FINANTS 2018 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • RAPID suhtleb LHV pangaga, toimub andmevahetus otse panga serveriga (ilma failideta).
  Teenuse kasutamiseks on vaja pangakonto valdajal eelnevalt sõlmida LHV-ga leping teenuse LHV Connect kasutamiseks, pank teenuse eest lisatasu ei küsi.

  • Raha > Panga LHV seeria > Kui seadistuses teenus LHV Connect kinnitatud, siis Impordi/Ekspordi nuppude asemel uus nupp “Andmevahetus LHV pangaga”.
   Nupu klikkimisel:

   1. Luuakse üle interneti ühendus LHV serverisse.
   2. LHV serverist küsitakse konto väljavõte ja imporditakse see RAPIDisse. (Väljavõtte periood = alates eelneva impordi protseduuri kuupäev +1 kuni eilseni.)
   3. LHV serverisse saadetakse RAPIDist kõik tänase või tuleviku kuupäevaga maksekorraldused, millel puudub saatmise kuupäev. 
   4. Protseduuri lõpus kuvatakse kasutajale teade tehtud protseduuridest ja pangakonto saldo võrdlus.
   5. Kui saadeti LHV Panka ka maksekorraldused, siis nende teostamiseks peab kasutaja internetipanka sisse logima ja maksed digitaalselt allkirjastama (nagu varem).
  • LHV Connect teenuse seadistamine:
   1. Pangakonto valdaja sõlmib LHV Pangaga lepingu LHV Connect teenuse kasutamiseks (lepingus märkige Ühenduvuse test, Konto väljavõte ja Maksed).
   2. LHV Pank väljastab pangakonto valdajale digitaalse võtme, mis võimaldab RAPIDi kaudu küsida pangakonto väljavõtet ja saata ettevalmistatud Makseid internetipanka allkirjastamiseks (ilma faile koostamata).
   3. RAPIDi klienditugi aitab seadistada digitaalse võtme kasutaja RAPIDisse.
 • Müügiarved > kasutaja avab topeltklikiga varem sisestatud kinnitamata saatelehe ekraanile >
  • aktiivne kursor on müügiarve ridade lõpus uuel tühjal real artiklikoodi väljal; kasutajal on nüüd lihtne uusi ridu saatelehele lisada.
  • esimeses veerus kuvatakse rea jrk.nr.
 • Päevaraamat > topeltklikiga dokument ekraanile > dokumendi real:
  • kasutaja klikib Projekti tulbas projektide valikul, siia on lisatud tulp Tellija;
  • Projekti tulbas saab nupuga F2 lisada uut projekti;
  • hiire paremklikiga avanevas rippmenüüs on uus tegevus „Lisa uus projekt [F2]”.
 • Kliendiandmik >
  • Laekumata müügiarved > Arvete lõikes > aruanne ekraanile:
   1. lisatud uued tulbad MT1 ja MT2, kus kuvatakse kuupäev, millal meeldetuletus välja saadeti;
   2. Prindi > väljatrükile lisatakse tasumata arve rea alla infoks saadetud meeldetuletuste kuupäevad.
  • Meeldetuletused > täiendatud vaadet uute parameetritega:
   1. akna all servas arvete arv kokku ja saadetavate meeldetuletuste arv;
   2. read järjestatud kliendi nimetuse tähestikulises järjestuses;
   3. ridu saab järjestada ka tähtaja järgi;
   4. topeltklikk kliendi nimel avab kliendi kaardi;
   5. topeltklikk arve numbril avab arve eelvaate;
   6. kui meeldetuletuste väljasaatmine on lõppenud, kuvatakse teade kui mitu meeldetuletust saadeti.
   7. Meeldetuletus2 juures valik „Ära saada korduvalt“. Kui täidetud, siis arvetel, kus MT2 juba saadetud, linnuke ‘Saada’ vaikimisi puudub.
 • Kliendid >
  • topeltklikiga üks kliendi kaart ekraanile > Tehingud >
   1. müügitehingud järjestatud artikligrupp+artiklikood+arve kuupäev kahanevalt;
   2. topeltklikk arve numbril avab ka kreeditarve puhul eelvaate (varem ainult tavalisel arvel).
  • Saajad > kui kasutaja kustutab saaja nime tühjaks (mitte ei võta saajat käibelt maha), siis seda ei lubata salvestada;
  • Saajad > kui kasutaja jätab saajal riigi määramata, siis salvestamisel pannakse saajale kliendiga sama riik;
  • Kontaktisikud > kui kasutaja kustutab isiku nime tühjaks (mitte ei võta isikut käibelt maha), siis seda ei lubata salvestada.
 • Kataloogid > Saajad:
  • lisatud veerud riik, KMKRnr ja saaja ID;
  • lisatud võimalus järjestada saajaid riigi järgi;
  • Otsing > aadressi järgi otsingus ka riik, osa järgi otsingus toimib ‘tühik’ nagu suvaline arv suvalisi sümbolid.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded >
  • Käibedeklaratsioon KMD > aruande koostamine: Rida 17 „3.1 „1) sh. kauba ühendusesisene käive ja teise liikmesriigi MK-le osutatud teenuste käive kokku“ ja Rida 18 „3.1.1 sh kauba ühendusesisene käive“ – kui kasutaja on müügiarvele valinud Saaja, aga saaja riik on tühi, siis vaadatakse EL-i tunnus kliendi riigi juurest;
  • Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile: päises link käibemaksu juhendile.
  • Ühendusesisene käive VD > kui kasutaja on müügiarvele valinud Saaja, aga saaja riik on tühi, siis vaadatakse EL-i tunnus kliendi riigi juurest.
 • Pikendasime tähtaega e-arvete edastamiseks läbi Krediidiinfo serveri teenuse.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Varad > Põhivahendi kulumi arvestus > kui ettevõttel on olnud ajaline periood, kus ei ole ühtki põhivahendit, siis nüüd saab jätkata kulumiarvestust uue vara arvele võtmise kuust. Seega saab nüüd kulumiarvestuses olla pause, juhul kui pausi perioodis ei olnud ühtki põhivahendit, millele oleks seadistatud kulumi arvestus.

Lisamoodul TELLIMUSED, PAKKUMISED täiendused

 • Pakkumuse standardtrükile trükitakse ka dokumendile valitud lisatekst.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Perioodi lukustamine. Kui  lukustatavas perioodis leidub põhivahendeid, millele on seadistatud kulumiarvestuse toimimine aga puudub kulumiarvestuse dokument, siis kuvatakse kasutajale vastav teade ja lukustamise protseduuri ei käivitata.
 • Andmete import > Klientide import teise firma juurest: imporditakse kõik need kliendid, kelle lühinimi ei ole sama olemasolevate klientide lühinimega. Vajalik võimalus kui luuakse tütarettevõte, kes hakkab ka toimetama emaettevõtte klientide või hankijatega.
 • Töö firmadega > päises link RAPIDi juhendile kuidas alustada raamatupidamist uues loodud firmas.