FINANTS 2018 juuni

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Lihtsustasime artiklite kiirotsingut kõigil dokumentidel.
  Müügiarved > dokument ekraanil > kasutaja vajutab arve real artikli väljal nuppu F3 > avaneb artikli otsingu aken: nüüd toimib nimekirja päises kiirotsingu väli ühiselt artikli koodi, nimetuse ja margi väärtustelt. 

  • Sama täiendus kõigile dokumentidele, kuhu saab valida artikleid > dokument (ostuarve, tellimus, teenindus, lao saateleht) ekraanil > artikli väljal F3 > avaneb artiklite nimekiri – nüüd päises üks ühine kiirotsingu väli, kus otsitakse artiklikoodi, nimetuse ja margi järgi. Varem oli igal väljal oma kiirotsingu väli – kood, nimetus või mark.
  • Kui kasutaja soovib kasutada endist kiirotsingut, siis vajutage nuppu F12 (samal kohal kus varem F3). Avaneb artiklite nimekiri, mille päises igal väljal oma kiirotsing.
  • Nuppude F5 ja F6 kiirotsingud on endised:
   F5 – avaneb artiklite otsingu aken, kus aktiivne on kiirotsing artikli koodi väljal;
   F6 – avaneb artiklite otsingu aken, kus aktiivne on kiirotsing artikli margi väljal.
 • Artiklid > nimekiri ekraanile >
  • päises kiirotsing koodi, nimetuse ja margi järgi ühel väljal koos;
  • Otsing > siin ka võimalus “Koodi, nimetuse või margi järgi”.
 • Kassa dokumentidele ei saa enam käibemaksu summat sisestada (väli on peidetud, va riigiasutus). Vajalik täiendus, et käibedeklaratsiooni koostamine oleks lihtsam.
  • Käibemaksukohutuslasest äriettevõte raamatupidaja sisestab sularahas tasutud kuludokumendid nupu Ostuarved alt.
  • Kui kasutaja on varem äriettevõtte raamatupidamises kassa dokumendile käibemaksu väljale summa sisestanud, siis nüüd on need nähtaval dokumendi lausendis.
  • Riigiasutuse raamatupidaja saab käibemaksu summat endiselt kassa dokumentidele sisestada, sest üldjuhul käibemaksu arvestus toimub erinevalt äriettevõttest. Kui riigiasutuses toimub ka sisendkäibemaksu arvestus, siis need dokumendid peab sisestama nupu Ostuarved alla.
  • Raha > Sisse/Välja/Koond > dokument ekraanile > Käibemaksu lahter on nähtaval ainult siis, kui seadetes on märgitud linnuke “Riigiasutuse parameetrid” ja Raha seeria on Kassa tunnusega.
 • Finantsaruanded > Tulud-kulud > aruanne ekraanile > Salvesta excelisse: nüüd salvestatakse eksportfaili nimesse ka oma firma nimi.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > topeltklikiga nimekiri ekraanile > uus võimalus “Import maatrikstabelist”:
  • Import Exceli tabelist, kus andmed paiknevad eelnevalt kokkulepitud struktuuris maatriksina.
  • Exceli kolmandal real peavad olema artiklikoodid; kui failis paiknevat artiklikoodi Rapidist ei leita, siis kuvatakse kasutajale teade ja importida ei saa.
  • Neljandal real paiknevad müügihinnad; kui artiklikoodile vastav hind pole suurem nullist, siis kuvatakse kasutajale teade ja importida ei saa.
  • Alates viiendast reast loetakse infot veerunumbrite järgi järgmise skeemi alusel:
   • 1. veerus paikneb kliendikood andmevahetuseks. Kui kliendil on olemas vähemalt üks käibel saaja, siis lisatakse saaja (suurima id-numbriga) massarve reale. Kui kliendikoodi andmevahetuseks ei leita Rapidist, siis rida jääb importimata ja nende ridade andmed kirjutatakse vigade logifaili (tabel impviga.xls impordifailiga samasse kataloogi).
   • 2.- 5. veergu ei loeta;
   • 6. – 25. veerus paiknevad kogused päises olevale artiklile.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Müügitellimused > Tellimuse import XML-failist (e-tellimusest). Kui e-tellimuses on info ‘E-Document/ Document/ DocumentInfo/ RefInfo/ CustomerRef’, siis salvestatakse see Rapidisse müügitellimusele viidetesse.

Lisamoodul JAEMÜÜK

 • RAPID FINANTS > Finantsaruanded > Jaemüük > uus aruanne “Pangakaartide nimetuste lõikes” – pangakaardi laekumised kaardi nimetuste kaupa.
  • Aruande päises saab valida aruande vaadet – kas kuu või päevade lõikes.
  • Topeltklikk aruande real avab ühe päeva või ühe kuu laekumiste nimekirja kaardi nimetuse järgi.
 • Jaemüük salvestab ostja poolt tasutud pangakaardi nimetuse alates versioonist V.15.05.18; varasemate tehingute kohta kaardi nimetuse info puudub.