FINANTS 2019 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Raha >
  • Sisse > Sissetoomine/import > Täiendasime Maksekeskus.ee (kes vahendab makseid internetis) xml-väljavõtte importi: raha laekumise selgitus kleebitakse Rapidisse mitmelt tagilt kokku.
  • Maksekorraldused > Prindi dokumentide nimekiri: Seotud dokumendi väärtus trükitakse pikemalt.
 • Finantsaruanded > Kontode käive klientide lõikes > aruanne ekraanile > Otsing > lisatud kliendigrupp ja kliendigrupp 2.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Võimalus sissetõmmatavad e-arved salvestada RAPIDis Ostuarvetesse erinevatesse seeriatesse: laokaupadega arved ühte ja kuluarved teise.
  • Eelnev seadistamine: Seaded > Ostuarved > E-arved > nüüd saab määrata laokaupade arvete jaoks teise ostuarvete seeria.
  • Kui hankija kliendikaardil Rapidis tabelis OSTMINE on seadistatud “E-arve ridade import” = “Kaup või kulud, e-arve import rida-realt, võimalusel tuvastatakse artikkel koodi või margi järgi, või üldine artikkel häälestusest (tüüpartiklit kliendi kaardilt ei kasutata)(3)” või “Kaup, e-arve importida rida-realt, artikkel tuvastatakse, vajadusel lisatakse uus artikkel(4)“, siis salvestatakse sissetõmmatav e-arve laoarvestuse seeriasse; eeldusel, et seadistuses on laokaupade ostuarvete seeria määratud.
 • Võimalus saata ostjale ka piiratud e-arvet.
  Vajalik eraisikust ostjale, kes soovib saada arvet panka püsimakse teostamiseks ja kellel endal puudub internetipanga leping.

  • Piiratud e-arve soovijad-ostjad märkige nii: Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > tööleht „Pank, Lepingud“ > uus linnukene „piiratud e-arve”.
  • Linnukest „piiratud e-arve” saab märkida ainult siis, kui arve edastamisviisiks on määratud “Operaatori kaudu panka”.
  • Kui linnuke „piiratud e-arve” on täidetud, siis koostatakse ostja e-arve piiratud arve tunnusega (presentment=“NO“).
  • Kui kliendil on seotud klient, siis seda tunnust vaadatakse seotud kliendi kaardilt.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Inventuuri tulemus > dokument ekraanil >
  • päises uus linnuke “Ainult muutusega read”; kui linnuke märkida, siis ekraanile kuvatakse ainult need read, kus on erinevus inventeeritud ja laoarvestuse koguses;
  • võimalus salvestada dokumendi read exceli faili;
  • dokumendi ridade salvestamisel excelisse lisatakse sinna ka veerg “Muutuse summa ostuhinnas”, mis arvutatakse artikli ostuhind * kogus.

Lisamoodul TELLIMUSED-PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused > Müügitellimused > dokument ekraanil > Saada e-postiga > Koostatavale e-kirjale lisatakse ka Rapidisse müügitellimusele lisatud manus;
  • Kui kasutaja soovib kliendile saata e-kirjaga koos tellimuse või pakkumisega ka RAPIDisse lisatud manuse, siis seadistus: Seaded > Tellimused > „E-kirjale lisatakse pakkumise/tellimuse manus“ = JAH.
 • Tellimused > Pakkumised > dokument ekraanil > Saada e-postiga > Koostatavale e-kirjale lisatakse ka Rapidisse pakkumisele lisatud manus;  juhul kui Seaded > Tellimused > „E-kirjale lisatakse pakkumise/tellimuse manus“ = JAH.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid > üks juhtum ekraanile > Prindi > väljatrükile saab trükkida objekti kõiki parameetreid.
  • Väljatrüki seadistus: ADMIN > Kujunda aruannet > Teeninduse juhtum, frx – küsige abi Rapidi klienditoelt.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Üldine > uus linnuke “Ava salvestatud Exceli tabel automaatselt”. Kui linnuke täidetud avatakse moodulites Finants ja Palk loodud Exceli fail peale salvestamist ekraanile.
 • Perioodi lukustamine > Käivita lukustamine > kui lukustamisele eelnev kontrolli protseduur leiab null-laohinnaga artikli, siis nüüd kuvatakse avanevas nimekirjas ka lao tähis.