E-arvete kasutuselevõtmine

Eesti avalik sektor läheb alates 1. juulist üle e-arvetele: riigiasutused ja riigiettevõtted võtavad vastu arveid ainult e-arve vormis. Alus: Raamatupidamise seadus §7(1) p7

E-arve on kokkulepitud formaadis fail, milles olevad andmed on arvutite vahel loetavad. E-arve ei ole pdf-formaadis arve, aga e-arve võib sisaldada ka pdf-faili, et dokument oleks inimesele ülevaatlikum. E-arvete kasutamisega paraneb andmete kvaliteet.

E-ARVED ON TURVALISEMAD
E-arveid saavad edastada ainult Äriregistrisse kantud ettevõtted. Seega kaob võimalus saada libahankijalt libaarvet või koos laekunud e-kirjaga pahatahtlikku arvutiviirust. E-arve edastamine toimub spetsiaalses operaatorite võrgustikus, kus andmed liiguvad krüpteerituna ja ligipääs arvetele on piiratud. Andmete liikumisest jääb maha logi, mille abil saavad kasutajad veenduda, et nende arved on kohale jõudnud.

E-ARVED SÄÄSTAVAD TÖÖAEGA JA RAHA
E-arvete kasutuselevõtt aitab kokku hoida inimese tööaega. Mida suurem dokumendimaht, seda suurem on tööaja kokkuhoid. Tänu e-arvetele väheneb ka paberi-, printeri ja arhiveerimiskulu. Riik on arvutanud e-arvete kasutamisest tekkiva säästu suuruseks iga arve kohta kuni 5 eurot. Avalik sektor suudab üleminekuga säästa 2,5 miljonit eurot aastas.
Tõenäoliselt toimub paari aasta pärast suhtlus ka eraettevõtete vahel täies mahus e-arvetega. See võimaldab raamatupidajatel rohkem keskenduda väärtust loovatele tegevustele toetamaks oma ettevõtte arengut.

E-arvete edastamine toimub spetsiaalses elektroonilises keskkonnas, mille tööshoidmine nõuab rahalisi ressursse. Seetõttu ei ole võimalik operaatoritel pakkuda e-arvete edastamist tasuta. Äritarkvara RAPIDi kasutajatele vahendame Omniva Arvekeskuse e-arvete operaatorteenust, mida saame pakkuda soodsatel tingimustel.
Oleme TT Tarkvaras ise kasutanud e-arveid kolm aastat ja oma kogemuse alusel pakume oma klientidele lihtsat ja soodsat e-arvete lahendust.

Küsimuste tekkimisel palun helistage või kirjutage.