FINANTS 2016 november

Tarkvara RAPID FINANTS täiendused

 • Müügiarve, ostuarve > Dokumendi rida:
  • Selgituse pikkus võib olla kuni 250 sümbolit, varem oli 150.
  • Artikli nimetusele lisatakse automaatselt selgituseks häälestatud lisaparameetrid;
   häälestamine toimub: Seaded > Varad > “Artikli lisaparameetrid”.
  • Artikli tulbal vajutades klahvi [F3] > avaneb artikliotsingu aken > kasutaja vajutab nuppu “Otsing” > lisatud uus linnuke ‘Näita ka mittekäibel artikleid’ – kui see valida, siis näeb kõiki artikleid ja ka käibelt maha võetuid.
 • Müügiarve > Dokumendi rida:
  • UUS! Artikli väljal vajutades klahvi [F7] – avaneb aken “Partiide otsing” – partiiarvestusega toodete laojäägid. Toimib juhul kui peetakse partiidega laoarvestust ja seeria juures vaikeladu määratud ning müügiarve real artikkel määramata. Kui aknas “Partiide otsing” valida rida topeltklikiga või Enter-ga , siis kantakse partii andmed dokumendile ja kursor liigub järgmisele reale.
  • Klahv [F7] muu välja peal – avaneb partiide valiku aken konkreetse artikli kohta (kui partii veel määramata).
  • Hiire paremklikk > avaneb rippmenüü – lisatud tegevus “Partii valik [F7]”.
 • Müügiarvete ja ostuarvete nimekirja avanemisel on aktiivne ostja või hankija nimetuse kiirotsingu väli.
 • Müügi saatelehe väljatrükk > Võimalik trükkida dokument puidu saatelehe vormis – artikli nimetus koos pikkuse, laiuse ja paksusega, kogus tükkides, meetrites ja tihumeetrites. (Eelnev ühekordne seadistamine: ADMIN > Kujunda aruannet > lisada kujundatud aruannete alla uus liigiga ‘saateleht’; väljatrüki kujundus on kaasas uuenduste pakis failis muugistl_puit.frx).
 • Raha > Kasutaja valib seeriaks panga > Sissetulekud > Import panga väljavõtte xml-failist > kui ei õnnestu raha tasunud klienti Rapidis määrata, siis protseduur lisab selgituse teksti kliendi nime juurde ka isiku isikukoodi või reg.koodi. Vajalik MTÜ-dele, kes saavad annetusi ja esitavad maksuametile deklaratsiooni INF4 “Saadud kingitused ja annetused”, mis sisaldab muuhulgas ka annetajate registri- ja isikukoode.
 • Artiklid >
  • nimekirjas kuvatakse nimetus koos lisaparameetritega;
  • topeltklikiga artikli kaart ekraanile: artiklikaardil vormi pealkirjas nimetus koos lisaparameetritega.
 • Kontaktisikud > Otsing > lisatud otsing kliendigrupp2 järgi.
 • Kataloogid >
  • Lepingulised hinnad – nimekirja lisatud veerg “Viimane ostuhind” ja nupp “Otsing” artiklikoodi juurde.
  • Grupid II: uus väli ‘Peagrupp’.
  • Kassakulu klassifikaator > päises valik kas kuvatakse kõik kirjed või ainult käibel olevad.
 • Kliendiandmik > Ühe kliendi andmed > aruanne “Arveldused viivistega” – lisatud lõppu uus rida “Kuulub tasumisele koos viivistega <summa>”.
 • Kõigi parameetrite ostuaruanne > Eksport Excelisse > lisatud artikli kaal.
 • Finantsaruanded >
  • Käibemaksu aruanded > Käibedeklaratsioon KMD > aruanne ekraanile > tööleht “Toimingud” > ümber korraldatud aruandefaili töökausta salvestamine, et töö serveris oleks mugavam ja kiirem:
   • Koosta aruandefail > kui kataloogi seadistus korra tehtud ja salvestatud rada on olemas, siis kataloogide valiku akent ette ei anta. Kui seadistatud võrgurada, siis kataloogi ei avata vaid antakse teade ekraanile „Aruandefail salvestatud <asukoht+nimetus> OK”.
   • Uus link “Seadista asukoht“- võimalik seadistada aruandefaili salvestamise asukoht.
  • Finantsaruanded > Äriregistrile > Äriregistrile saatmiseks > ümber korraldatud aruandefaili töökausta salvestamine, et töö serveris oleks mugavam ja kiirem:
   • Koosta aruandefail > kui kataloogi seadistus korra tehtud ja salvestatud rada on olemas, siis kataloogide valiku akent ette ei anta. Kui seadistatud võrgurada, siis kataloogi ei avata vaid antakse teade ekraanile „Aruandefail salvestatud <asukoht+nimetus> OK”.
   • Uus link “Seadista asukoht“- võimalik seadistada aruandefaili salvestamise asukoht.

