FINANTS 2017 aprill

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarved >
  • arve vorm ekraanil > Prindi või Edasta arve e-kirjaga > Soodustuse summa trükitakse arvele nüüd koos käibemaksuga. Varem käibemaksuta summa.
  • Jaemüügi koondarve ekraanil > müügiarve real lisade aknas näeb jaemüügi lisainfot – tseki nr, müügi kellaaeg, makseviis, boonuskaardi number ja boonuskaardi klient.
 • Ostuarved >
  • Lisa uus > arve päises IBAN-i valikuaknas hankija mittekäibel kontosid enam näha ei ole.
  • Avan varemsisestatud arve > arve päises IBAN-i valikuaknas on nüüd mittekäibel IBAN-itel viimases veerus lisainfo “Ei ole käibel”.
 • Raha > Sissetulekud > Import > dokumentide sissetoomine Nordea panga txt failist: kui laekub kaardimakse (st kliendi nimi ‘KORTACCEPT NORDIC AB’), siis salvestub raha sissetuleku dokumendil kliendiks kaardimakse klient.
 • Finantsaruanded >
  • uus aruanne “MÜÜGITULU KOOND” aruanne soovitud perioodi müügitulust riikide, kliendigruppide või kliendigrupp2 lõikes. Riik võetakse saaja juurest, kui seal pole, siis kliendi juurest. Aruanne müügitulust geograafiliste piirkondade lõikes on üks võimalikest ettevõtte aasta-aruande lisadest.
  • aruanne “Müügi tulem” > aruanne ekraanile: akna all äärel keskmine müügisumma ja tulem mõlema perioodi kohta.
 • Kliendid > kliendi kaart ekraanil >
  • hiireklikk sõnal Reg.nr. > kui välja väärtus on 8-kohaline number, siis avatakse Krediidiinfo leht selle ettevõtte registrinumbriga;
  • hiireklikk sõnal Nimi > tehakse ettevõtte nimeosa järgi päring e-äriregistrist: kui vastuses ettevõtte nime algul on tähed AS,OÜ,SA,UÜ või MTÜ, siis see tõstetakse nime eest nime lõppu.
 • Artiklid > nimekiri ekraanil > 
  • võimalik järjestada ridu veeru ‘Mark’ järgi;
  • Müügihinnad > Müügihindade import – nüüd saab importida Exceli failist artikli koodi või margi järgi, kas esimest müügihinda, kas II või III müügihinda, koos km-ga või ilma. Müügihind salvestub artikli kaardile, juurde arvutatakse vastavalt kas km-ta või km-ga müügihind. Protseduuri lõpus väljastatakse kasutajale ekraanile teade “Imporditi n artikli hinnad.
   Imporditud artiklite hindade info on failis logi_<kuupäev_kellaaeg>.xls.
   Ei saanud importida hindu, mille artiklileid Rapidis pole, info on failis uued_<kuupäev_kellaaeg>.xls.”
 • Kataloogid > Grupid I > grupi kaart ekraanile > uus nupp “Lisa fail” – saab lisada faili grupi juurde manusesse. Grupi juurde lisatud faili saab vaadata ka artikli kaardil töölehel “Pilt/web” all servas.
 • Finantsaruanded > Objektid >
  • Objektide koond: nüüd saab koostada aruande ka
   1. ainult nende objektide kohta, mille lõpukuupäev on saabumata aruandeperioodi lõpuks;
   2. objektidest tähise kombinatsioonide järgi; näiteks kõik sümboliga AA algavad objektid, vmt.
  • Kontode käive objektide lõikes > aruanne ekraanile >
   1. lisatud uued veerud – objekti algus- ja lõppkuupäevad;
   2. lisatud võimalus otsida ainult neid objekte, mille lõpptähtaeg saabumata; otsingusse lisatud uus linnuke ‘Objekti lõpptähtaeg saabumata aruandeperioodi lõpuks’ .

