FINANTS 2018 juuli – august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Vahel on vaja headele klientidele ja koostööpartneritele saata ühesuguse tekstiga teade. Näiteks “Ootame teid meie uue salongi avamisele 1. oktoobril” või muud analoogset. Seda saate nüüd teha kiiresti ja lihtsalt RAPIDi abil.
  RAPIDi abil on võimalik saata paari nupuvajutusega ühesuguse tekstiga e-kirju paljudele aadressidele: nii kontaktisikutele, kui ka klientidele.
  Varem sai saata massina e-kirju ainult kontaktisikutele.
  Selleks, et kaasata adressaatide hulka ka kliente (mitte ainult kontaktisikuid), tehke nii:
  RAPIDi peamenüüs klikkige nuppu Kontaktisikud
  , edasi:

  • Otsing > uus linnuke “Lisa kontaktisikuta kliendid” > OK > ekraanile laotatakse isikute nimekiri, kuhu on lisatud klientide nimekirjast kõik need, kellel pole ühtki kontaktisikut. Isiku nime väli on sellisel adressaadil täitmata.
  • Nimekirjas uus veerg “Valitud”:
   linnukese “Valitud” märkimise või kustutamisega saab kasutaja määrata adressaate, kellele e-kiri saadetakse. Linnukese väärtus püsib paigas seni, kuni kasutaja ise seda muudab. Kui kasutaja Rapidis Kontaktisikute nimekirjast väljub, salvestuvad adressaadi linnukesed automaatselt.
  • Peale nupu “Saada e-kiri valikule” klikkimist ning vajaliku teksti sisestamist, saadetakse Rapidist ühesuguse tekstiga e-kiri kõigile isikutele ja klientidele, kes on märgitud linnukesega “Valitud” ja keda kuvatakse ekraanil.
 • Võimalus saata paari nupuvajutusega ühesuguse tekstiga SMS-sõnumeid paljudele mobiilidele, nii kontaktisikute kui ka klientide numbritele.
  Kontaktisikud > nimekirja päises uus nupp “SMS valikule”.
  Peale nupu “SMS valikule” klikkimist ning vajaliku teksti sisestamist, saadetakse Rapidist ühesuguse tekstiga SMS kõigile isikutele ja klientidele, kes on märgitud linnukesega “Valitud” ja keda kuvatakse ekraanil ja kellel on mobiili number.
  RAPIDist mobiilidele SMS-sõnumite saatmiseks on vaja eelnevalt sõlmida teenuse Telia Multi SMS leping ja teha eelnev ühekordne seadistus Rapidis. (SMS teenuse kasutamise eest esitab arve Telia.)
 • Müügiarved
  • Müügiarve eelvaate erinevate häirete kõrvaldamiseks saab neid nüüd eelvaadelda pdf-failis.
   1. Müügiarve ekraanil > kasutaja klikib ikoonil “Eelvaatega väljatrükk” (kollase nupuga printer), avatakse eelvaade ekraanile pdf-failina.
   2. Müügiarvete nimekiri > Prindi > avatakse eelvaade ekraanile pdf-failina.
   3. Eelnev ühekordne seadistus: Seaded> Üldine > märkige linnuke “Väljatrüki eelvaate vorm on pdf”.
  • Müügiarvete nimekirja avanedes kuvatakse koos müügiarvetega nimekirjas saatelehed, mis on veel arvele kandmata. Varem ka arvele kantud saatelehed, aga siis olid need summad nimekirjas topelt. Arvele kantud saatelehti saate vaadata läbi otsingu nupu.
 • Ostuarved > nimekiri ekraanil > Prindi: väljatrükile lisatakse iga lehe lõppu tekst “Kinnitan majandustehingute toimumist.” Vajalik kui ettevõtte juht kinnitab terve perioodi kuludokumendid nimekirjana, mitte iga ostuarvet üksikult.
  • Väljatrükile lisatavat teksti saab seadistada: Seaded > Ostuarved > “Tehingute kinnitus ostuarvete nimekirja trükil”, vaba tekst pikkusega kuni 100 sümbolit.
