FINANTS 2018 oktoober

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Automaatsed meeldetuletused võlglastele.
  Kliendiandmik > nimekirja päises uus nupp “Meeldetuletused” > avaneb nimekiri tasumata arvetest.
  Põhjalikumalt lugege varasemas uudises siin.
 • Kliendiandmik > ühe kliendi käibed ekraanile > nupud “Meeldetuletus meilile” ja “Kordusarve” ära kaotatud.
  Protseduur “Meeldetuletus meilile” on asendatud uue võimalusega “Meeldetuletus”. Kordusarvet saab saata nüüd saata aruande rea lõpus oleva tulbas “Kordusarve” lingilt “Saada e-kirjaga”.
 • Müügiarved > 
  • arve ekraanile > tööleht “Tekstid, muud” > alamtabel “Müügiarve väljastatud” > kui antud arve kohta on ostjale saadetud meeldetuletusi, siis lisatakse siia tabelisse ka vastav toiming: “Meeldetuletus1” ja/või “Meeldetuletus2”;
  • nimekirja eksport Excelisse > lisatud originaalvaluutas summa veerg.
 • Müügiaruanded > uus aruanne “Lõpetamata ettemaksed”. Kui on häälestatud ettemaksu artikkel (Seaded>Müügiarved), siis kuvatakse nimekiri müügiarvetest, millele on lisatud ettemaksu artikkel, ja millele pole veel negatiivset ettemaksu müüki tehtud. Vaikimisi tänase kuupäeva seisuga, vajadusel saab aruande kuupäeva muuta.
 • Kliendid > ühe kliendi kaart ekraanile > ettevõtte käibemaksukohustuslase ajaloo ja numbri kontrollimiseks on KMKRnr juures protseduuri Otsi muudetud linki maksuameti kodulehele.
 • Raha >
  • Panga seeria > Sisse > Väljavõtte import > protseduur tunneb nüüd ära ka tehingu “Üleöö deposiidi intress”; (panga impordi hääletuse tabelisse lisatud tehingu tunnused Sisse/CRDT, PMNT, MCOP, INTR).
  • Koond > “Salvesta Excelisse” – lisatud veerg Tüüp, kus kuvatakse S-sisse, V-välja või MK-maksekorraldus.
 • Kataloogid > Lisatekstid >
  • lisatud võimalus otsida mooduli tähise järgi ja/või tekstiosa järgi.
  • teksti maksimaalne pikkus nüüd 3000 sümbolit (varem 2000).
 • Kontaktisikud > SMS valikule >
  • Täiendatud SMS saatmise akna all servas olevat selgitust.
  • SMS-i mass-saatmise ajal kuvatakse ekraanile teadet “Saadetud n/m SMS-ist”.
  • RAPIDist SMS-de saatmiseks on vajalik Telia Multi-SMS leping, mis võimaldab arvutist SMS-i saatmist mobiilile. Pikemalt siin.
 • Programmist väljumisel tehakse automaatne koopia (seadistatud sagedusega) ja kuvatakse teade ‘Andmebaas kopeeritud faili.’, mis sulgub nüüd ise 2 sekundi jooksul kasutaja kinnituseta.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Põhivara kartoteek > Otsing > lisatud võimalus otsida Objekti ja Projekti järgi.
 • Müügid kuluks > Lisa uus > protseduuri alguses kontrollitakse kas kõik müügiarved perioodi algusest kuni eelmise kuu lõpuni on kinnitatud. Kui ei ole, siis vastav teade kasutajale, kes otsustab kas jätkab tegevust või kinnitab eelnevalt perioodi müügiarved. (NB! Kinnitamata müügiarvetel müüdud kaupade omahinda ei kanta lausendisse!)

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Kui Pakkumisest või tellimusest koostatakse müügiarve, mille seeria juures on määratud laojääkide kontroll, siis kuvatakse ekraanile artiklite nimekiri, millel laojääk väiksem kui pakkumise või tellimuse real kogus.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Ostuarved >
  • topeltklikiga arve ekraanile > kui dokument on imporditud e-arvest, siis saab laoarvestuse lehel muuta kuluartiklit  ja kuluartiklite lehel muuta laoarvestusega artikli kuluartikliks, kusjuures vana artikli nimetus lisatakse uuele artikli nimetusele kaldkriipsuga juurde. Kasutaja saab soovi korral mittevajaliku teksti kustutada.
  • ostuarve import e-arvest > kui e-arvel on täidetud väärtused <DeliveryParty/ContactData/ContactName> ja aadress <DeliveryParty/ContactData/LegalAddress/PostalAddress1>, siis kirjutatakse need RAPIDisse ostuarve viidetesse. Näiteks Bauhoff täidab e-arvel need tag-id volitatud isiku andmetega.

Lisamoodul TEENINDUS täiendused

 • Teenindus > Juhtumid > üks juhtum topeltklikiga ekraanile > Prindi – võimalus kujundada oma ettevõttele sobiv teenindusjuhtumi väljatrüki vorm:
  • Kujundamine: moodul ADMIN > Kujunda aruannet > Lisa uus: aruande tüüp = frx . (Standardne trükivorm on teen_akt.frx, mis asub töökataloogis.)
  • Kujundatud vormi kinnistamine teenindusjuhtumi väljatrükiks: Seaded > Teenindus > Teeninduse seeria > Dokumendi numbri juures saab valida juhtumi trükivormi (vaikimisi standardne trükk).
  • Lisaks saab häälestada teksti, mis trükitakse teenindusjuhtumi trükivormile probleemi kirjelduse järele; näiteks juhtumi juurde märgitud teenindusse vastuvõetud sõiduauto läbisõit või muu seadme seisukorra kirjeldus (Seaded > Teenindus > “Teenindusjuhtumi tellimuse väljatrükile lisatakse” – täiendav abitekst ekraanil).
 • Teenindus > Juhtumid >
  • võimalus saata klientidele SMS-meeldetuletus teeninduse kokkulepitud aja kohta.
  • võimalus saata kliendile SMS-teade teenindustöö valmimisest (Vajalik kliendi poolt Multi SMS teenus, põhjalikumalt siin. )

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Uus versioon > JAH > enne andmebaasi uuendamist tehtava koopia järel kuvatakse teade ‘Andmebaas kopeeritud faili.’ ja teade suletakse 2 sek.jooksul ilma kasutaja sekkumiseta. Samuti teade ‘Andmebaas uuendatud!’ sulgub ise.
 • Seaded >
  • Müügiarved > Meeldetuletus tasumata arvetest > võimalus seadistada tekste Meeldetuletus1 ja Meeldetuletus2 jaoks, kas lihtkirjas või html-s, kas eesti keeles või võõrkeeles.
   1. Lihtteksti korral pole vaja lisada seadetesse saatja/logija isiku andmeid, kuna need lisatakse automaatselt meeldetuletusele.
   2. HTML-s vaja ka saatja/logija isiku andmeid meeldetuletusele seadistada.
   3. HTML-vormis saab e-kirja saata saata ainult MS Outlook-ga; html-fail lisatakse ka e-kirja manusesse.
  • E-post,SMS >
   1. SMS-teavitus, töö valmimine – siia saab lisada sündmuseliigi, mis lisatakse sms-i saatmise järel juhtumi ridadele. Saab valida ainult ilma objektiliigita sündmuseliikidest
   2. SMS meeldetuletus, teeninduse aeg – saab lisada muutujat <ALGUS> – Teenustöö alguse aeg kujul ‘ pp.kk.aa kell tt.mm’