FINANTS 2019 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > dokument ekraanile > Tekstid, muud > Väljatrüki vorm: siin valikus on uus standardne väljatrüki vorm “Arve aknaga ümbrikusse” – sobib väljatrükiks, mis postitatakse suure aknaga C5 162 × 229 mm ümbrikusse, arve saatja ja saaja andmed aknas nähtaval.
  • Kui soovite tervele müügiarvete seeriale seadistada selle väljatrüki vormi, siis toimige nii: Seaded > Müügiarved > Arvete seeriad > topeltklikk seerial > Arve vorm – valige siia “Arve aknaga ümbrikusse”.
 • Seaded > uus nupp “Kaughaldus” – nupule klikkimine käivitab töökataloogis oleva kaughaldustarkvara (rptvnc.exe). Kasutajal ei ole vaja enam oma töölauale Kaughalduse kiirkorraldust välja tuua.
 • Raha > Seeria valik > seeria nimetuse taga kuvatakse ka seeria tähist.
 • Päevaraamat > Lõpetamiskanded > Avaneb aken kolme viimase majandusaasta valikuga, juhul kui varasemate majandusaastate perioodid on veel sulgemata.
 • Kliendid >
  • klientide nimekirjas on oma firma taust kollane ja font rasvane;
  • Oma > oma firma kliendikaardi päise taust kollane ja sõna MEIE FIRMA kuvatakse rasvaselt.
 • Täiendus riigiasutuste jaoks (Seaded > Üldine > Riigiasutuste parameetrid = JAH):
  • Kataloogid > Kontoplaan > uus väli xml_tase – saab määrata, kui pikk konto võetakse aruande koostamisel arvesse Kataloogid > Aasta eelarve > Eelarveandmik XML-i.
  • Kui kasutusel on kontopõhine eelarve: Kataloogid > Aasta eelarve > päises uus nupp “Eelarveandmik XML-i” – koostatakse rahandusministeeriumi jaoks eelarve summade aruanne xml-vormis.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Põhivara käibeandmik >
  • aruande päises valik “Sisekäibeta või Sisekäibega”.
  • aruanne avaneb nüüd ilma sisekäibeta, st ilma põhivara ühelt vastutajalt teisele üleandmise käiveteta; st ei arvestata põhivara laost-lattu liikumisi. Kui kasutaja teeb otsingu vastutaja järgi, siis arvestatakse praegu põhivara kaardil olevat isikut; vastutava isiku ajalugu (varasemaid muutusi) ei arvestata.
  • aruande Sisekäivetega versioon on sama aruanne, mis varem – ühelt vastutajalt teisele liikunud põhivara kuvatakse kahel real.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > nimekiri topeltklikiga ekraanile >
  • Muuda kliente > klientide valikus kuvatakse nüüd mittekäibel kliendi järel info “Ei ole käibel”;
  • Kui nimekirja real on mittekäibel klient, siis kuvatakse lühinimi punase fondiga ja all äärel nimetuse järel punane hoiatus “Klient ei ole käibel! Palun muutke klient või märkige käibele.”

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Juhtumid > Lisa uus / avan topeltklikiga varem loodud juhtumi >
  • ekraani all servas kuvatakse juhtumile valitud artikli laojääke:
  • Prindi > Kujundatud väljatrükile saab trükkida ka sisestatud planeeritud tegevused.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kataloogid > Isikud > isikukaart topeltklikga ekraanile > Amet – saab DEL-klahviga kustutada.
 • Logimised > tabeli all kuvatakse SQL Serveri versioon.