Lisamoodul VARAD täiendused

 • Sissetuleku, väljamineku, laost-lattu saateleht > Dokumendi rida:
  • Artikli nimetusele lisatakse selgituseks häälestatud lisaparameetrid;
  • Lisatud uued tulbad “Kauba tähis” ja “Säilivus”, kasutusel juhul kui toimub partiidega laoarvestus;
  • Rida saab kustutada ka klahviga [F8] (varem ainult läbi hiire paremkliki ja rippmenüü);
  • artikli nimetuse pikkus võib olla kuni 250 sümbolit, varem oli 150.
 • Väljamineku saateleht, laost-lattu saateleht > Dokumendi real:
  • UUS! Artikli väljal vajutades klahvi [F7] – avaneb aken “Partiide otsing”, partiiarvestusega toodete laojäägid. Toimib juhul kui peetakse partiidega laoarvestust ja real on ladu määratud ning artikkel määramata. Kui aknas “Partiide otsing” valida rida topeltklikiga või Enter-ga , siis kantakse partii andmed saatelehele ja kursor liigub järgmisele reale.
  • Klahv [F7] muu välja peal  – avaneb partiide valiku aken konkreetse artikli kohta (juhul kui partii veel määramata).
  • Hiire paremklikk > avaneb rippmenüü – lisatud tegevus ‘Partii valik [F7].
  • Klahv [F9] – avab kiiresti rea lisade akna;
  • Klahv [F3] – avaneb aken “Artiklite otsing” – nüüd toimib nimetuse järgi kiirotsingu väljal tühik kui suvaline arv suvalisi märke. Analoogselt teistel dokumentidel samal kohal.
 • Kartoteek > Valitud väljade trükk – lisatud valikusse artiklikaardi 6 lisaparameetrit ja kaal.

Lisamoodul E-ARVED täiendused

 • Müügiarved > e-arve edastamine:
  • Arve edastamine ostjale operaatori kaudu: Kui operaatoriks Omniva või Rapid TTT, siis esmalt kontrollitakse ostja e-arve võimekust. Kui vastus tuleb EI, siis hoiatatakse kasutajat, et ostja ei soovi e-arveid operaatori kaudu.
  • e-arve xml-faili lisatakse ka Rapidi litsentsiomaniku nimi ja versiooni number.
   <InvoiceInformation>/<Extension extensionId> = „Litsentsitud“;
   <InvoiceInformation>/<Extension extensionId>/<InformationContent> = <Rapidi litsentsiomaniku nimi>;
   <InformationContent> = „TTTRAPID “ + <versiooni number>.

Lisamoodul Tellimused-Pakkumised täiendused

 • Tellimused, pakkumised > Dokumendi rida:
  • artikli nimetuse pikkus võib olla kuni 250 sümbolit, varem oli 150;
  • Artikli nimetusele lisatakse selgituseks häälestatud lisaparameetrid.
 • Müügitellimuste read > “Salvesta Excelisse artiklite summeeritud kogused” – nüüd võetakse toote nimetus artikli kaardilt (varem tellimuse realt).
 • Ostutellimused > Lisa uus > kasutaja vajutab kliendi otsinguks klahvi F3 > otsingu päises on nüüd valikus “Hankijad” (varem ‘Müügikliendid’).

Lisamoodul JAEMÜÜK täiendused

 • Jaemüügi sisestus > Dokumendi rida:
  • toote nimetuse pikkus võib olla kuni 250 sümbolit, varem oli 150.
  • Artikli nimetusele lisatakse selgituseks häälestatud lisaparameetrid.

Lisamoodul ADMIN täiendused

 • Seaded > Varad > Uus nupp ‘Artikli lisaparameetrid’– saab häälestada lisaparameetreid, mis lisatakse dokumentidel ja ekraanipildil artikli nimetusele. Vajalik näiteks puitmaterjali müüjatele, kes lisaksid nimetusele mõõdud (pikkus, laius, paksus vmt) või valmisriiete müüjatele (mõõt, värvus, materjal, jmt).
  (Programmi poolt lisatakse tühik parameetri ette ainult siis, kui lahter “Nimetus väljastamisel parameetri ette” on tühi.)