FINANTS 2017 mai

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve vorm ekraanil >

  • Prindi > Kõik standardtrükid > Kui arve on seotud ettemaksuga, siis ettemaksu summa on nüüd arve väljatrükil silmatorkavam. Ettemaksu summa ette lisatakse ka miinusmärk, et ostja saaks aru – arve eest tasutav summa on ettemakse võrra väiksem.
 • Ostuarved >

  • Otsing > uus linnuke “E-arve”- võimalus otsida arveid, mis on imporditud e-arvest.
  • Ostuarve ekraanile > Uus tööleht “Mallid, muud”: siia tõsteti kõik kuluarvete mallidega seonduvad tegevused – rakenda valitud malli, salvesta uus mall, ning lisatud ostuarve e-arve-st importimise info (päritolu, aeg ja kes).
  • Ostuarve ekraanile > töölehele “Kulud” on lisatud uus täiendav kulude parameeter. Näiteks vajalik kulude täiendavaks analüüsiks ehitusettevõttes EVSi rakendamisel. Uue parameetri nimetus on seadistatav: Seaded > Varad > Artikli lisaparameetrid: parameeter2 nimetus. Kui nimetust pole seadistatud, siis on nimetuseks EAK.

   • töölehel “Kulud” saab kasutaja sisestada täiendava kulude parameetri EAK lahtri “Projekt” järel.
   • ka töölehele “Lausend” kuvatakse täiendav kulude parameeter.
   • täiendav kulude parameeter on kasutatav juhul, kui litsentsivõtmes on moodul Eelarve ja seadetes valitud eelarve klassifikaatori järgi.
 • Päevaraamat > lisatud uus täiendav kulude parameeter:
  • Dokument ekraanile > uus veerg EAK – võimalus lisada uut parameetrit täiendavaks kulude analüüsiks;
  • Tööleht “Kirjetena” > nähtaval uus veerg EAK.
 • Finantsaruanded >
  • Kõigi parameetrite andmik > aruande koostamise aknas on valitavate parameetrite hulgas ka uus täiendav parameeter EAK, mille nimetus võetakse artikli parameetrite häälestusest.
  • Projektid > Tulud-kulud detailselt: Kui Rapidis on kasutusel täiendav kulude parameeter EAK, siis saab aruannet koostada kas EAK või TALO koodidega. Sõna EAK asemel kuvatakse sõna, mis on seadistuses.
 • Artiklid > Laoarvestuseta artikli kaart ekraanile > tööleht “Tulu/kulu”: uus täiendav kulude analüüsi parameeter EAK. Sõna EAK asemel kuvatakse sõna, mis on seadistuses: Seaded > Varad > Artikli lisaparameetrid: parameeter2 nimetus.
  • uus väli on nähtaval, kui kui litsentsivõtmes on moodul Eelarve ja seadetes valitud eelarve klassifikaatori järgi.
 • Kataloogid > Kontoplaan > uus tulp EAK – uus täiendav kulude analüüsi parameeter.
 • Kliendid > Kliendikaart ekraanil > tööleht “Pank,Lepingud” > Kontrolli e-arve soovi – peale lingi klikkimist väljastatakse kasutajale nüüd info ka kliendi e-arvete konto olemasolu kohta Krediidiinfo serveris.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • E-arvete saatmine Krediidiinfo serveri kaudu on tasuta teenus kuni 2017. aasta lõpuni. Seetõttu saadetakse kuni 01.01.2018 e-müügiarve ostjale esmalt nende teenuse kaudu, juhul kui müüjal ja ostjal on olemas Krediidiinfo kontod.
  Müügiarved > arve vorm ekraanil > kasutaja edastab e-arve klikkides kollase ümbrikuga nupule – arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil:

  •  E-kiri pdf-failiga või E-kiri e-arvega (xml,pdf), siis saadetakse esmalt e-arve krediidiinfo serverisse ja seejärel e-kirjaga. E-kirja lõppu lisatakse infoks: „Antud arve saadeti ka e-arvena Krediidiinfo serverisse“.
   Krediidiinfosse saadetakse juhul kui varem pole seda arvet sinna saadetud (st tabel „Müügiarve väljastatud“ ei sisalda toimingut „E-arve Krediidiinfo kaudu“).
  • E-arve operaatori kaudu, siis saadetakse esmalt e-arve krediidiinfo serverisse ja operaatori kaudu ei saadeta.
   Krediidiinfosse saadetakse juhul kui varem pole seda arvet sinna saadetud (st tabel „Müügiarve väljastatud“ ei sisalda toimingut „E-arve Krediidiinfo kaudu“) ja kui operaatoriks on Omniva, RAPID,TTT või Fitek. Operaatori Telema korral ei saadeta Krediidiinfosse.
  • kui e-arve edastati Krediidiinfo serverisse, siis töölehel “Tekstid,muud” lisatakse tabelisse “Müügiarve väljastatud” rida “E-arve Krediidiinfo kaudu”, kuupäev, kellaaeg ja isik.
 • Müügiarved > arve vorm ekraanil > e-müügiarve edastamine > kui dokument saadeti operaatori RAPID,TTT kaudu, siis protseduuri lõpus kuvatakse teade kuu jooksul edastatud arvete arvu ja kuu limiidi kohta.
 • Ostuarved >
  • Peamenüüs nupu Ostuarved klikkimisel imporditakse automaatselt kõik e-arved operaatorite serveritest. Vajalik eelnev seadistus: Seaded>Ostuarved>E-arved>E-arvete sissetoomine=Automaatne.
  • E-arvete import >
   • Kui e-arves sisaldub ka pdf-fail, siis salvestatakse see Rapidisse ostuarve manusesse.
   • Operaatori kaudu vastuvõetud e-arvel lisatakse töölehele “Mallid,muud” tabelisse “E-arve vastuvõtmine” rida “e-arve <operaatori nimi> serverist”, kuupäev, kellaaeg ja isik.
   • Impordi protseduuri lõputeade on nüüd pikemalt lahti kirjutatud: iga operaatori kohta kuvatakse imporditud arvete arv. Kui imporditakse RAPID,TTT konto kaudu, siis ka teade kuu jooksul imporditud arvete arvu ja limiidi kohta.
  • Ostuarvete import Krediidiinfo serverist on tasuta teenus kuni 01.01.2018.
 • Admin > Dokumentide test > Vaata kui palju on vahendatud e-arveid “RAPID,TTT” operaatori kaudu? – loendatakse kokku ainult need e-dokumendid, mille edastamise on tasuline TT Tarkvara jaoks:
  • operaator RAPID,TTT kaudu imporditud ostuarved ja
  • kui oma firma operaator on “RAPID,TTT”, siis kõik operaatori kaudu edastatud e-müügiarved (Krediidiinfo kaudu edastatud müügiarveid ei loendata).

Lisamoodul Massarved täiendused

 • E-arvete saatmine Krediidiinfo serveri kaudu on tasuta teenus kuni 2017. aasta lõpuni. Seetõttu saadetakse kuni 01.01.2018 e-müügiarve ostjale esmalt nende teenuse kaudu, juhul kui müüjal ja ostjal on olemas Krediidiinfo kontod.
  Müügiarved > Massarved > saada e-postiga > saadetakse e-arve ka Krediidiinfosse ja E-kirja lõppu lisatakse: „Antud arve saadeti ka e-arvena Krediidiinfo serverisse“.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Täiendatud mõõturite näitude funktsiooni: kui mõõturi jrk.nr=0 ja jooksvas kuus näitu pole, siis loetakse korter üüri lahenduses ilma mõõturita korteriks.