FINANTS 2017 juuli-august

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved > arve ekraanil >
  • Kui müüdava toote müügi tulem on alla piirmäära, siis tulpade “Hind” ja “Hind käibemaksuga” taust kuvatakse kollases toonis.
   Piirmäära saab iga kasutaja ise seadistada: Seaded > Müügiarved > Minimaalne tulem ja Hoiatus = JA.
  • Kui on soov ühele ostjale ühekordselt müüa suure hulga tooteid tavapäraselt madalama müügitulemiga, siis nüüd on see lihtsam. Kui müüdava toote müügi tulem on alla piirmäära ja müügiarvele on seadistatud müügitulemi hoiatus (mitte keelamine), siis müügitulemi hoiatuse akna all äärel on linnuke “Ära sellel arvel rohkem teata“. Kui kasutaja märgib selle linnukese, siis sellel arvel enam hoiatust ei kuvata.
  • Kui on soov ühele ostjale ühekordselt müüa palju laoarvestusega tooteid, mida laos veel ei ole, siis nüüd on see lihtsam. Kui müüdaval tootel pole piisavalt laojääki, siis nüüd on miinusesse müügi hoiatuse akna all äärel linnuke “Ära sellel arvel rohkem teata”. Kui kasutaja märgib selle linnukese, siis sellel arvel enam ei kuvata miinusesse müügi hoiatust.
  • Tööleht “Tekstid,muud” – võimalus sisestada lepingu number, mis lisatakse e-arvele. Väljale saab sisestada kuni 20 sümbolit numbreid ja tähti.
  • Võimalus edastada müügiarveid ainult läbi erinevate edastamisviiside valikuakna kaudu – nupp “Arve edastamine ostjale, saab valida edastamisviisi”. Kiiredastamise nupp “Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil” on hall, st mitteaktiivne.
   Seaded > Müügiarved > uus linnuke “Kiiredastamine keelatud”. Kui linnuke täidetud, siis müügiarvel nupp “Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil” on hall, mitteaktiivne ja arveid saab edastada ainult läbi valikuvormi.
 • Raha >
  • uus tööleht “Koond” > siin näeb kõiki liikumisi, sissetulekuid, väljaminekuid ja maksekorraldusi, ühes vaates koos saldoga. Raha väljaminekud on sinise fondiga. Kui saldo on negatiivne, siis kuvatakse see punase fondiga. Selles vaates saab vajadusel dokumendi avada, korrigeerida ja uuesti kinnitada.
  • Täiendatud tehingute sissetõmbamist panga väljavõtte ISO-failist. Impordi protseduur oskab nüüd lisada RAPIDisse lisaks laekumistele ja pangateenustasudele, ka need maksekorralduse tüüpi raha väljaminekud, mis ei ole kasutaja poolt tarkvaras koostatud. Täiendus on vajalik neile RAPIDi kasutajatele, kes üldjuhul koostavad ostuarvete tasumiseks maksekorraldused RAPIDis.
   • Impordi alustamise aknasse on lisatud linnuke “Impordi ka panga poolt kontolt automaatselt mahavõetud maksed – liisingud ja e-arved (maksekorralduse tunnusega raha väljaminekud), mida Rapidi maksekorraldustesse pole käsitsi lisatud“.
   • Kui kasutaja märgib selle linnukese, siis protseduur salvestab Rapidisse väljavõttelt leitud maksekorraldused, mida Rapidis veel pole. Näiteks võivad sellisteks tehinguteks olla liisingumaksed SEB pangas, e-arvete automaatsed tasumised, tasumised interneti e-teenustes ja -poodides, erakorraliselt internetipangas koostatud maksekorraldused jmt.
   • Kui kasutaja märgib selle linnukese, siis protseduur võrdleb Rapidis koostatud maksekorralduste kuupäeva väljavõttelt leitud sama maksekorralduse kuupäevaga. Erinevuse korral kuupäev parandatakse.
   • Impordi alustamise aknas on ka teine linnuke “sh. impordi ka moodulis Rapid PALK koostatud üksikud töötasu maksekorraldused“.
    Mõnes ettevõttes soovitakse nupu Raha all näha väljamakstud töötasu summasid igale töötajale eraldi. Eeldusel, et RAPIDis koostatakse ostuarvetele maksekorraldused ja moodulis PALK koostatakse väljamakseks igale isikule omaette maksekorraldus, on võimalik panga väljavõttelt need maksekorraldused Raha nupu alla sisse lugeda väljamakse dokumendiks.
  • Import panga väljavõtte xml-failist. Lisatud tehingutesse väljamineku dokumendi loomine – “Laenu põhiosa tagasimakse” LDAS / CSLN / PPAY. Kui teie ettevõtte pangakontolt võetakse automaatselt maha laenu põhisosa, siis tehke ühekordne seadistus: Seaded > Raha > Seeriad > vajaliku panga seeria real tehke topeltklikk > avaneb aken “Lisaseaded” – lisage allpool paiknevasse tehingute tabelisse reale “Välja / Laenu põhiosa tagasimakse” klient, konto jm vajalikud parameetrid.
  • Maksekorraldused > Alates 19.11.2017 muutub maksekorralduste saatmine internetipankadesse > Vastavalt muutunud formaadikirjeldusele täiendasime faili struktuuri, mille Rapid koostab maksekorralduste ekspordi nupu klikkimisel.
 • Päevaraamat > Lihtsustatud varem sisestatud dokumendi numbri muutmist. Topeltklikiga dokument ekraanile > Jrk.nr. välja järel link Muuda, millel klikkides saab dokumendi numbrit muuta.

