FINANTS 2019 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Nüüd on võimalik RAPIDis ostuarvete alusel hankijale tehtud ettemakseid lihtsalt jälgida ja kontrollida.
  • Esmane seadistus:
   looge uus ettemaksu artikkel:

   1. Artiklid > Lisa uus > kood = ETTEMAKS_HANKIJALE vmt,
   2. nimetus “Ettemaks teenuse või kauba eest ” vmt,
   3. Grupp I = (finants)teenuste grupp,
   4. Käibemaksumäär 20%,
   5. Kulukonto = “Lühiajalised ettemaksed hankijale”,
   6. Ost = Jah.
   7. Salvestage.
  • Seaded > Ostuarved > “Ettemaksu artikkel” – valige siia eelnevalt loodud artikkel.
 • Sisestage ettemaksu ostuarve: Ostuarved > Lisa uus:
  1. valige artikliks eelnevalt loodud artikkel ETTEMAKS_HANKIJALE.
  2. Sisestage selgituseks tellimuse number, kuupäev ja lühidalt sisu.
  3. Koostage ostuarve alusel tavapärane maksekorraldus.
 • Kui lõpuks saabub tellitud kaup või teenus, siis sisestage ostuarve: Ostuarved > Lisa uus:
  • kasutaja valib arvele hankija: kui hankijalt on eelnevalt saadud ettemaksu artikliga ostuarveid, siis kuvatakse automaatselt nimekiri lõpetamata ettemaksetest, mida pole veel täielikult arvega seotud. Kasutaja saab nimekirjast valida antud tehingu ettemaksu. Peale valikut kantakse ettemaks dokumendi reale miinus-summaga. Järgmised read täidab kasutaja vajalike artiklitega kogu ostu summas.
   Kui kasutaja ei soovi ettemaksu summat valida arvele esimeseks reaks, siis saab ta arve suvalisel real hiire paremklahviga avada rippmenüüst tegevuse “Ettemaksu arvete read” ja ekraanile kuvatakse aken lõpetamata ettemaksete nimekirjaga.
 • Hankijatele tehtud ettemaksetest, mille alusel ei ole teenus või kaup veel kätte saadud, saate ülevaate aruandes: Müügiaruanded > Lõpetamata ettemaksed: aruandel on nüüd kaks vaadet ettemaksetest Müük või Ost.
 • Ostuarved >
  • Nimekirja all äärel viidete tekst.
  • topeltklikiga ostuarve ekraanile > Prindi: standard-väljatrükile trükitakse ka menetlemise info- kõik menetlejad, kellel otsus tehtud.
 • Müügiarved > üks müügiarve ekraanil ja ostja kliendikaardil dokumendi keel erineb oma asutuse keelest > Saada arve e-kirjaga > E-kirja kehasse lisatakse arve saatja ametinimetus võõrkeeles; eeldusel, et ametite kataloogi on võõrkeelne ametinimetus sisestatud (PALK > Kataloogid > Ametid).
 • Raha > Maksekorraldused > Otsing > võimalus otsida selgituse teksti või IBANi osa järgi.
 • Kliendid > Otsing > võimalus otsida kliendi panga IBANi osa järgi.
 • Finantsaruanded > Objektid > Objekti saldo ja detailsed kulud / Remondifondi aruanne:
  • aruande koostamisel saab valida ka teise tüvega kulukontot;
  • aruanne avaneb nüüd ekraanivormil (varem ainult pdf);
  • topeltklikk aruandes dok. numbril kuvab ostuarve originaali;
  • võimalus salvestada aruanne exceli failiks.
 • Kliendi toimingud > päises uus nupp “Märgi kõik lõpetatuks” > avaneb uus aken abitekstiga ja nupuga ‘Märgi kõik valitud toimingud lõpetatuks’- saab ühe klikiga valitud toimingud ära lõpetada.
 • Seaded > Pearaamat > E-maksuametil on uus internetiaadress “https://www.emta.ee/et”; vana aadress ei avane.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Erandjuhtudel võib arves tasumisele kuuluv summa <TotalToPay> ja arve kokku summa <TotalSum> erineda. Näiteks metalltoodete müük/ ost eesti-sisese pöördkäibemaksuga. Ning juhul kui ostjal on ettemaks või võlgnevus hankija juures, näiteks Eesti Energia regulaarsetel arvetel.
  • Ostuarved > E-arvete import > Kui e-arves tasumisele kuuluv summa <TotalToPay> ja arve kokku summa <TotalSum> on erinevad, siis
   1. salvestatakse RAPIDis ostuarve summaks TotalSum väärtus (varem TotalToPay);
   2. nende summade vahe salvestatakse arve esimesele reale selgituse teksti ette, eeldusel et seadetesse on lisatud summade erinevuse artikkel.
 • Seaded > Ostuarved > E-arved > uus väli “Summade erinevus”.
  • versiooniuuendus lisab artiklite tabelisse uue artikli TOTALTOPAY (ümardusvahe artikliga samasse gruppi) ja salvestab selle “Summade erinevuse” väljale, eeldusel et häälestuses on olemas ümardusvahe artikkel;
  • kui Ostuarvetesse imporditakse e-arve, kus <TotalToPay> ja <TotalSum> on erinevad, siis salvestab RAPID ostuarve esimesele reale erinevuse summa, eeldusel et seadetes on täidetud väli “Summade erinevus”.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > Müügitellimused > üks müügitellimus ekraanil ja ostja kliendikaardil dokumendi keel erineb oma asutuse keelest > Saada tellimus e-kirjaga > E-kirja kehasse lisatakse arve saatja ametinimetus võõrkeeles; eeldusel, et ametite kataloogi on võõrkeelne ametinimetus sisestatud (PALK > Kataloogid > Ametid).