FINANTS 2018 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved: kui kasutaja soovib aasta või kuu müügiarvete pdf-failid salvestada digitaalse arhiivi jaoks RAPIDist välja, siis nüüd on see võimalik.
  (Ostuarvetes oli see juba varem võimalik.)
  Müügiarvete nimekirja päises nupp “E-arved”: menüüsse on lisatud valik “Salvesta pdf-failid oma arvutisse” – salvestatakse valitud asukohta eelnevalt filtreeritud arvete ja saatelehtede pdf-failid.
 • Finantsaruanded > Objektid > Objekti tulud-kulud detailselt > Aruanne ekraanile > Otsing > kasutaja filtreerib ainult Tulud või ainult Kulud: tabeli alla kuvatakse ka kokku summad kulud, tulud ja tulem. (Varem kuvati ainult otsitud kirjete summat).
 • Kataloogid > Tüüp (Parameeter3) kataloogi saab kirjele lisada manuse. Kuna kataloogi Parameeter3 nimetus on seadistatav, siis võib see olla igas Rapidis ise nimetusega.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > arve ekraanil > Edasta e-müügiarve
  • E-arvete edastamine operaatorile Arvekeskus.ee/Omniva > vea tekkimisel kuvatakse kasutajale nüüd operaatori serverist saadud täpsustav teade. Näiteks “Arve juba vastu võetud (topeltsaatmine) – Omniva!”.
  • Metalli müügi arve siseriikliku pöördkäibemaksuga – nüüd on  tasumisele kuuluv summa e-arves pöördkäibemaksu summa võrra väiksem (InvoiceSumGroup/TotalToPay).
  • Kui operaator on Telema, siis saab nüüd väljastada ka e-saatelehti; võib väljastada korraga nii saatelehti kui ka arveid. (Teistele operaatoritele ei saa väljastada saatelehti, sest nad ei toeta seda formaati.)

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügiarved > lisa uus / topeltklikiga dokument ekraanil > arve real hiire paremklikk > avaneb tegevuste rippmenüü > kasutaja valib “Tellimused”
  • Nüüd saab lisada ühele müügiarvele tellimuste ridu mitu korda. (Varem kadus salvestamata tellimus müügiarvelt kui teist korda avati aken “Tellimused”.)
  • Tellimuse ridade valiku aknas varem valitud ridu enam ei näidata.
  • Kui müügiarvelt tellimuse rida kustutada, siis saab seda rida uuesti tellimuse ridade valiku aknas valida.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Müügiarved > lisa uus / topeltklikiga dokument ekraanil > arve real hiire paremklikk > kasutaja valib tegevuse “Tellimused”
  • Kui valida arvele teeninduse tellimuse rida, siis salvestatakse automaatselt müügiarve manusesse remonditöö aruanne „Tegevused“ (juhul kui eelnevalt polnud manust müügiarvel).
  • Kui valitud ridade hulgas on mitme teeninduse dokumendi read, siis lisatud manuses on kõigi teenindusjuhtumite alusel koostatud aruanne “Tegevused”.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korteriühistu raamatupidamises remondifondi tulude-kulude detailse aruandluse koostamiseks saab nüüd artikli kaardile lisada objekti. Üüriarvete koostamise protseduur lisab üüriarvele artikli kaardilt objekti (juhul kui see olemas; kui pole, siis vanaviisi on objektiks maja).
  Hädavajalik võimalus, kui kortermajas kogutakse erinevateks remonditöödeks erinevaid sihtfonde ja vajatakse detailset aruandlust nende fondide lõikes.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Töö firmadega > Uue firma lisamine > Dokumentide seeriate import – nüüd tuuakse uude firmasse ka kõik panga lisaseaded.
 • Andmete import > Artiklid > artiklite importimisel teise firma alt impordikase ka tulu- ja kulukontod, juhul kui uues firmas on selline konto olemas.