FINANTS 2017 juuni

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve ekraanil >
  • Täiendatud pöördkäibemaksuga arve standardseid väljatrükke, et tasumisele kuuluv summa igale lugejale lihtsamalt arusaadav oleks:
   Prindi > Kõik pöördkäibemaksuga eestikeelsed standardsed väljatrükid > arve lõppu trükitakse “Kokku tasuda <summa>”, kus tasumisele kuuluv summa on arve ridade ilma käibemaksuta summa.
  • Müügiarve salvestamisel kustutatakse rida, millel puudub selgitus ja summa on null. Rea selgitus on e-arve kohustuslik komponent.
 • Ostuarved > dokument ekraanil >
  • hiire paremklikk arve real > avaneb tegevuste rippmenüü – uus valik “Kopeeri parameetrid järgnevatele ridadele”. Kui kasutaja valib selle tegevuse, siis kopeeritakse kõik aktiivse rea lausendi parameetrid – allüksus,objekt,projekt, isik,eak, allikas,tegevusala, rahavoog – alumistele ridadele, juhul kui alumisel real parameeter puudub.
  • tööleht “Manused,kursivahe” > uus nupp “E-kiri”, mis võimaldab manuse e-kirjaga lihtsalt välja saata.
  • tööleht “Mallid,muud” > Rakenda valitud malli: kui mallil on täidetud rea selgitus, siis see tekst salvestatakse ostuarve reale selgituse lahtrisse. Varem lisati selgitusse artikli nimetus.
  • tööleht “Mallid,muud” > Salvesta uueks malliks:
   • salvestatakse ka rea selgitus, projekt, isik ja EAK, kui need ridadele sisestatud.
   • kui sama nime, viitenumbri ja kliendiga mall on juba olemas, siis vanad read kustutatakse ja salvestatakse uued.
 • Finantsaruanded > Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > Toimingud > uus väli “FIE isikukood”. Kui see täidetud, siis aruande xml-faili kirjutatakse firma Reg.koodi asemel FIE isikukood. Vajalik FIE-le, kes on registreeritud käibemaksukohustuslaseks isikukoodiga, mitte äriregistri koodiga.
 • Finantsaruanded > kui aruande perioodi aasta erineb jooksvast aastast või eelmisest aastast, siis vastava tulba pealkiri punase fondiga.
 • Kliendid > kliendikaart ekraanile > tööleht “Pank,Lepingud” > Ostmine > E-arve ridade import – nüüd saab impordi meetodit seadistada ka siis, kui pole soetatud moodulit “E-arved”. Võimalikud meetodid on:
  • Kulud – ostuarvele imporditakse e-arve kogusumma ühe reaga.
  • Kulud – ostuarvele imporditakse e-arve kõikide ridade nimetused ja summad, artikliks salvestatakse tüüpartikkel kliendi kaardilt või üldine häälestusest.
  • Kaup või kulud – ostuarvele imporditakse e-arve rida realt, võimalusel tuvastatakse artikkel koodi või margi järgi.
  • Kaup – ostuarvele imporditakse e-arve rida realt, artikkel tuvastatakse koodi või margi järgi, vajadusel lisatakse uus artikkel.
 • Kataloogid > Kuluarvete mallid:
  • lisatud uued tulbad projekt, isik ja EAK.
  • Lisa uus > kui sama nime, kliendi ja viitenumbriga mall on juba olemas, siis uut ei lisata, kirjutatakse üle olemasoleva malli read.
 • Raha > nüüd on võimalik ümber nummerdada ka panga sissetuleku ja väljamineku dokumente vastavalt kuupäeva järjestusele (seni sai ainult kassa dokumente lasta programmiga uuesti nummerdada). Ümbernummerdamine toimub: Seaded > Raha > nupp “Nummerda uuesti”.
  NB! Maksekorraldusi ümber ei nummerdata.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > dokument ekraanil > arve edastamine ostjale:
  • kui müüjal ja ostjal on loodud Krediidiinfo serveris kontod, siis e-müügiarve edastatakse Krediidiinfo kaudu;
  • kui ostja kliendikaardil on edastamisviisiks seadistatud “E-kiri e-arvega (xml,pdf)” või „E-kiri pdf-failiga“, siis esmalt kontrollitakse äriregistrist ostja e-arve soovi. Kui ostja on avaldanud Äriregistris e-arvete vastuvõtu soovi, siis vastav teade kasutajale.
  • “Operaatori kaudu” – esmalt kontrollitakse äriregistrist ostja e-arve soovi. Kui ostja on kustutanud Äriregistris e-arvete vastuvõtu soovi teate, siis vastav info kuvatakse ka kasutajale.
 • Lahendatud riigiasutuse e-müügiarvele rahandusministeeriumi poolt ettevõttele omistatud unikaalse viitenumbri lisamine (tavapäraselt lisatakse Rapidis e-müügiarvele ostjale viitav viitenumber).
  Müügiarved > dokument ekraanil > e-arve koostamine Pangaliidu formaadis: kui oma firma kliendikaardil on seadistatud seotud klient, siis lisatakse pangaliidu formaadis e-müügiarve päisesse viitenumbriks oma firma kliendikaardilt ostu viitenumber.  

