FINANTS 2019 juuli-august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved

  • Esimene kasutaja on ühe ostuarve redigeerimiseks ekraanile avanud. Kui samal ajal sama ostuarvet soovib avada teine kasutaja, siis kuvatakse talle hoiatus ja avatakse dokument ainult vaatamiseks, muuta ei saa. Varem ainult kuvati hoiatust teisele kasutajale.
  • ostuarve ekraanil > tööleht „Manused,kursivahe“ > alamtabel Manused – siia saab lisada manusesse faili lohistamisega nupule “Lisa”.
  • ostuarve ekraanil > Arve e-postiga – e-kirja manusesse lisatakse kõik originaalfailid.
  • ostuarve ekraanil > arve real artikli tulbas vajutab kasutaja nuppu F3 > avaneb aken artiklite nimekirjaga > Otsing > lisatud raadiovalik: Laoarvestuseta, Laoarvestusega või Põhivara:
   1. Kui kasutaja oli ostuarvel töölehel „Kulud“, siis on vaikimisi „Laoarvestuseta“ (ja teisi ei saagi valida).
   2. Kui kasutaja oli ostuarvel töölehel „Lattu“, siis on vaikimisi „Laoarvestusega“ ja saab valida „Põhivara“.
  • ostuarve ekraanil > Kui ostuarvele on kantud ettemaksu tagasiarvestuse rida, siis rea lisade aknas näeb ettemaksu algusarve andmeid.
  • E-arvete import > pisitäiendused, et ka mittestandardse e-arve import toimiks häireteta.
 • Ostuarved > e-arvest imporditud ostuarve ekraanile >
  • kui e-arves kirjeldatud käibemaksu summa erineb Rapidis olevast sisendkäibemaksu summast üle 1 sendi, siis kuvatakse kasutajale hoiatus.
  • arve real artikli muutmisel jääb varem sisestatud allüksus, objekt, tegevusala ja projekt muutmata, juhul kui uue artikli kaardil või grupi juures vastavat parameetrit ei ole seadistatud.
  • arve real artikli muutmisel ei kirjutata uue artikli nimetust rea selgitusse, juhul kui vastav seadistus nii tehtud: Seaded > Ostuarved > E-arved > linnuke „Artikli muutmisel lisatakse uue artikli nimetus ostuarve rea selgitusse“ = EI.
 • Müügiarved >
  • Põhivahendi müügiarve koostamine on lihtsam: Arve vorm ekraanil > Arve real tulbas Artikkel vajutab kasutaja klahvi F3 > Avaneb artiklite otsingu aken > päises uus valik “Põhivara” > kuvatakse nimekiri kõigist olemasolevatest põhivaradest.
  • Arve vorm ekraanil > Kui müügiarvele on kantud ettemaksu arve tagasiarvestuse rida, siis arve rea lisade aknas näeb ettemakse algse arve andmeid.
  • Dokumentide nimekirja all äärel kuvatakse aktiivse rea arve viidete tekst.
 • Raha > Panga väljavõtte import > Kui esimene linnuke “Impordi ka panga poolt kontolt … panga väljavõtte alusel” = JAH ja kui impordi protseduur muudab mõnel käsitsi sisestatud maksekorraldusel (mida ei leitud panga väljavõttelt) kuupäeva tänaseks, siis protseduuri lõpus kuvatakse kasutajale selle kohta teade „Käsitsi sisestatud maksekorralduse kuupäevi muudeti! Vaadake need maksekorraldused üle!“.
 • Artiklid > Artikli kaart topeltklikiga ekraanile > Tehingud > siia näidatakse nüüd ka arvele kandmata saatelehtede ridu, esimeses tulbas on tehingu tunnus “S”.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart topeltklikiga ekraanile > Tehingud > tööleht „Müügid ja lahendamata tellimused”:
  • päises uus valik “Müügisaatelehed, mis arvele kandmata” – kuvatakse artiklid, mis on lisatud müügisaatelehtedele ja arvele veel kandmata. Müügisaatelehe tehingu tunnus on aruande real “S”.
  • kui valida Kõik tehingud, siis kuvatakse ka artiklid, mis on lisatud müügisaatelehtedele ja arvele veel kandmata.
  • aruande rea lõpus uus veerg ‘Rea nr.’ – tehingu rea number dokumendil.
 • Müügiaruanded > Hankevajadus > aruanne ekraanile:

