FINANTS 2018 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Partiiarvestusega kauba müügiarvele kreediti koostamise võimalusi on täiendatud.
  Müügiarved > arve ekraanil > kasutaja sisestab reale partiiarvestusega kauba artikli ja koguse miinusmärgiga – st toimub kauba tagasiostmine – avaneb aken „Müügid“:

  • tabeli ridadeks on antud ostjale valitud artikli ja ühikuga müügid valitud laost viimase 24 kuu jooksul; varem oli ajaliselt piiramatu müükide ajalugu;
  • topeltklikk tabeli real kannab kreeditarve reale ka varasema müügihinna ja selgituse; varem ainult partii tähised;
  • tabeli päises on nüüd valik “Antud ostja” või “Kõik”: nüüd saab viidata varasemale müügile, kus ostja erineb kreeditarvele märgitud ostjast. Näiteks vajalik võimalus kui kaup on üle antud teisele juriidilisele isikule jmt.
  • kui kreeditarvele valitud ostjale ühtki müüki pole, siis kuvatakse kohe avades küsimus kas soovitakse näha müüke kõigile ostjatele.
 • Müügisaatelehel 2 uut väljatrüki standardvormi ‘Saateleht hindadeta’ ja ‘Saateleht kaaluga‘.
  Müügiarved > saateleht ekraanile > tööleht “Tekstid,muud” > Väljatrüki vorm – uued valikud “Saateleht hindadeta” ja “Saateleht kaaluga”.
 • Täiendatud siseriikliku pöördkäibemaksuga metallimüügi arve importimist ostuarveks, sest ostuarve on vaja salvestada Rapidisse ilma metalltoodete käibemaksu summata.
  Ostuarved > E-arvete sissetoomine (Pangaliidu formaat) > kahjuks puudub standard kuidas tähistada siseriikliku pöördkäibemaksuga metalltooteid, siis praegu lahendasime nii, et ostuarve summa ja tasumisele kuuluva summa (InvoiceSumGroup/TotalToPay) erinevuse puhul salvestatakse vahe RAPIDisse ümardusvahe reale. Tarkvara kasutaja peab ise käsitsi vajalikud korrektuurid tegema.
 • Finantsaruanded > Objektid > aruanne nimetusega “Remondifondi kasutamine” või “Objekti saldo ja detailsed kulud”:
  • kui valitud objektil aruandeperioodi kulud puuduvad, siis avaneb aruanne ainult koondsummadega;
  • kulude selgituse teksti kuvatakse pikemalt ja raamatupidamiskonto veerg tõsteti rea lõppu.
 • Kontaktisikud > nimekirja päises on nüüd:
  • üks kiirotsingu väli, mis toimib otsinguna kõikidest tulpadest;
  • nupp ‘Tühista filter’.
 • Kataloogid > Kliendigrupid ja Kliendigrupid2 > päises valik Käibel või Kõik: võimalus ekslikult käibelt maha võetud grupid uuesti käibele tagasi panna.
 • Programmi sisselogimise aknas kuvatakse Rapidi versiooni tähist.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

Võimalus saata e-müügiarve eraisikule otse internetipanka, ilma pangaga lepingut sõlmimata. E-müügiarve saadetakse eraisiku internetipanka e-arvete operaatori kaudu.

 • Müügiarved > arve vorm ekraanile > Arve edastamine ostjale > kui ostjale on seadistatud müügiarve edastamisviisiks “Operaatori kaudu panka”, siis sinna arve saadetakse. Vajalik võimalus perioodiliste arvete edastamiseks eraisikust klientidele. Näiteks saadab korteriühistu kommunaalteenuste arved eraisikust korteriomanikele otse internetipanka, kus need tasutakse automaatselt maksetähtajal (kui korteriomanik on nii seadistanud). Ettevõtte, st korteriühistu, poolt pangaga e-arvete edastamise lepingu sõlmimine ei ole vajalik (aga juba sõlmitud leping ei sega ka).
  • Kui ostjale on seadistatud müügiarve edastamisviisiks “Operaatori kaudu panka” ja ostja kliendikaardil on määratud “Seotud klient”, kellele arve edastamisviis on ka “Operaatori kaudu panka”, siis määratakse e-arve vastuvõttev pank (st lõppkanal) seotud kliendi IBANi BICi ja linnukese “Vaikimisi” alusel.
  • E-arvete edastamine internetipanka on tasuline teenus: operaator ja e-arvet vastuvõttev pank küsib iga e-arve edastamise eest tasu (kokku ~0,33+km/arve, lisaks erinevad variandid). Kui ettevõttel on sõlmitud pangaga e-arvete edastamise leping, siis teenustasu küsib pank oma hinnakirja alusel. Täpsem info Rapidi klienditoelt.
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Arve edastamine > Edastamine:
  • uus edastusviis “Operaatori kaudu panka”. Kui kliendile seadistada see edastusviis, siis peab sisestama ka isiku IBAN-i ja linnukese “Vaikimisi”, mis määravad e-arve vastuvõtva panga (st lõppkanali) BIC koodi alusel. Kui sellise BIC-koodiga panka Rapidis pole, siis kuvatakse kasutajale hoiatus ja kliendi andmeid salvestada ei saa.
  • edastusviis “Vastavalt lõppkanalile (massarved eraisikutele)” – programm määrab automaatselt e-arve vastuvõtva panga (st lõppkanali) isiku IBAN-i BIC-koodi ja linnukese “Vaikimisi” alusel. Kui sellise BIC-koodiga panka Rapidis pole, siis kuvatakse kasutajale hoiatus ja kliendi andmeid salvestada ei saa.
  • Kui edastusviisiks “Operaatori kaudu panka”/”Vastavalt lõppkanalile (massarved eraisikutele)” ja kliendikaardi töölehel “Üldandmed” on määratud Seotud klient, kellele edastusviis on sama, siis määratakse automaatselt e-arve vastuvõttev pank Seotud kliendi IBAN-i BIC-i ja linnukese “Vaikimisi” alusel.
 • Müügiarved > E-arved > Sissetoomine > E-arved seeriasse <nimetus>. Nüüd saab eelnevalt seadistada müügiarvete seeria, millesse lubatud dokumente importida. Kui seeria seadistatud, siis imporditakse arved alati sellesse seeriasse. Kui seeriat ei ole seadistatud, siis imporditakse seeriasse, millesse viimati lisati käsitsi uus arve.
  Seadistamine: Seaded > Müük > E-arved > “E-arvete sissetoomine seeriasse”.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Täiendused, et saaks edastada e-müügiarveid e-arvete operaatori kaudu internetipanka.
  Korterid > topeltklikiga korter ekraanile > Omaniku andmed > tööleht “Pank,Lepingud” > Arve edastamine.
  Varem sai Rapidist e-arveid edastada internetipanka ainult massarvetena, mis eeldas ettevõtte ja panga vahel e-arvete lepingu sõlmimist.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

