FINANTS 2018 september

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Kui ettevõtte tegevuseks on paljude juriidilistest isikutest klientide erinevate tellimuste täitmine ja tellimuse kinnituseks teeb klient ettemakse, siis nüüd on võimalik Rapidis erinevate tellimuste ettemakseid lihtsalt jälgida ja kontrollida. Et riigile makstav käibemaksu summa oleks korrektne ja täpne, koostatakse ostjale-tellijale müügiarve peale ettemaksu summa laekumist samas summas.

  • Esmane seadistus:
   1. Looge uus ettemaksu artikkel: Artiklid > Lisa uus > kood = ETTEMAKS vmt, nimetus “Ettemaks” vmt, Grupp I = (finants)teenuste grupp, Käibemaksumäär 20%, Tulukonto = “Ostjate ettemaksed” ja Müük = Jah.
   2. Seaded > Müügiarved > “Ettemaksu artikkel” – valige siia eelnevalt loodud artikkel.
  • Peale ettemaksu summa laekumist koostatakse ostjale-tellijale müügiarve laekunud summas. Arvele valitakse artikkel ETTEMAKS ja näidatakse selgituses tellimuse number, kuupäev ja lühidalt sisu. Lõpuks seotakse arve laekunud summaga. Arve saadetakse ostjale-tellijale, kellel on siis võimalus ettemaksu summalt arvestada sisendkäibemaksu.
  • Kui ostja tellitud kaup või teenus on valmis üleandmiseks, koostatakse müügiarve: Müügiarved > Lisa uus > kasutaja valib arvele ostja-tellija:
   1.  Kui ostjale on eelnevalt koostatud ettemaksu artikliga müügiarveid, siis kuvatakse automaatselt nimekiri lõpetamata ettemaksetest, mida pole veel täielikult arvega seotud. Kasutaja saab nimekirjast valida antud tehingu ettemaksu. Peale valikut kantakse ettemaks arve reale miinus-summaga. Järgmised read täidab kasutaja vajalike artiklitega kogu tellimuse summas. Arve kokku summaks on tellimuse summa – ettemakse summa.
   2. Kui kasutaja ei soovi ettemaksu summat valida arvele esimeseks reaks, siis saab ta arve suvalisel real hiire paremklahviga avada rippmenüüst tegevuse “Ettemaksu arvete read” ja ekraanile kuvatakse aken lõpetamata ettemaksete nimekirjaga.
 • Raha > Panga seeria > Maksekorraldused > dokumentide nimekirjas on uus tulp “Saadetud”:
  • tulbas kuvatakse maksekorralduse internetipanka saatmise (täpsemalt eksportfaili koostamise) kuupäev ja kellaaeg. Kui maksekorraldustest koostatakse eksportfail, siis salvestatakse tulpa “Saadetud” arvuti selle hetke kuupäev ja kellaaeg.
  • Eksport > kui kasutaja ise ei ole enne teinud eelnevat dokumentide otsingut, siis eksporditakse automaatselt ainult need maksekorraldused, millel Saadetud kuupäev puudub ja Op.kuupäev on täna või tulevikus.
  • Eksport > Kui kasutaja on ise filtrit rakendanud ja valitud maksekorraldustel on Saadetud kuupäev ja kellaaeg täidetud, siis hoiatatakse kasutajat.
  • Otsing > võimalus otsida dokumente, millel puudub saatmise aeg – “Saatmata“.
  • Tasumata arved > kasutaja märgib vajalikud arved > Koosta maksedokument > Rapid koostab maksekorraldused ja ekraanile kuvatakse ainult need maksekorraldused, millel saadetud kuupäev puudub ja Op.kuupäev = täna.
 • Müügiarved > dokument ekraanil > kui kasutaja muudab arve real ladu, kust kaup müüakse, siis nüüd tehakse kontroll sarnaselt ainult koguse muutmisega. Varem salvestati automaatselt lao muutmisel arve real kogus 0-ks, kui tootel uues laos jääk puudus. Nüüd saab kasutaja valida, kas müüb miinusesse või mitte.
 • Raha > Välja/ Maksekorraldused > Tasumata arved > tulbas “Viited” kuvatakse nüüd tekstist 80 sümbolit, varem 20 sümbolit.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > tööleht „Toimingud“ > Koosta käibemaksu maksekorraldus > „Kas ekspordime maksekorralduse faili <rada+fail>?“. Kui kasutaja vastab Jah, siis salvestatakse moodulisse Raha Maksekorralduse juurde väljale Saadetud ka kuupäev ja kellaaeg.
 • Müügiaruanded > Müügid tarnijate lõikes > aruanne ekraanile > lisatud tulba Laosumma kokkuvõte akna alla serva.
 • Kontaktisikud
  • Uus tulp “SMS” – kuvatakse viimati saadetud sõnumi kuupäev. Tulba väärtuse järgi saab ridu järjestada.
  • SMS valikule > sõnumi saatmisel salvestatakse tulpa “SMS” saatmise aeg.
  • Otsing: võimalus otsida kontaktisikuid SMS-i saatmise kuupäeva järgi.
  • “SMS valikule”
   1. kui mobiili number ei alga märgiga “+” või numbriga 5, siis sellele sms-i ei saadeta.
   2. kui sõnumiteenuse seadistus puudub, siis kuvatakse avanevas aknas teadet “SMS-i saatmise seadistus puudub, ei saa kasutada!”
 • Artiklid > Otsing: võimalus otsida artikleid tunnuse “Näita veebipoes” järgi. (Tavaliselt kuvatakse RAPIDiga integreeritud e-poe rakendustele ainult neid artikleid, mis on märgitud tunnusega “Näita veebipoes”.)

