FINANTS 2018 jaanuar

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Rahandusministeerium täiendas äriregistrile esitatava aastaaruande standardit, 2017. aastal või hiljem alanud aruandeperioodide kohta. Vana standardi alusel enam 2017. aasta aruannet esitada ei saa. Viisime täiendused sisse ka majandustarkvarasse RAPID: Finantsaruanded > Äriregistrile.
 • Ostuarved > E-arvete import
  • Kui E-arves oleva hankija nime alguses on lühendid AS, OÜ, SA, TÜ (või samad täisnimetused), siis tõstetakse need nime lõppu ja seejärel salvestatakse RAPIDisse ostuarvele. (Analoogselt juriidiliste isikute nime otsingul e-äriregistrist.)
  • Kui e-arves olev hankija nimi ei ole sama kui RAPIDis kliendikaardil, siis salvestatakse ostuarvele hankija nime väljale nimetus RAPIDist +“ ! „+ nimi e-arvelt. Vajalik, et hankija nime muutumisel jõuaks info ka RAPIDisse ostuarvele.
  • Kui imporditav e-arve on kreeditarve (type=’CRE’) ja tag-is TotalSum on summa positiivne, siis enne RAPIDisse salvestamist korrutatakse kõik summad ja kogused -1-ga.
  • Kui e-arve real on sisestatud raamatupidamiskonto ja/või allüksus, siis esmalt püüab protseduur määrata ostuarve rea artikli selle konto ja siis allüksuse järgi; kui e-arve real oleva konto ega allüksuse juures polnud RAPIDisse artiklit seadistatud, siis käivitub tavapärane artikli määramise protseduur.
   1. Kataloogid > Kontoplaani ja allüksuse tabelisse saab sisestada kulude artikli, mida rakendatakse e-arvete impordil ostuarvetesse.
 • Ostuarved > E-arvete import > Makse saaja automaatne määramine
  • Protseduur salvestab Makse saajaks Hankija juhul, kui e-arves:
   1. puudub eeltäidetud maksekorraldus;
   2. või eeltäidetud maksekorraldusel Makse saaja nimi (tagis ‘E_Invoice/Invoice/PaymentInfo’) on sama kui e-arve päises olev Hankija nimi;
   3. või eeltäidetud maksekorraldusel puudub IBAN (tagis ‘E_Invoice/Invoice/PaymentInfo’).
  • Kui Makse saaja nimi (tagis ‘E_Invoice/Invoice/PaymentInfo’) erineb e-arve päises olevast Hankija nimest, siis protseduur otsib makse saaja IBAN-it RAPID-ist. St püütakse Makse saaja kindlaks teha RAPIDis oleva IBANi alusel.
   1. Kui leiatakse RAPIDist sama IBAN, siis salvestub ostuarvele Makse saajaks leitud IBAN-i juures olev klient.
   2. Kui ei leita, siis otsitakse RAPIDist Makse saaja nime järgi ja leidmisel salvestatakse ostuarvele Makse saajaks leitud klient.
  • Kui e-arves on eeltäidetud maksekorraldus, aga selles määratud Makse saajat ei leita RAPIDist ei IBANi ega nime järgi, siis ostuarvel jääb saaja protseduuri poolt määramata. Kasutaja peab makse saaja ise käsitsi lisama.
 • Müügiarved > dokument ekraanile > tööleht “Komplekteerimine” – uus nupp ‘Komponendid’ – võimalus komponendid salvestada  Excelisse või/ja saata nimekiri e-kirjaga.
 • Artiklid > topeltklikiga laoarvestusega artikli kaart ekraanile > tööleht “Lisaandmed” – uus linnuke ‘Sobib pakiautomaati’; vajalik kui Rapid on integreeritud e-poe tarkvaraga.
