FINANTS 2019 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Nüüd on võimalus ühe hiireklikiga välja saata e-kirjaga müügiarved paljudele ostjatele. (Varem saadeti iga arve ükshaaval; ühe hiireklikiga sai saata palju arveid korraga ainult moodulis “Massarved”.)
  Müügiarved > dokumentide nimekiri ekraanil:

  1. Kasutaja teeb müügiarvete otsingu kuupäevade vahemiku või muu vajaliku parameetri järgi.
  2. Kasutaja klikib nimekirja päises nuppu “E-arved” > siin on võimalike tegevuste menüüs uus punkt “Saada e-postiga (vastavalt ostja edastusviisile)“.
  3. Kui otsingu tulemusena on nimekirjas üle 20 arve, siis hoiatatakse kasutajat ja küsitakse tegevusele kinnitust.
  4. Programm saadab välja e-kirjaga kõik müügiarved, mille ostjale on seadistatud edastusviisiks e-postiga (so edastusviisid 1, 2 või 3).
  5. Kontrollitakse ka krediidiinfosse saatmise võimalust. Kui saab saata või on juba varem saadetud, siis selle kohta e-kirja tekstis viide.
  6. Arve ebaõnnestunud edastamise kohta kuvatakse kasutajale lõpus teade.
 • Ostuarved > üks ostuarve ekraanil > tööleht “Kulud” > Objekti ja projekti veerus saab otsida objekti/projekti nimetuse osa järgi, nupp F3.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank, Lepingud” > välja Hinnaklass asemel “Mitmes hind”- kasutaja saab valida vahemikust 1-3, võib ka klaviatuurilt sisestada või noolega (üles/alla) valida. Müügiarvele pakutakse sellele kliendile seadistatud müügihinda, kas esimest, teist või kolmandat hinda, artikli kaardilt.
 • Raha >
  • Täiendasime panga väljavõtte sissetoomise/impordi protseduuri: kui kasutaja märgib esimese linnukese  ja perioodis on käsitsi sisestatud maksekorraldusi, siis esimese sammuna muudetakse kõik perioodi sisestatud maksekorraldustel op.kuupäev 1 päev tulevikku. (v.a.RAPID PALK poolt koostatud palkade koondmakse maksekorraldused). Kui väljavõttes on info, et maksekorraldus on täidetud, siis korrigeeritakse dokumendi kuupäev väljavõtte alusel.
   Vajalik täiendus neile ettevõtetele, kus maksekorraldused koostab ja saadab  internetipanka raamatupidaja; ettevõtte juht allkirjastab need internetipangas mitte alati samal päeval, vaid vahel ka hiljem.
  • Sisse/ Välja/ Maksekorraldused/ Koond: dokumentide nimekiri ekraanil > kui dokumendi kuupäev on tulevikus, siis kuvatakse see punase fondiga.
  • Kasutaja avab ühe dokumendi ekraanile > kui dokumendi kuupäev on tulevikus, siis kuvatakse kuupäeva juures teadet ‘Tulevikus!‘.
 • Päevaraamat > üks dokument ekraanile > kasutaja klikib nuppu “Lisa originaaldokument”. Dokumendi suuruse (mahu) kontroll toimib nüüd samamoodi, kui ostuarvel.
 • Müügiaruanded > Hankevajadus >
  • avaaknas linnuke „Müüdud kogustele liida juurde lao väljamineku saatelehed“ – kui see valitud, siis aruandes liidetakse müüdud kogustele juurde ka lao väljamineku saatelehtede kogused; kasutajal on nüüd võimalus uue kauba tellimisel arvestada ka oma tarbeks kasutusele võetud toodetega.
  • aruanne ekraanile:
   1. Päises kuvatakse tellimuse summa kõrval ka tellimuse kogus kokku.
   2. Müüdud kogustele liidetakse juurde ka kogused müügi saatelehtedelt, mis veel arvele kandmata;
   3. Otsingusse lisatud võimalus otsida artiklikoodi või selle osa ja GruppIII alusel.
 • Müügiaruanded > Laekumine müügist > täiendatud tabeli pealkirju ja abitekste.
 • Kataloogid > Kontoplaan > nüüd on võimalik konto käibelt maha võtta ka siis, kui seda on minevikus kasutatud.
  Takistavaks tingimuseks on ainult see, kui konto on seadistatud 1) artikli kaardil tulu- või kulukontoks või 2) Grupid I kaardil tulu-, laokulu või müügikulu kontoks või 3) Seadetes dokumendi seeriates või panga väljavõtte impordi juures. Kui konto esineb dokumendil viimase 400 päeva jooksul, siis kasutajale hoiatus ja küsitakse kinnitust, aga saab käibelt maha võtta.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Aruanded > Põhivara inventuur > võimalus aruandes ridu järjestada kas põhivara Nimetuse või Inventari numbri alusel.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Müügiarved > üüriarve seeriast avatakse üks arve ekraanile > Prindi: üüri arve standard trükivormil mõõturi näidu komakohtade arv sama, mis müügiarve koguse komakohtade arv.
 • Üür > Arved > Trüki printerile – üüri arve standard trükivormil mõõturi näidu komakohtade arv sama, mis müügiarve koguse komakohtade arv.
 • Üür > Aruanded > „Ostu ja müügi võrdlus“ – koostatakse objekti täpsusega ainult siis, kui mõnele ostuarvele on sisestatud objekt.