FINANTS 2018 märts

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve ekraanil >
  • Põhivahendi müük: kui kasutaja sisestab arve reale põhivara artikli, siis kuvatakse ekraanile käibemaksu võimalike määrade valik. Kasutaja poolt valitud käibemaks salvestub müügiarve reale käibemaksuks. Varem võis kasutaja lihtsalt eksida põhivara müügil käibemaksu määramisel.
  • Kui müük teostatakse välisvaluutas ja kasutaja teeb hiirekliki sõnal „Kurss“ ning Euroopa Keskpanga kurssi ei ole internetis saadaval, siis muutub kohe aktiivseks kursi number ning kasutaja saab ise selle sisestada. Üle kolme kuu vanuseid Euroopa Keskpanga kursse ei ole internetis saadaval.
  • Kui kasutaja on sisestanud müügiarvele saaja, siis arvele trükitakse nüüd saaja aadressi juurde ka linn, vald, maakond ja postiindeks.
 • Ostuarved >
  • E-arvete import > kui import toimub pangaliidu e-arvest ja hankija kaardil on seadistatud impordi meetod “Kulud rida-realt (2)” või “Kulud või kaup rida-realt (3)”, siis tagi <ItemEntry>/<CustomerRef> sisu lisatakse RAPIDisse ostuarve rea selgitusse. Näiteks Eesti Energia lisab e-arvele sellesse tagi voolumõõtja numbri. Vajalik kinnisvara haldajatele, kellele väljastatud arvel on mitme voolumõõtja kulud.
  • arve ekraanil > kui ostuarve on koostatud välisvaluutas ja kasutaja teeb hiirekliki sõnal „Kurss“ ning Euroopa Keskpanga kurssi ei ole internetis saadaval, siis muutub kohe aktiivseks kursi number ning kasutaja saab ise selle sisestada. Üle kolme kuu vanuseid Euroopa Keskpanga kursse ei ole internetis saadaval.
 • Raha > Luminor/Nordea panga seeria > ISO-väljavõtte import (xml-failist) > kui ettevõte kasutab Luminori kaarditerminali teenust, siis nüüd tunneb protseduur ära ostjate kaardimaksete laekumised ja laekumise dokument kinnitatakse automaatselt.
  Ühekordne seadistus: Seaded > Raha > Seeriad > Lisaseaded > Luminor (Nordea) kaardimakse laekumise tunnus = NETS FILIAL SVERIGE. (2018. aprill laekuvad kaardimaksed sellise tunnusega. Kui pank muudab tunnust, siis saab kasutaja ise tunnuse ära muuta.)
 • Müügiaruanded > Täiendatud aruannet “Müügikoguste võrdlus” > Aruanne ekraanile: lisatud veerud Summa1 (esimese perioodi müügisumma), Summa2 (teise perioodi müügisumma), Summa muutus ja Summa muutuse %. Kui aruanne on koostatud saajate lõikes, siis kuvatakse veerg Veoring (saajate tabeli järgi) ning saab otsida veoringi ja kliendigrupi järgi; Excelisse salvestatakse lisaks veoring ja klindigrupp. Klientide lõikes aruandel näha ka kliendigrupi veerg.
 • Kliendid >
  • Lisa uus > töölehel “Pank,Lepingud” salvestatakse vaikimisi E-arve ridade import = “Kulud, e-arve kõikide ridade nimetused ja summad (2)”. (varem oli “Kaup või kulud, ….(3)”) See impordi meetod võiks sobida enamikel juhtudel.
  • Topeltklikiga kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > IBAN-i lisamine – nüüd pankade BIC-koodi valikus kasvav järjestus.
 • Kataloogid > Grupid I > kaart ekraanile > linnuke “Näita veebipoes”
  • kui kasutaja muudab selle väärtust, siis enne salvestamist tuleb kasutajale kontrollküsimus;
  • tunnuse mahavõtmisel võetakse see ära ka kõigil antud gruppi kuuluvatel artiklitel;
  • tunnuse lisamisel saab lisada selle ka kõigile gruppi kuuluvatele artiklitele, aga ei pea lisama.
 • Artiklid > topeltklikiga kaart kaart > kui artikli Grupp I juures puudub tunnus “Näita veebipoes”, siis artiklikaardil seda tunnust muuta ei saa.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Nüüd on võimalus seadistada e-tellimuste import automaatseks: kui kasutaja klikib peamenüüs nuppu “Tellimused”, siis salvestatakse e-tellimused RAPIDisse täitmata tellimuste dokumentideks.
  Seadistamine: Seaded > Tellimused > Impordi parameetrid – uus valik “E-müügitellimuste import/sissetoomine”: Kasutaja ise käivitab (vaikimisi) või Automaatne.
 • Võimalus seadistada imporditava e-tellimuse vastuvõtnud/müügi teostanud isik, kelle nimi salvestub RAPIDisse tellimuse päisesse. Vajalik juhul, kui on soov e-tellimuse vastuvõtnud/müügi teostanud isikuks salvestada RAPIDisse isik “E-pood” vmt. Aga, kui isiku lühinimi on juba e-tellimuses täidetud, siis salvestub RAPIDisse e-tellimuses olev isik.
  • Seadistamine: Seaded > Tellimused > Impordi parameetrid – uus väli “Isik, kes lisatakse imporditud tellimustele”.
  • Kui seadetes sisestatud isik, siis salvestub see impordil tellimuse päisesse ja ridadele meie isikuks. (v.a kui isiku lühinimi on juba täidetud e-tellimuses tagis E-Document/Document/DocumentParties/SellerParty/UserId)
 • Tellimused > Müügitellimused > Lisa uus > Kui kasutaja sisestab tellimusele saaja, siis tellimuse väljatrükile lisatakse ka saaja linn, vald, maakond ja postiindeks.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Uut tüüpi kuluarvete mall – võimalik otsida e-arve realt tektsiosa ja selle järgi automaatselt määrata RAPIDisse ostuarve reale kuluartikkel.
  Kataloogid > Kuluarvete mallid > topeltklikiga mall ekraanile:

