FINANTS 2018 veebruar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Ostuarved > E-arve import > hankija IBANi automaatne salvestamine ostuarve päisesse:
  • kui e-arves on Makse saajaks Hankija, siis
   1. lisatakse RAPIDisse hankija kliendikaardile kõik IBANid, mis on e-arves ja mida kliendikaardil ei ole;
   2. ostuarvele RAPIDis salvestatakse hankija IBAN nii:
    1. Hankija kliendikaardilt vaikimisi IBAN, juhul kui see IBAN esineb ka e-arves;
     kui puudub, siis järgmine:
    2. Oma ettevõtte eelistatud panga IBAN (Eelistatud pank = Seaded>Ostuarved>E-arved>Eelistatud pank);
     kui Eelistatud pank puudub, siis järgmine:
    3. E-arve eeltäidetud maksekorraldusel olev IBAN;
     kui puudub, siis esimene suva IBAN hankija kliendikaardilt.
  • kui e-arves Makse saaja erineb Hankijast ja RAPIDis on Makse saaja kliendikaart olemas, siis lisatakse RAPIDisse ostuarve päisesse eeltäidetud maksekorralduses sisalduv IBAN.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil > nupp “Arve edastamine ostjale, saab valida edastamisviisi > lisatud valikusse uus võimalus “Salvesta pdf-fail oma arvutisse” > küsitakse kataloogi ja salvestatakse arve pdf-fail sinna.
 • Pearaamat / Käibeandmik > aruande perioodi valikul arvestatakse seadistatud majandusaasta alguskuud. Seadistus toimub: Seaded>Pearaamat>”Maj.aasta viimane kuu”
 • Finantsaruanded > Kasutaja kirjeldatud aruanded > aruanne topeltklikiga ekraanile > hiire paremklikk aruande real summa tulbal > rippmenüüsse lisatud tegevus “Valemite kopeerimine” – võimalus ühe veeru valemid kopeerida teise veeru valemiteks.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Kui on vaja väljastada e-arve KOVile kuuluvale iseseisvale oma registrikoodiga asutusele (näiteks vallale kuuluv kool), kelle e-arve peab jõudma Omnivasse vastava valla või linna postkasti, siis tuleb RAPIDis teha seadistus:
  Kliendid > topeltklikk allasutuse (näiteks kooli) real > seadista väljale “Seotud klient” vastav vald või linn > Salvesta.
  Alates 2018. jaanuar on see Omniva soov, nad saaksid e-arved automaatselt vajalikesse e-postkastidesse jagada.
  Seega kui saata e-arve kliendile, kellel on määratud kliendi kaardil seotud klient, siis kirjutatakse automaatselt e-arvesse:

  • seotud kliendi nimi ja reg.number tagidesse RecipientParty (Arve saaja) ja PayerParty (Maksja) ;
  • ostja-kliendi (näiteks vallale kuuluv kool) andmed tagi BuyerParty (Ostja).

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > topeltklikk ühel kaardil > tööleht “Lisaandmed” – kui kasutaja märgib linnukese „Arvesta TSD Lisa 4-le sõiduauto erisoodustus“, siis programm kontrollib, et oleks täidetud Valmimise kuupäev ja tehnilise info esimene väli. Kui pole, siis tuleb hoiatus ja linnuke ei salvestu, sest pole algandmeid mille alusel erisoodustust arvutada. Erisoodustuse summa arvutamise protseduur arvutab sõiduauto vanuse Valmimise kuupäeva järgi ja tehnilise info alusel auto võimsuse. Erisoodustuse arvutamine toimub moodulis PALK > Palgaaruanded > TSD koostamine.
 • Lao kartoteek > Ümberarvestus > Kui seadistuses on salvestatud paranduskannete seeria ja uued väljad Projekt ja Isik, siis lisatakse väljamineku saatelehe reale ka Projekt ja Isik. Seadistus: Seaded > Varad > Lao seeriad.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > topeltklikk mõnel nimekirjal > avaneb nimekiri > uus võimalus – tulba Klient kohal on link Muuda kliente. Sellel klikkides saab muuta kliente varem sisestatud ridadel. Kui klientide veerust lahkuda, siis peab muutmiseks uuesti lingil “Muuda kliente” klikkima.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Varad > Lao seeriad > topeltklikk seerial > avaneb lisaseadistuse aken – nüüd saab seadistada väljamineku saatelehele vaikimisi väärtused väljadele Projekt ja Isik. Üldjuhul on neid vaja lao ümberarvestuse tulemusel koostatud paranduskannete dokumendile.