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • UUS VÕIMALUS – MENETLUSRING
  Juba täna saabuvad enamik kuluarveid ettevõttesse pdf-arve kujul. Ettevõttesse saabunud kuludokumendi pdf-fail trükitakse paberile, ettevõtte juht ja/või osakonna juhataja allkirjastab selle, vajadusel lisab märkuse kulu iseloomu kohta ning seejärel teeb raamatupidaja raamatupidamiskanded ja ülekande pangas.
  Ettevõttesse saabunud kuluarved on algselt elektroonses vormis, seega on otstarbekas ka nende menetlemine läbi viia elektroonselt. Tänu elektroonsele menetlemisele kaob vajadus kuludokumente välja trükkida ja käsitsi allkirjaga kinnitada. Ettevõttes väheneb oluliselt kulu paberi- ja printeritarvikutele, arhiivikaustadele ja -riiulitele.

  Elektroonse menetlusringi korral ettevõttesse saabunud kuludokument kinnitatakse ettevõtte juhi ja/või teiste isikute poolt majandustarkvaras Rapid, kus säilivad elektroonselt koos nii algdokumendid, kui ka menetlemise info. Kuludokumentide menetlemist saab toimetada tarkvaras RAPID arvutis või veebipõhiselt telefonis või tahvelarvutis.
  Nüüd on võimalik kuludokumentide elektroonne menetlemine lisamooduliga E-ARVED! Menetlusringi kasutamise ja seadistamise kohta koostame lähiajal eraldi uudiskirja.
 • Kataloogid > Kuluarvete mallid > topeltklikiga mall ekraanile: lisatud uued tulbad Ühik, Püsikogus ja Selgitus.
 • Ostuarved > E-arvete import > kui imporditi kuludokument, mille hankijale on Rapidis olemas kuluarvete mall, siis salvestatakse ostuarve reale:
  • artikli nimetuse taha selgitus malli realt;
  • ühikuks mallis olev ühik või kui see puudub, siis ühik artikli kaardilt;
  • koguseks malli püsikogus või kui see puudub, siis “1” .
 • Müügiarved > E-arve > Sissetoomine > E-arved seeriasse n : impordi valiku vormil link Seadista asukoht. Sellel klikkides avab enne importi kausta valiku aken; tavapäraselt imporditakse varem salvestatud kaustast ja valikut ei pakuta.

Lisamoodul TELLIMUSED täiendused

 • Tellimused > töölehed “Müügitellimused”, “Pakkumised” ja “Ostutellimused” – dokumentide nimekirja all äärel viidete tekstikasti kõrval ka ‘Märkused’, kuhu kuvatakse aktiivse rea dokumendilt Märkuste välja sisu.
 • Müügitellimused > Import xml-failist (Telema e-tellimuse formaat) > automaatselt täidetakse Rapidis tellimusel väli „Meie isik“ (päises ja ridadel) e-tellimuses oleva isikuga (tagist Document/DocumentParties/SellerParty/UserID-s), juhul kui tagis olev lühinimi on ka käsitsi valitav tellimuse päises „meie isiku“ väljal. Varem lisati imporditud tellimusele Meie isikuks (päises ja ridadel) alati sisseloginud isik.

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Moodul FINANTS > Müügiarved > Jaemüügi koondarve ekraanil > müügiarve real lisade aknas näeb jaemüügi infot – tseki nr., müügi kellaaeg, makseviis, boonuskaardi nr. ja boonuskaardi klient.
 • Moodul FINANTS > Müügiarved > Kinnita kõik [Jaemüügi koondarved] > protseduuri algul seotakse jaemüügi arve real miinuskogusega FIFO-arvestusega tooted selle positiivse müügiga, mis oli viimasena enne negatiivset müüki.

Lisamoodul ÜÜR täiendus

 • Arved > Genereeri müügiarved: kui kliendikaardile on saaja sisestatud, siis lisatakse see üüri arvele. Kui on mitu saajat, siis lisatakse arvele viimasena sisestatud saaja.