FINANTS 2019 juuni

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved > topeltklikiga dokument ekraanile > tööleht “Manused, kursivahe” > alamtabel Manused > Kustuta – kasutajalt küsitakse kinnitust manuse kustutamiseks “Kas olete kindel, et kustutame manuse?”. Vajalik, et kasutaja ekslikult vajalikku manust ei kustutaks.
 • Finantsaruanded > Kuude eelarve täitmine > aruande ridadel saab vaadata raamatupidamise lausendeid, millest summa kokku arvutatakse (ei toimi ridade kokkuvõtetel).
  (Eelarve täitmise aruanne on kirjeldatud eelnevalt ühekordselt moodulis ADMIN > Kujunda aruannet, vastavalt ettevõtte spetsiifikale.)

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > Müügitellimused > dokument ekraanil > tööleht “Allkirjad/muud” > töölehel on uus nupp “Lepingu trükk”:
  • annab kasutajale võimaluse koostada lihtsalt ja kiiresti uuele kliendile müügileping, kus fikseeritakse poolte õigused ja kohustused;
  • nupule “Lepingu trükk” klikkimisel avatakse ekraanile müügilepingu eelvaade tellimusele valitud kliendi ja tellimuse andmetega ;
  • lepingu väljastamiseks on vajalik eelnev ühekordne lepingu teksti kirjeldamine ADMIN > Kujunda aruannet > Lisa uus tüübiga “html tekstipõhine”. Väljatrüki kujundamiseks küsige näidis või abi RAPIDi klienditoelt.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Lao kartoteek > nimekirja päisesse lisatud kiirotsingu võimalus – artikli nimetuse ja/või koodi järgi.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Kliendid > Erakorralised tegevused > lisatud uus toiming “E-arve ostuarveks lugemisel ridade töötlusviisi muutmine“.
  • Vajalik toiming ettevõttes, kus alustatakse e-arvete kasutamist ja laoarvestust ei peeta.
  • Kui kasutaja käivitab selle toimingu, siis kõigi hankijate kliendikaartidel (sõltumata eelnenud filtrist) töölehel “Pank, Lepingud” alamtabelis OSTMINE muudetakse E-arve ridade impordi viisiks valik: „Kulud, e-arve kõikide ridade nimetused ja summad, artikliks tüüpartikkel kliendikaardilt või üldine häälestusest” (järjestuses teine valik).
 • Kujunda aruannet > Lisa uus >
  • uus aruande tüüp “html tekstipõhine”;
  • uue tüübiga saab kirjeldada aruannet “Tellimuse leping”;
  • vana html-tüüp nüüd nimetusega “html tabelipõhine”.