FINANTS 2019 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved > nimekiri ekraanil >
  • Otsing > lisatud võimalus otsida teiste EÜ riikide arveid, mis on Pöördkäibemaksuta. Otsingu tulemusena kuvatakse nimekiri arvetest, mille töölehel „Maksud, lisakulud“ puudub linnuke „Pöördkäibemaks, soetus EÜ-st“.
  • E-arvete import > kui imporditav dokument on kreeditarve, siis dokumendi kokku summa võetakse väljalt <TotalSum>, mitte tavapäraselt väljalt <TotalToPay>. (Standard lubab kreeditarvel TotaltoPay väärtuseks 0.)
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > kui kasutaja lisab manusesse PDF-i, siis lisatava faili mahu kontroll toimub samamoodi kui ostuarvel vastavalt seadistatud numbritele (Seaded > Üldine > Originaalfaili maksimaalne maht (KB)).
 • Artiklid > ühe artikli kaart ekraanile
  • kaardi all äärel kuvatakse viimase salvestamise kuupäeva.
  • laoarvestusega kaup > parameeter6 pikkus nüüd kuni 26 sümbolit, varem 20.
 • Finantsaruanded > INF4 Annetused  > nüüd saab valida aruandele alguse ja lõpu kuu. Varem koostati aruanne terve aasta või poolaasta kohta. INF4 aruande “Saadud kingituste ja annetuste deklaratsioon” esitavad Maksuametile mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on kantud tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Kui ettevõttel on vaja koos e-arvega saata ostjale ka veoseleht või teostatud tööde akt PDF-failina, siis nüüd on see võimalik.
  1. Esmalt paigalda arvutisse tasuta lisatarkvara PDF tk Server (maht ~3MB).
  2. Teiseks seadista müügiarve manuse lisamine e-arvesse: Seaded > Müügiarved > E-arved > märgi linnuke “Lisa manuse PDF (müügiarve PDF-le liidetakse manuse PDF)”.
  3. Müügiarved > üks müügiarve ekraanil > sisesta arve andmed > lisa müügiarve manusesse vajalik PDF dokument (veoseleht, tööde akt või muu) ja saada ostjale e-arve; RAPID lisab e-arvesse arve ja ka manuse PDF-id, mis edastatakse ostjale.
 • Võimalus saata RAPIDist e-arve operaatorile tunnusega, et operaator trükib arve paberile, paneb ümbrikusse ja viib tavapostiga kliendi aadressile. Teenus on tasuline ja eeldab lisalepingut, täpsem info RAPIDi klienditoelt.

  • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Arve edastamine – uus edastamise viis Operaatori kaudu ümbrikusse. Kui ostja soovib arvet saada tavapostiga oma aadressile, siis valige see edastamise viis. Tavaliselt edastatakse nii arveid eraisikust ostjatele regulaarsete teenuste eest, näiteks elekter, vesi, prügivedu jmt.
  • Müügiarved > üks müügiarve ekraanile > Arve edastamine – kui ostjale on tema kliendikaardil märgitud edastamisviisiks “Operaatori kaudu ümbrikusse”, siis selle tunnusega e-arve operaatorile edastatakse. Operaator trükib vastava tunnusega e-arve paberile, paneb ümbrikusse ja viib ostja tavalisse postkasti. Teenus on tasuline ja eeldab lisalepingut, täpsem info RAPIDi klienditoelt.
  • Massarve > topeltklikiga nimekiri ekraanile > Edasta kliendile e-kirjaga või operaatori kaudu – kui ostjale on märgitud edastamisviisiks “Operaatori kaudu ümbrikusse”, siis selle tunnusega e-arve operaatorile edastatakse. Operaator trükib vastava tunnusega e-arve paberile, paneb ümbrikusse ja viib ostja tavalisse postkasti. Teenus on tasuline ja eeldab lisalepingut, täpsem info RAPIDi klienditoelt.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kliendid > Erakorralised tegevused > Topeltsisestatud kliendi ühendamine > Käivita > Õige klient – siia saab nüüd valida ka isikuid, kes on märgitud kasutajaks.
 • Seaded > Üldine > uus väli “Originaalfaili maksimaalne maht (KB)” – kasutaja saab seadistada dokumendi manusesse lisatava faili maksimaalse lubatud mahu; mõjub ka artikli kaardile pildi lisamisel. Varem paiknes töölehel “Kontaktisikud/ klienditoimingud”.
 • Seaded > Müügiarved > E-arved > uus linnuke ‘Lisa manuse PDF’ – saab märkida, kui eelnevalt on valitud linnuke ‘Lisa müügiarve PDF’ ja arvutisse on paigaldatud PDF tk Server.