INF3 Füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude deklaratsioon

Maksuametile esitataval deklaratsioonil INF3 näidatakse eelmisel kalendriaastal füüsiliste isikute poolt õppeasutuses õppimise eest tasutud summad. Deklaratsiooni esitab:
1) riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse haridusasutus;
2) avalik-õiguslik ülikool;
3) erakool, millel on asjaomase õppekava kohta tegevusluba, registreering Eesti Hariduse Infosüsteemis või õigus kõrgharidustaseme õpet läbi viia;
4) täienduskoolitusasutus,  milleks  võib  olla  eraõiguslik  juriidiline  isik,  avalik-õiguslik  juriidiline  isik,  riigi-  ja  kohaliku  omavalitsuse  asutus  või  füüsiline isik,  kui  tal  on  täienduskoolituse  läbiviimiseks  Haridus-  ja  Teadusministeeriumi  väljastatud  tegevusluba  või  kui  ta  on  esitanud  majandustegevusteate täienduskoolituse läbiviimiseks.
Koolituskulude deklaratsiooni INF3 tähtaeg on 1. veebruar 2019.

Nüüd on maksuamet valmis INF3 deklratsiooni vastu võtma uues xml-formaadis, mis muudab aruande esitamise lihtsamaks – enam ei ole vaja näidata isikute nimesid, piisab isikukoodidest.  RAPIDis koostatakse nüüd INF3 aruanne xml-formaadis, kuhu lisatakse koolitatava ja tasu maksja isikukoodid ja mitte enam nimesid. Isikute nimedes esines tähevigu, mis tekitas varasematel aastatel ebamugavaid häireid aruande esitamisel.

Moodul RAPID FINANTS koostab eraisikute poolt tasutud koolituskulude
deklaratsiooni INF3 uues vormis.


Tehke moodulile RAPID FINANTS versiooni uuendus.
INF3 aruande leiate Rapidist: Finantsaruanded > INF3 Koolituskulud.
Aruande koostamise kohta leiate abi spikrist kui vajutate klaviatuuril nuppu F1. Seal on info küll veidi vananenud, aga põhilistes punktides aruanne on sama.