Lisamoodul MASSARVED täiendused

 • Müügiarved > Massarve > topeltklikiga nimekiri ekraanile:
  • nüüd saab lisada kliendi juurde ka saaja.
   Kui saajad sisestatud, siis koostatakse arved saajate lõikes. Kui antud kliendi kontaktisikute hulgas on valitud saajaga seotud kontaktisik, siis lisatakse ka see arve peale. Massarvete meiliga saatmisel saadetakse arve nii ettevõtte meiliaadressile, kui ka kontaktisikule.
  • nupu “Saada e-kiri” asemel uus nupp “Edasta kliendile e-kirjaga või operaatori kaudu”.
   Kui teie Rapidis pole kasutusel moodulit “E-arved” või pole häälestatud e-arvete operaatorit, siis saadetakse arved e-kirjaga samamoodi nagu varem.
   Kui teie Rapidis on e-arvete operaator seadistatud, siis toimub arve edastamini järgmiste sammudena:

   1. Ostja e-arve soovi äriregistrist ei kontrollita.
   2. Kui ostja kliendikaardil on seadistatud edastamine “E-kiri pdf-failiga” või “E-kiri e-arvega”, siis saadetakse arve e-kirjaga.
   3. Kui minu ettevõtte operaator on Telema, siis saadetakse e-arve sinna.
   4. Kui ostjal on krediidiinfo serveris konto, siis saadetakse e-arve sinna.
   5. Kui ostja kliendikaardil on seadistatud edastamine operaatori kaudu, siis saadetakse e-arve operaatorile.
   6. Kui e-arve (xml-faili) koostamine ei õnnestu või ei õnnestu saatmine, siis nende klientide ja arvete nimekiri antakse ekraanile.

Lisamoodul Admin täiendused

 • Seaded > Müügiarved > uus linnuke ‘Kiiredastamine keelatud’. Kui linnuke täidetud, siis müügiarvel nupp “Arve edastamine ostjale kliendikaardil seadistatud viisil” on hall, mitteaktiivne ja arveid saab edastada ainult läbi valikuvormi “Arve edastamine ostjale, saab valida edastamisviisi”.