 • Raha > Sisse
  • Kui laekumiste nimekirjas on seotud dokumendi number punane, siis internetipangast imporditud dokumendi viitenumber erineb sissetuleku dokumendile valitud kliendi viitenumbrist kliendikaardil. Dokument vajab tähelepanu, sest klient on ülekandele sisestanud vale viitenumbri või on sissetuleku dokument seotud vale kliendi müügiarvega. Kontroll toimib juhul kui seadistuses on määratud kliendi viitenumbri arvutamine kliendi järgi.
  • Topeltklikiga sissetuleku dokument ekraanile > Kui kliendi nime taga olev dokumendi viitenumber on punase fondiga ja märkusega “Vigane!”, siis klient on ülekandele sisestanud vale viitenumbri või on sissetuleku dokument seotud vale kliendi müügiarvega. Kontroll toimib juhul kui seadistuses on määratud kliendi viitenumbri arvutamine kliendi järgi.
  • Panga väljavõtte impordi protseduuri on lisatud järgnevate tehingute automaatne kinnitamine:
   1. Üleöö deposiidi intressi laekumine, SEB (failis tunnusega PMNT/ MCOP/ INTR).
   2. Laenu laekumine, SEB (failis tunnusega LDAS/ OTHR/ OTHR).
   3. Välismaksekorralduse teenustasu, SEB (tunnustega PMNT/ RCDT/ FEES).
    Kui Teie ettevõtte pangakontole selliseid tehinguid laekub, siis sisestage ühekordne seadistus ja edaspidi toimub sellist liiki tehingute impordil automaatne kinnitamine: Seaded > Raha > Seeriad > Lisa.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > tööleht “Müük”:
  • uus nupp “Kontrolli kehtivat KMKR nr” – peale nupu klikkimist kontrollitakse registri koodi alusel perioodi kõigi ostjate käibemaksukohustuslase numbrit äriregistris. Vajalik käibemaksu korrektseks deklareerimiseks.
  • peale nupu klikkimist lisatakse töölehele tulp “Uus KMKR nr” – lisatakse uued numbrid ostjatele, kellel on kliendikaardil KMKR numbrid vigased või puudu. Töölehelt väljumisel salvestatakse uued numbrid kliendi kaardile.
 • Kliendiandmik / Hankijaandmik > Aruanne ekraanile
  • Topeltklikiga ühe kliendi käibed ekraanile > nüüd on päises valik Kõik või Tasumata arved. Vajalik võimalus kui ostjale on väljastatud väga palju arveid ja kasutajal on momendil vaja tegeleda ainult tasumata arvetega.
  • Salvesta Excelisse – lisatud riigi koodi veerg.
 • Müügiaruanded > Kõigi parameetrite müügiaruanne > aruanne ekraanile > Otsing – uus linnuke “Täiendiga müügid” – võimalus otsida müüke, kus müügihinnale on rakendatud allahindlust.
 • Kataloogid > Kontoplaan – kontonumbri taust kuvatakse halli tooniga neil kontodel, mida ei saa valida dokumentidele, sest neile on loodud allkontod.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Kui kaupade laoarvestust peetakse FIFO meetodil, siis nüüd toimub dokumentidele vabade laojääkide automaatne kinnitamine kordades kiiremini. Muuhulgas ka Müügiarve ja Väljamineku saatelehe kinnitamine.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Võimalus jagada korterite kommunaalteenuste arvetele majas tarbitud vee või elektri korteritele jagamata jäägi summa. Varem sai jagada ainult koguseid. Näiteks kui korteriühistule esitatud vee arvel on tarbitud vee hulk 350, aga korterite veemõõtjate järgi kokku tarbimine 320, siis saab nüüd selle vahe, 30 kuupmeetri maksumuse, jagada korterite arvetele proportsionaalselt tarbitud vee summale.
  • Esmane seadistamine: Seaded > Mõõtühikud > Jagamise alus – uus valik “Tarbimise summa jäägi jagamine”. Lisage lõppu tühjale uuele reale mõõtühik “EUR” (võib esineda korduvalt), nimetus “euro” ja jagamise alus “Tarbimise summa”. Väljuge salvestamisega.
  • Kui jäägi jagamise artiklit veel pole, siis lisage uus artikkel moodulis FINANTS. Näiteks nimetusega “Vee kaod”.
  • Majad > avage topeltklikiga vajalik maja >
   1. lisage artikkel “Vee kaod”, Jagamise alus = Tarbimise summa.
