri teie Rapidis olla teise nimega.
 • Finantsaruanded >
  • aruanne “Rahaseis”
   1. Kui moodulis RAPID PALK on aruandeperioodi TSD-aruanne koostatud, siis palgamaksude kohustuse summa Rahaseisu aruandesse võetakse TSD-lt.
    Kui TSD koostamata või üldse puudub, siis kuvatakse prognoossummat, nii nagu seni.
   2. Täpsustatud käibemaksu kohustuse summa arvutamist reale “Käibemaks riigile”.
   3. Nupp “Lisa sisse/välja summad” – lisatud parameeter “Maksuametile tasutud käibemaksu konto”; vajalik käibemaksu kohustuse summa täpsemaks arvutamiseks.
  • Ostude koond > aruanne ekraanile > Otsing > Parameetrite Kliendigrupp ja Kliendigrupp 2 juurde lisatud linnuke „välja arvatud“.
 • Artiklid >Hinnalipikud > Kujunda väljatrükki – võimalus trükkida lipikule artiklikaardilt Müügihind2 km-ga (w_lipikutrykk.kmhind2) ja Soodus% (w_lipikutrykk.soodus) ning Soodus summa (w_lipikutrykk.ah_summa); (nimekirjas neid välju ei näidata).
 • Päevaraamat > üks dokument ekraanil > rida saab kustutada ka nupuga F8 (varem ainult rippmenüüst valikuga).

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > topeltklikiga üks põhivara kaart ekraanile > töölehel “Lisaandmed” saab sisestada web-i aadressid “Meie web” ja “Tarnija web” ning vajadusel need kiiresti avada.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Müügitellimused >
  • Dokumentide nimekiri > Et kasutaja märkaks automaatselt imporditud e-müügitellimusi suure hulga käsitsi sisestatud dokumentide hulgas, kuvatakse imporditud tellimuse real “Tellija doknr.” lahtri taust helesinisena.
  • Müügitellimuse import xml-failist (Telema e-tellimused) – nüüd võimalus lisada automaatselt tellimuse reale artikli nimetust Rapidist, lisaks nimetusele tellimuselt. Vajalik juhul kui tarnija poolt tootele antud nimetused erinevad oma ettevõttes samale tootele antud nimetustest.
   Ühekordne seadistus: Seaded > Tellimused > Impordi parameetrid > uus valik “Loe artikli nimetus:” kas “Tellimuse failist” või “Artiklikaardilt + tellimuse failist”. Vaikimisi on seadistatud esimene valik. Kui kasutaja määrab “Artiklikaardilt + tellimuse failist”, siis impordi protseduur lisab Rapidisse tellimuse reale failist loetud nimetuse ette artiklikaardi nimetuse ja kaldkriipsu (Juhul kui tellitud toote artikkel on Rapidis olemas).
  • üks müügitellimus ekraanil > nüüd arvutatakse antud tellimuse tulemisse ka nende ridade omahind, millel müügihind puudub.
  • üks müügitellimus ekraanil > Müügitellimuse salvestamine – nüüd võimalus automaatselt kontrollida, et tähtajaks lubatud tellimuste koguseline maht ei oleks ületatud. Vajalik võimalus väiksele tootmisettevõttele, kus tellimuste alusel toodetakse üldjuhul sarnaseid tooteid. Kui koguseline maht on ületatud, siis programm hoiatab ja kasutaja saab ise otsustada kuidas olukord lahendada: kas nihutab tähtaegu või koguseid või aktsepteerib erandjuhtudel ületamise.
   Ühekordne seadistamine: Seaded > Tellimused > uus parameeter “Maksimaalne ühe päeva maht tellimustel” – sisesta maksimaalne toodetav kogus täisarvuna.
 • Iga lehe päises uus nupp “Tühista filter”: Müügitellimused/ Müügitellimuste read/ Pakkumised/ Pakkumiste read/ Ostutellimused/ Ostutellimuste read.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > üks nimekiri ekraanile – päises uus link “Muuda artikleid” – artikleid saab nimekirjas muuta kuni artikli veerust lahkuda.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Aruanded > Eelnevate kuude aruanded > Arvestused >
  • uus nupp „Aruanne E-kirjaga“;
  • enne väljatrükki võimalus valida printerit.
 • Seaded > kuvatakse ka Rapidi püsikliendilepingu tähtaeg.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Raha > Seeriad > Lisa > Impordi häälestuse tabelis uus väli EAK – eelarve klassifikaator (juhul kui riigiasutuse parameetrid määratud), mille saab sisestada panga teenustasude reale. Panga väljavõtte impordil lisatakse väljamineku orderi lausendisse EAK.