Jaemüügi ühe tehingu eest saab ostja nüüd tasuda osade kaupa sularahas, kinkekaartide või pangakaartidega. Kinkekaart võib olla paberil või magnetkaardi vormis. Aeg-ajalt tekkis mõnel ostjal soov tasuda ühe tehingu eest mitme kinkekaardiga, siis nüüd on see võimalik. Varem sai registreerida Rapidis jaemüügi ühe tehingu tasumist kuni kahe kaardiga.

 • Jaemüük > Müüja sisestab müüdavad artiklid > Kui ostja soovib tasuda mitme kaardiga või osa sularahas ning osa pangakaardiga või muudel erinevatel makseviisidel, siis müüja klikib uut nuppu “Mitu makseviisi“:
  • Avaneb aken, kus saab sisestada ühe tehingu eest tasumise osade kaupa erinevate makseviisidega.
  • Akna päises tuleb täita tasutav summa ja klikkida nuppu “Maksekaart”.
  • Kui vähemalt üks kaardimakse on tehtud, siis ilmub nähtavale nupp “Sularaha”. Seda saab klikkida siis, kui tasutav summa katab kogu järgi jäänud ‘Veel tasuda’ summa.
  • Kui on vaja pooleliolev müügitehing tühistada (näiteks selgus, et magnetkaardil pole vajalikku summat), siis tuleb antud tehingu eelnevalt juba tehtud kaardimaksed tühistada (klikkides punasel ristil rea viimases lahtris). Kui kõik kaardimaksed tühistatud, siis saab klikkida nuppu ‘Katkesta’ ja ette tuleb uuesti jaemüügi lisamise vorm, kus saab teha parandusi ja uuesti algatada tasumise.
  • Kui mõne kaardimakse tühistamine ei õnnestu ja ostjale soovitakse tagastada kaardimakse summa sularahas, siis saab Rapidis erinevate makseviiside vormilt välja, kui sisestada tasutavaks summaks tehingu summa miinusmärgiga ja klikkida sularaha nupul. Sellisel juhul kõik jooksva jaemüügi kogused ja summad nullitakse, aga jaemüük ise salvestub koos panga laekumisega, kliendile tuleb tagasi anda summa sularahas.
  • Kui on vaja samal päeval varem tehtud tehingut ja vastavat kaardimakset tühistada, siis toimub see nii:
   Jaemüük > Jaemüükide vaatamine > vajaliku tehingu real topeltklikk > päises nupp “Tühista”:

   • Avaneb kaardimaksete tühistamise aken, kus saab makse real punasel ristil klikkides tühistada kõik kaardimaksed.
   • Kui kaardimakse tühistamine ei õnnestu, siis saab väljuda sularaha nupuga.
 • Jaemüügi ühe tehingu tasumine osade kaupa mitme erineva makseviisiga peab olema eelnevalt Rapidis lubatud. Kui soovite pakkuda ostjatele võimalust tasuda ühe tehingu eest osade kaupa mitme makseviisiga, siis märkige mõlemad linnukesed: RAPID ADMIN > Seaded > Jaemüük > “Magnetkinkekaardiga (teine pangakaart) tasumise võimalus” ja “Tehingu eest tasumise jaotamine mitme makseviisi vahel”.
 • Raha liikumine >
  • lisatud valik “Raha liik” – kas Sularaha või Pangakaart.
  • Kui kasutaja valib ‘Kaart’ (uus võimalus), siis kuvatakse ekraanile nimekiri valitud kuupäeva kaardimaksetest koos pangakaardi nimetusega.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded >
  • Müügiarved > Saatelehtede seeriad > topeltklikiga seeria seadistus ekraanile > väljatrüki vormi juures uued valikud “Saateleht hindadeta” ja “Saateleht kaaluga”.
  • Jaemüük > kui soovite pakkuda ostjatele võimalust tasuda ühe tehingu eest mitme makseviisiga, siis märkige mõlemad linnukesed “Magnetkinkekaardiga (teine pangakaart) tasumise võimalus” ja “Tehingu eest tasumise jaotamine mitme makseviisi vahel”.
  • Müügiarved > E-arved > uus väli “E-arvete sissetoomine seeriasse” – millisesse seeriasse on lubatud e-arvete import.
 • Programmi sisselogimise aknas kuvatakse Rapidi versiooni tähist.