   2. artiklile “Vesi” lisage tulpa “Jääk jagatakse” artikkel “Vee kaod”.
 • Täiendasime kommunaalteenuste arvete e-kirjaga saatmist, et vältida nende sattumist spämmi hulka.
  • Mooduli FINANTS uuendamine seadistab massarvete e-postiga edastamise aja intervalliks 13 sekundit, varem oli 5 sekundit. Vajadusel saate seda ise veel suurendada, vähendada ei saa.
   FINANTS > Seaded > E-post, SMS > Masspostituse intervall sekundites: automaatselt pandi väärtuseks 13. Sisestada väiksemat numbrit ei saa.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Uue jaemüügi tehingu sisestamine > Võimalus keelata müüjale lisaparameetrite allüksus, objekt ja isik muutmine.
  Seadistamine: ADMIN > Seaded > Jaemüük > uus linnuke “F6-aknas allüksus, objekt, isik muudetavad”. Vaikimisi väärtuseks JAH. Kui linnuke ära võtta, siis jaemüügi tehingu sisestamisel lisaparameetrite aknas <F6> neid parameetreid muuta ei saa.
 • Täiendatud otsingu võimalusi jaemüükide aruandes: RAPID FINANTS > Müügiaruanded > Jaemüügid – võimalus otsida artiklite Grupp2 järgi.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid >
  • ühe juhtumi dokument ekraanile: 
   1. Saab sisestada teenustöö kestvust ja/või töö planeeritavat lõppaega.
   2. Kui kestvus olemas, siis algus kellaja muutmisel arvutatakse kestvuse järgi töö uus lõppaeg.
   3. Töö kestvuse muutmisel muutub automaatselt töö lõppaeg, töö lõpu muutmisel kestvus.
   4. Päises uus nupp ‘SMS’ – võimalus saata SMS valminud töö kohta kontaktisiku mobiilile. Kui kontaktisikut ei ole valitud juhtumile, siis saadetakse SMS kliendi mobiilile. Mobiili numbrit saab enne saatmist vajadusel muuta. SMS-sõnumite saatmiseks on vaja eelnevalt sõlmida teenuse Telia Multi SMS leping ja teha eelnev ühekordne seadistus Rapidis. SMS teenuse kasutamise eest esitab arve Telia.
   5. Kontaktisikule/ kliendile SMSi vaiketeksti seadistus: Seaded > E-post,SMS > “SMS teavitus töö valmimine”. Vaiketeksti saab enne kliendile saatmist muuta.
  • nimekirja päises uus nupp “SMS valikule”:
   1. Võimalus saata SMS-meeldetuletus homseks registreeritud teenustöö kohta kõigile nimekirjas otsinguga välja valitud juhtumite kontaktisikutele, kellel on  mobiili number. Kui kontaktisikut ei ole määratud, siis saadetakse sõnum kliendi mobiili numbrile.
   2. Otsinguaknas on Töö alguskuupäeva järel link ‘Homme’. Sellele klikkimisel täidetakse kuupäeva väljad homse kuupäevaga.
   3. SMS-i vaiketekst seadistus: Seaded > E-post,SMS > “SMS meeltetuletus, teeninduse aeg”. Vaiketeksti saab enne SMS-i saatmist muuta.
  • Juhtumite nimekiri ekraanil > veerg “Isik, mobiil, telefon”:
   1. kui juhtumile ei ole valitud kontaktisikut, siis kuvatakse veerus kliendi mobiili numbrit.
   2. kui juhtumile ei ole valitud kontaktisikut ja kliendi kaardil pole mobiili numbrit ning SMS-de saatmine on seadistatud, siis kuvatakse hoiatus punase fondiga “Mobiilinumber puudub“.
 • Seaded > E-post,SMS >
  • lisatud SMS saatmise alghäälestus.
  • lisatud võimalus salvestada vaikimisi SMS-teavituse tekst “SMS meeldetuletus, teeninduse aeg” ja “SMS teavitus töö valmimine”.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Automaatseid igapäevaseid andmete koopiaid säilitatakse maksimaalselt 3 faili.
 • Seaded > E-posti seaded > Masspostituse intervall sekundites: kui intervall oli väiksem kui 13, siis uuendus paneb intervalliks 13. Sisestada ei saa väiksemat numbrit.