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Lao kartoteek > päises uus valik “Käibel” – kasutajale kuvatakse kõik kartoteegi read, mille artikkel on käibel.
 • Põhivara käibeandmik > suure hulga põhivahendite puhul oli aruande koostamine aeglane, nüüd kordi kiirem.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • FINANTS > Raha > Sissetulekud > Nupp “Lisa jaemüük” – st lisa uus raha laekumise dokument moodulisse JAEMÜÜK sisestatud müükide alusel. Oluliselt täiendatud, et kasutajal oleks lihtne luua sisestatud jaemüükide alusel raha dokumente.
  • Nüüd kuvatakse ühes vaates koos sularaha ja kaardimaksete jaemüügi summad. Vaatest salvestamise nupuga väljumisel lisatakse nii sularaha kui ka kaardimakse seeriasse sissetuleku dokumendid.
  • Kui kuvatava summa font on hall, siis raha sissetuleku dokument on juba olemas ja summa ühtib jaemüügiga. Vaatest väljumisel uut dokumenti ei lisata.
  • Kui summa font on sinine, siis raha dokumenti pole, aga jaemüük olemas. Nupuga “Salvesta” luuakse ühele või mõlemale sinisele summale sissetuleku dokument.
  • Kui summa font on punane, siis raha dokumendi summa erineb jaemüügist.
   • Kui sissetuleku dokument on kinnitamata, siis nupu “Salvesta” klikkimisel kirjutatakse üle summa kinnitamata dokumendil.
   • Kui sissetuleku dokument on kinnitatud, siis nupu “Salvesta” klikkimisel tehakse selle vahega uus sissetuleku dokument.
  • uus võimalus – saab võrrelda eelneva 40 päeva sularaha ja kaardimakse sissetuleku dokumente jaemüükide summadega. Varasemate kuupäevade punaste summadega päevade laekumisi peab käsitsi parandama. 
  • Nupp “Lisa jaemüük” on nähtaval ainult selles raha seeria päises, mille juurde on seadistatud jaemüükide alusel raha dokumentide loomine: Seaded > Jaemüük > Jaemüügi seeriad > Lisaandmed > Rahadokumentide automaatne koostamine.
 • JAEMÜÜK > sisestusvorm ekraanil > Müüja on mõne artikli sisestanud, aga ostja soovib tehingu katkestada/tühistada. Järgnev Rapidi poolt müüjale esitatav kinnitamise küsimus on ümber sõnastatud “Kas katkestame müügi ja kustutame sisestatud tehingu? JAH EI”.

Lisamoodul ÜÜR täiendused

 • Korterid > uus  nupp “E-kiri kõigile korteritele”: saab koostada ühe kirjateksti ja saata see kõigile otsinguga valitud korteritele, millel on lisatud meiliaadress. Otsingusse on lisatud võimalus otsida ka korterite vahemiku järgi. Kui valitud näiteks vahemik 1-3, siis tulemis on ka need korterid, millel numbri järel täht või tähed, näiteks 3a või 3aa.