  • aruande päises uus nupp “Arvuta”, millele klikkides arvutatakse juurde tellitava kauba vajadus, lähtudes perioodi müükidest ja müügitellimustest. Kui kaubaartikli perioodi jooksul müüdud kogus on suurem vabast laojäägist, siis on vaja kaupa juurde tellida ning vahe salvestatakse veergu Telli.
  • nüüd lisatakse aruandesse ka need artiklid, millel valitud perioodil müüke pole, aga vaba laojääk on negatiivne. Eeldusel, et vaba laojääk on negatiivne sisestatud müügitellimuse tõttu (ja müüki pole veel toimunud).
  • aruandes saab järjestada ridu vaba jäägi kasvavas järjestuses.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne
  • avaaknas valik- kas lisada aruandesse müügid ka arvele kandmata saatelehtedelt.
  • aruanne ekraanile > kasutaja valib väljatrüki vormi “Valitud väljad” > Prindi > valitavate väljade hulka on lisatud parameeter “Laosumma”. Kui kasutaja valib ainult laosumma (müügisummat ei valinud), siis aruande kokkuvõte trükitakse laosummas.
 • Müügiaruanded >
  • Müügid artiklite lõikes > saab lisada aruandesse müügid ka arvele kandmata saatelehtedelt.
  • Kõigi parameetrite ostuaruanne > aruanne ekraanile > Otsing – võimalus otsida raamatupidamiskontot välistamise järgi. Konto valiku järel linnukene „välja arvatud“. Näiteks on see vajalik juhul, kui mõnele lao kaubale on sisestatud vale bilansikonto.
  • Müügid tarnijate lõikes > aruanne ekraanile > Uus eksport Excelisse “Koond” – müüdud kauba kokku summad tarnijate lõikes.
 • Finantsaruanded > Allüksuste-objektide analüütika > aruanne ekraanile > Valitud väljad > saab valida väljastatavaks parameetriks kliendi täisnime.
 • Päevaraamat > nupp “Alusta uut dokumenti olemasoleva dokumendi andmetega“ toimib nüüd ka dokumendi tüübi “Ebatõenäoline laekumine” korral.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > Salvesta – kui kliendil puudub reg.kood ja müügiarve edastusviisiks on “E-kiri e-arvega (xml,pdf) /3/”, siis asendatatakse see edastusviisiga “E-kiri pdf-failiga /1/”. Vajalik eraisikust ostjate puhul, kellele üldreeglina e-arvet ei saadeta.
 • Uus võimalus – telefoni- ja kütusearvete sisselugemine ning salvestamine kulukohtadele kütusekaartide ja/või telefoninumbrite järgi.
  Kataloogid > Kuluarvete mallid > Lisa uus > tüüp “Otsi tekstiosa”:

  • uus tulp GroupID -sisestage siia täpne telefoninumber või kütusekaardi number.
  • tulba GroupID väärtust otsitakse e-arvest tag-st InvoiceItemGroup/ groupID.
 • Ostuarved > kasutaja avab e-arvest imporditud ostuarve > kasutaja muudab real artikli – varem lisas programm alati uue artikli nimetuse rea selgituse ette, nüüd on see seadistatav:
  • Seaded > Ostuarved > E-arved > uus linnuke „Artikli muutmisel lisatakse uue artikli nimetus ostuarve rea selgitusse“; vaikimisi=’Jah’; Kui linnuke ära võtta, siis e-arvest imporditud ostuarvel artikli muutmisel ei kirjutata uue artikli nimetust rea selgitusse.
 • Kataloogid > Kuluarvete mallid > malli päises uus linnuke ‘Käibemaksuta’- kui see märgitud, siis e-arve impordil selle malli alusel käibemaksu summa salvestatakse ostuarve reale, mitte maksude tabelisse. Vajalik juhul kui hankija väljastab kuluarve käibemaksuga, aga oma ettevõtte ei saa seda käibemaksu arvestada sisendkäibemaksuna.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused > dokument ekraanil > tööleht “Allkirjad,muud” > uus nupp “Lepingu trükk” – võimalus trükkida tellimuse kinnituseks ühekordne leping, mille ostja allkirjastab.

  • Eelnevalt vajalik lepingu teksti ühekordne seadistamine: ADMIN > Kujunda aruannet > Lisa uus/ Ava olemasolev:  Aruande liik = “Tellimuse leping”. Täpsem info RAPIDi klienditoelt.
 • Ostutellimused – võimalus seadistada ostutellimusele oma ettevõtte aadressist erinev kauba kättetoimetamise aadress.
  • Seaded > Tellimused > Seeriad > kui antud seeria tellimuste kättetoimetamise aasdress erineb oma ettevõtte aadressist, siis saab siia määrata Saaja (oma firma saajate hulgast). Kui Saaja on valitud, siis e-ostutellimusele salvestatakse kauba kättetoimetamise aadressiks Saaja aadress. (Xml-faili koostamisel DeliveryParty nimi, andmevahetuskood PartyCode ja aadress võetakse saaja juurest).

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao käibeandmik > aruanne avaneb kiiremini.
 • Asukohad > Salvesta > täienduste salvestamise järel kustutatakse käibelt maha võetud asukohad, mida pole kasutatud kartoteegis ühegi artikli juures.
 • Põhivara kartoteek/ Lao kartoteek > üks kaart ekraanil > asukoha valikus kuvatakse käibelt kõrvaldatud asukohti märkusega “EI OLE KÄIBEL”.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Logimised > viimases veerus link “Eemalda lukustus” – sellel topeltklikk kustutab antud rea kasutaja dokumentide lukustused. Vajalik avariiolukorra lahendamiseks kui kasutaja väljus dokumendi sisestamiselt programmi töö avariilise katkestusega ja ei käivitanud uuesti RAPIDit.
 • Kataloogid > Saajad > päises uus nupp “Vaheta klienti” – võimalus muuta saaja klienti, st saab saaja tõsta teise kliendi juurde. Toimib juhul kui saajat pole kasutatud ühelgi müügiarvel ega saatelehel.
 • Seaded > Ostuarved > E-arved > uus linnuke „Artikli muutmisel lisatakse uue artikli nimetus ostuarve rea selgitusse“; vaikimisi=’Jah’; Kui linnuke ära võtta, siis e-arvest imporditud ostuarvel artikli muutmisel ei kirjutata uue artikli nimetust rea selgitusse.