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Kataloogid > Kuluarvete mallid > topeltklikiga mall ekraanile:
  • malli ridadele on loodud rippmenüü, mis avaneb hiire paremklikiga.
  • rippmenüüs on tegevused “Kustuta rida” ja “Lisa rida”.
  • tegevuse “Lisa rida” valimisel lisatakse uus rida aktiivse rea ette.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Tellimused > Pakkumised > dokument ekraanile > Genereeri arve: kauba müügi puhul salvestatakse arvele reale laoks müügiarve seeria “Ladu vaikimisi” või kui seal puudub, siis artiklikaardilt ladu. Varem pidi kasutaja ise alati lao tähise müügiarve real täitma.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > kasutaja avab topeltklikiga vajaliku nimekirja
  • rea rippmenüüs uus tegevus “Hind artikli kaardilt”.
  • selle tegevuse valimisel kirjutatakse nimekirjas aktiivse rea hind üle artiklikaardi hinnaga.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid > üks juhtum topeltklikiga ekraanile > Genereeri arve
  • võimalus müügiarve viidetesse automaatselt lisada infot juhtumi ridadelt. Näiteks autoteeninduse puhul sõiduki registrinumber ja läbisõit või tekst leitud ohtlikust uuest veast.
   • Eelnev ühekordne seadistamine: Seaded > Teenindus > “Arve viidetesse lisatakse tekst teenindusjuhtumilt” – saab häälestada teksti, mis teenindusjuhtumi pealt arve koostamisel arve viidetesse lisatakse. Täpsem selgitus abitekstis ekraanil.
  • müügiarve ridadele lisatakse ka objekti tähis.
 • Teenindus > Juhtumid
  • üks juhtum topeltklikiga ekraanile > SMS
   1. Kui kontaktisiku või kliendi mobiili number ei alga märgiga “+” ega numbriga 5, siis kuvatakse mobiili number punase fondiga ja välja taga abitekst “Vigane mobiili number!”.
   2. Kui sõnumiteenuse seadistus puudub, siis kuvatakse avanevas aknas teadet “SMS-i saatmise seadistus puudub, ei saa kasutada!”
  • Juhtumite nimekirja > SMS valikule
   1. kui mobiili number ei alga märgiga “+” või numbriga 5, siis sellele sms-i ei saadeta.
   2. kui sõnumiteenuse seadistus puudub, siis kuvatakse avanevas aknas teadet “SMS-i saatmise seadistus puudub, ei saa kasutada!”
 • Teenindus > Objektid > objektikaart topeltklikiga lahti > kuvatakse kliendi mobiili number (sama kohal kus varem oli kliendi faks).

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded
  • Müügiarved > uus parameeter “Ettemaksu artikkel”.
  • Teenindus > “Arve viidetesse lisatakse tekst teenindusjuhtumilt” – uus võimalus.
  • E-post,SMS > Uued sõnumiteenuse seadistuse väljad (olid juba eelmise kuu versioonis.)