 • Müügiaruanded > Spetsiaalaruanded > Metsa ost/müük – varem esitati aruanne kvartali kohta, nüüd võimalik ka muud perioodid; tegime täienduse, et aruande saab koostada vabalt valitava perioodi kohta.
 • Palgakalkulaator:
  • nüüd saab sisestada ka negatiivset summat väljale “Tulumaksuvaba tulu”;
  • väljatrükile lisatud rakendatud tulumaksuvabastuse summa.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Tüüpmenetlusringid
  • Võimalus luua lähtuvalt tarnijast spetsiifilist menetlusringi, st ostuarvet menetlevate isikute nimekirja; Seadistamine ADMIN > Kataloogid > “Tüüpmenetlusringid’.
  • Kliendid > topeltklikiga kliendi kaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” uus väli “Menetlusring” – siia saab valida eelnevalt loodud tüüpmenetlusringi.
  • Ostuarve > uue ostuarve lisamisel, kui hankijale on seadistatud menetlusring, siis lisatakse arvele menetlejad sellest tüüpmenetlusringist. Kui pole seadistatud, siis nii nagu seni: lemmik-menetlejad.
   Kui ostuarvet sisestatakse käsitsi, siis hankija muutmisel muutub ka menetlusring, seni, kuni pole avatud menetlejate lehekülge.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > topeltklikiga põhivara kaart ekraanile > tööleht “Lisaandmed” – uus linnuke “Arvesta TSD Lisa 4-le sõiduauto erisoodustus”. Kui linnuke täidetud siis TSD koostamise protseduur arvutab lisale 4 “Erisoodustused” selle sõiduauto võimsusele ja vanusele vastava erisoodustuse ja maksude summad (moodul PALK > Palgaaruanded > TSD > Lisa 4).
 • Inventuuri tulemus > Lisa uus inventuuri akt > Lugemistega inventuur > OK > inventuuri tulemuste sisestamise vorm ekraanil:
  • Kui kasutaja sisestab koguse suurema kui 999 999,000, siis programm kuvab hoiatuse „Suuremat kogust kui 999 999,000 ei saa inventeerida. OK“, kustutab koguse välja tühjaks ning aktiivseks jääb koguse väli. St ebareaalselt suurt kogust ei saa inventeeritud koguseks sisestada.
  • Kui kasutaja sisestab koguse suurema kui 99 999,000, siis programm kuvab hoiatuse „Sisestatud kogus on müstiliselt suur, kas oled kindel, et soovid sellist kogust sisestada? Jah Ei“ ja edasine tegevus vastavalt kasutaja vastusele.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Seaded > uus nupp “Maja/korter käibelt maha”. Maja käibelt maha võtmine – Üüri moodulis kaob majade ja korterite valikust vastav maja ja selle korterid. Käibelt maha võetud majale ei saa enam kommunaalteenuste arveid koostada. Moodulisse FINANTS jäävad kliendid – korteriomanikud alles ja saab jätkuvalt lisada raha dokumente.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Admin > Kataloogid >
  • Tüüpmenetlusringid – saab luua tarnijatele tüüpmenetlusringe, mida saab kasutada hankija kliendikaardil menetlusringi määramiseks.
  • Tehingupartnerid > vajalik riigiraamatupidamise kohuslastele: Tehingupartnerite koodide uuendamine rah.ministeeriumi koostatud xml-faili alusel.
   Uuendamise protseduur:

   1. võtab RAPIDis käibelt maha kirjed, mis enam ei kehti (xml-s kehtiv kuni kuupäev olemas ja see väiksem jooksvast kuupäevast);
   2. lisab RAPIDisse uued kirjed (puudub kehtiv kuni või kehtiv kuni>jooksev kp.), kui vastava TPkoodiga ja registrikoodiga käibel kirjet Rapid-i tabelis veel pole;
   3. kui käibel kirje reg. kood ja TP kood xml-s ja Rapid-is samad, aga nimetus erinev, siis kirjutatakse nimetus Rapid-is üle.