  • päises saab valida tüüpi: “Otsi tekstiosa” (uus võimalus) või “Püsivate ridadega” (varasemad mallid);
  • kõik varem sisestatud mallid saavad tüübiks “Püsivate ridadega”;
  • kui malli tüüp on “Otsi tekstiosa”, siis
   1. malli kirjelduses on uus tulp “Tekstiosa”, kuhu kasutaja sisestab otsitava tekstiosa, kuni 30 sümbolit. Tekstiosa otsitakse e-arve tag-idest Description, SellerProductId ja CustomerRef.
   2. lisaks on võimalus märkida linnuke „Summeeri“. Juhul kui impordi protseduur määrab tekstiosa otsingu alusel ühe ja sama artikli erinevatel ostuarve ridadel, siis need summeeritakse artikli järgi.
   3. tulbad Püsikogus, Protsent ja Püsisumma on peidetud.
 • Ostuarved > e-arvete import > kui imporditava arve hankija (ja viitenumbri) kohta on loodud mall tüübiga “Otsi tekstiosa”, siis rakendab protseduur seda.
  Protseduur impordib e-arvelt rea ja otsib malli mõnele reale sisestatud tekstiosa.

  • Kui leiab, siis salvestab RAPIDisse ostuarve reale malli tekstiosale vastava artikli ja teised parameetrid.
  • Kui malli ei ole sisestatud selgituse teksti, siis salvestatakse ostuarve rea selgituseks e-arve realt Description + „; “ + CustomerRef.
  • Kui malli päises on linnuke summeeri, siis impordi protseduuri lõpus summeeritakse ühesuguse artikli ja parameetritega ostuarve read.
  • Kui ei leia tekstiosa ja hankija kliendikaardil on seadistatud Tüüpartikkel, siis lisatakse artikliks hankija kliendikaardil oleva Tüüpartikli ja teised rea parameetrid; samamoodi kui tavapäraselt tüüpartikli järgi importimisel.
  • Kui ei leia tekstiosa ja hankija kliendikaardil ei ole Tüüpartiklit, siis salvestatakse ostuarve reale artikliks üldine artikkel häälestusest ja teised rea parameetrid; samamoodi kui tavapäraselt tüüpartikli järgi importimisel.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid
  • Juhtumite nimekirjas on uus veerg ‘Teenuse ajakulu’.
   1. Ajakulu kuvatakse juhtumitele, mis on staatuses “Tegemisel”, formaadis päevad:tunnid:minutid.
   2. Ajakulu lahter kuvatakse roosa taustaga, kui on seadistatud tähelepanu nõudev ebanormaalne ajakulu ja see päevade arv on ületatud.
    Seadistamine: Seaded > Teenindus > “Päevade arv, mis ületab normaalse ajakulu”.
  • Lisa uus / topeltklikiga ava varemsisestatud > Juhtumi uuele reale pakutakse ette isikuks sisseloginud isikut (varem päises näidatud teenuse teostajat).
  • Lisa uus / topeltklikiga ava varemsisestatud > Päises uus tabel Staatus ja ajakulu – teenuse juhtumi lahendamiseks kulunud aeg staatuste lõikes.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi sisetamine ekraanil > Tšeki trükk > Müüdava artikli selgituse teksti ja summa vahel nüüd vähemalt 1 tühik.